Donderdag 21 maart 2019

1FSA Zware lobby gaande voor introductie nieuw type visserij in Suriname1Karg: “Het gaat om puur persoonlijk gewin”

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) meldt dat er momenteel een zware lobby gaande is voor het introduceren van een nieuw type visserij in Suriname. Visserij dat door de huidige vergunningsvoorwaarde niet gedekt wordt. Deze kwestie kaart zij aan inzake de komst van 6 grote Chinese vissersvaartuigen naar Suriname, die het visserijgebeuren in Suriname compleet zouden kunnen veranderen.

Udo Karg, voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, denkt niet dat de introductie van een nieuwe vorm van visvangsten in Suriname mogelijk is. Hij denkt ook niet dat dit een gezonde zaak zou zijn voor de toekomst van de visserijsector in Suriname, die nu al overvol is qua vissers. De sector zal alle ten diensten staande middelen aanwenden om de minister te ondersteunen, zodat die niet zwicht voor druk van bovenuit.

Ros National Fishery NV is het bedrijf waar het volgens de FSA om gaat.
De NV heeft op haar KKF-uittreksel in totaal 20 doelen staan. Hieronder vallen het exploiteren van landbouw- veeteelt- en visserijondernemingen, in de ruimste zin des woord, het exploiteren van mijnbouwondernemingen, exploiteren van vissersvaartuigen, het uitoefenen van bosbouw, aanmengen van civieltechnische werken, exploiteren van filialen en transportbedrijven, het verhandelen (import-export) enzovoort. De NV stond aanvankelijk ingeschreven onder de naam NV Jhaprim.

De directeur van het bedrijft heeft een Chinese nationaliteit. Die zit er sinds mei 2017 aan. Er zijn daarnaast 2 Surinaamse onderdirecteuren met Surinaamse nationaliteiten. Die zitten sinds februari 2018 aan. De namen zijn Karg niet bekend. “Wij vermoeden dat de minister onder druk gezet gaat worden. Om hem te helpen, zodat de sector blijft overleven, zullen wij onze middelen aanwenden”, stelt Karg.

Er staat volgens Karg hier geen overheidsbeleid achter. “Het gaat om puur persoonlijk gewin, van degene die de boten naar hier heeft gehaald en degenen die eraan hebben meegewerkt dat de boten middels een of ander toestemmingsbriefje naar hier konden komen”, stelt Karg.

Visserij is na goud en olie de derde grootste deviezenverdiener in Suriname. “Dat wordt je niet zomaar. Daar is een heel stuk aan organisatie en voorbereiding door de jaren heen aan gepaard gegaan. De sector bestaat uit 2 partijen, het private en het publieke deel. Als iedereen zich aan zijn taken houdt, kan je de derde deviezenverdiener worden”, stelt Karg. De sector meent alle vertrouwen te hebben in de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “Tot nu toe hebben wij geen twijfels aan hem gehad. De minister heeft beloofd dat er geen vistrawlervergunning verstrekt zal worden”, stelt FSA-voorzitter Prahlad Sewdien.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws