Woensdag 23 januari 2019
Het Arthur Hoogendoorn Atheneum was ook gesloten (foto: Ricky Bahadoersingh)

Het Arthur Hoogendoorn Atheneum was ook gesloten (foto: Ricky Bahadoersingh)

Het Miranda Lyceum was gisteren potdicht en waren constant gewapende machten aanwezig (foto: Ricky Bahadoersingh)

Het Miranda Lyceum was gisteren potdicht en waren constant gewapende machten aanwezig (foto: Ricky Bahadoersingh)

Op de Anton de Kom Universiteit werden voertuigen gecontroleerd door de security (foto: Ricky Bahadoersingh)

Op de Anton de Kom Universiteit werden voertuigen gecontroleerd door de security (foto: Ricky Bahadoersingh)

De angst was gistermorgen duidelijk merkbaar op verschillende scholen. Dankzij de terreurdreiging van ISIS hebben enkele scholen besloten de deuren dicht te houden. De regering heeft als reactie op de dreigingen de nodige maatregelingen getroffen door de politie te sturen naar de genoemde locaties, te weten het Miranda Lyceum, Penitentiaire Inrichting te Santo Boma en de Anton de Kom Universiteit (Adek) van Suriname. De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW), die ook deel uitmaakt van de universiteit, is echter vergeten door de instanties. Hakiem Lalmahomed, coördinator studentencommissie van FMeW, geeft aan dat de afspraak was gemaakt dat er maatregelen op genoemde scholen zouden worden getroffen. De Medische Faculteit valt ook onder de Anton de Kom Universiteit. “De maatregelen zijn wel getroffen bij het Lyceum en omgeving en Adek aan de Leysweg, helaas was dat niet zo bij de Medische Faculteit aan de Kernkampweg. De decaan van de faculteit nam contact op met het bestuur van Adek, zodat er onmiddellijk agenten gestuurd konden worden naar de Medische Faculteit. Overigens heeft de leiding van FMeW besloten om alle onderwijsactiviteiten vanaf gisteren tot nader orde stop te zetten.”
De coördinator zegt dit een heel serieuze zaak te vinden en vindt dat de samenleving het ook als zodanig moet zien. Er zouden geruchten de ronde doen dat de dreiging slechts een hoax zou zien. Echter brengt de coördinator in herinnering dat dit niet de eerste situatie is die in openbaarheid is gebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, waarvan gedacht wordt dat die met terroristische handelingen bezig zijn geweest. Ook is nog bekend de situatie van een persoon die heel verdacht optrad rond de moskee aan de Keizerstraat. Vandaar dat de student alle studenten adviseert voorlopig thuis te blijven en goed op te letten indien zij op straat zijn. “Laat men vooralsnog het vertrouwen in de beleidsmakers behouden dat zij de zaak onder controle hebben.” Overigens kan Lalmahomed zich niet indenken dat er dreigingen zijn geuit. Als er een bepaalde dreiging heerst in het land, waarbij personen het land onveilig maken, en verdachten daarbij in kaart zijn gebracht, moeten de instanties hun werk kunnen doen in het achterhalen van de waarheid. Blijkt na onderzoek dat men onschuldig is, moet het recht zegevieren, vindt Lalmahomed.

Enkele scholen die gisteren gesloten waren, zijn het Miranda Lyceum, de Kangoeroeschool, de Shri Vishnuschool en het Arthur Hoogendoorn Atheneum. Op vele andere scholen is er normaal les gegeven.

NK