Donderdag 16 mei 2019

1Versneller techniek omschrijving.1 (Copy)Het Radiotherapeutisch Centrum Suriname (RTCS) beschikt over 2 elektra-synergy platformversnellers en een flexitron brachyapparaat. De eerste is voor uitwendige bestraling terwijl de flexitron voor inwendige bestraling is. Werken in het RTCS is uitdagend, omdat het een unieke afdeling is. Radiotherapie is heel specialistisch. Het gevolg hiervan is dat er veel diepgang zit in de dagelijkse werkzaamheden. “Om deze diepgang het hoofd te bieden, moet er veel kennis van elke discipline in huis aanwezig zijn in vergelijking met andere afdelingen waar er juist veel wordt uitbesteed aan de fabrikant/leverancier”, zegt Sharita Gangaram Panday, manager operations bij het RTCS. De samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals artsen, fysica, engineering, ICT en laboranten is van essentieel belang voor een soepel verloop van het dagelijks behandelproces van de patiënt. Werken volgens internationale eisen, protocollen en goed overleg tussen de disciplines zorgt voor het juiste behandelproces.

Zoals elke discipline is engineering een belangrijk deel van het bedrijfsproces. “Onderhoud, service en kwaliteitsborging (preventief onderhoud) van het apparaat valt onder verantwoordelijkheid van de versnellertechnicus”, licht Gangaram Panday toe.
Dit is een veelzijdige functie. “Als versnellertechnicus moet je een brede achtergrond hebben op het gebied van stralingshygiëne, elektronica, mechanica, hydraulica, fysica en informatica. Vrijwel elke technieksoort komt terug in de versneller. Een lage downtime van het apparaat vertaalt zich naar meer behandeltijd. “Gezien de medische achtergrond van deze behandeling, kunnen wij het ons niet permitteren dat de versnellers downtime hebben. In ons geval hebben we een voordeel, omdat we 2 versnellers hebben. Dus de ene wordt als back-up gebruikt wanneer de andere uitvalt of dreigt uit te vallen”, vertelt de operations manager. De patiënten zijn uitwisselbaar tussen deze 2 versnellers, omdat de versnellers identiek zijn. Dus in geval van een storing kan de patiënt (verder) behandeld worden met de andere versneller.

Onderhoud
Op de versnellers wordt er 2 keer per jaar groot onderhoud verricht. 1 keer per jaar komt er een collega van de fabrikant om het onderhoud samen te verrichten en de andere keer doe ik dat zelf.
Tijdens dit onderhoud worden bepaalde onderdelen van het apparaat gecontroleerd en eventueel bijgesteld. De versnellers zijn volledig digitaal, dus bijstellingen gebeuren via software.
Als tijdens onderhoud blijkt dat sommige onderdelen achteruitgaan, worden zij besteld.
Het komt ook voor dat de versneller een abrupte storing krijgt. Deze moet dan zo snel mogelijk worden verholpen om de behandeling voort te kunnen zetten.
“Gemiddeld zitten we op ongeveer 50 tot 60 storingen per jaar voor beide toestellen”, zegt Gangaram Panday. De storingen worden geregistreerd en steeds geëvalueerd. “Indien een bepaalde storing zich in de toekomst weer voordoet, kan je terugkijken in je historie wat de oplossing ervan was.” Op deze manier blijft de tijd dat het apparaat buiten gebruik is zo kort mogelijk en dat is alleen maar in het voordeel van de patiënt. Gangaram Panday laat tot slot weten dat het niet eenvoudig is om de persoon voor deze functie op hbo-niveau te vinden. Op dit moment is er een openstaande vacature voor het aantrekken van een technicus met afgeronde opleiding in elektrotechniek en deze verder op te leiden tot tweede versnellertechnicus, aldus de operations manager.

RB