Zaterdag 20 april 2019

De getuige Onno Flohr verklaarde vrijdag ten overstaan van kantonrechter Alida Johhans dat de verdachte Johnnie Hardjoprajitno, een van de verdachten in het 8 decemberstrafproces, deel uitmaakte van de bekende “Groep van 16”. Op die bewuste dag van 7 december 1982 was de getuige als soldaat ingedeeld bij Fort Zeelandia. Hij was ontboden door Ruben Rozendaal. Toen hij zich aanmeldde bij Rozendaal straalde iedereen een agressieve houding uit. De getuige Flohr werd naar Paul Bhagwandas verwezen. Op zijn beurt stuurde Bhagwandas de getuige naar de “Zolder”. Tijdens zijn aanwezigheid in Zeelandia hoorde hij schoten. In de zaal zag hij alle zestien militairen, waaronder ook Hardjopratino, zitten. Hij zat op een bank te spelen met zijn baard. Op de Zolder, via een venster, zag hij twee lijken, vermoedelijk van Soerender Rambocus en Djiewansingh Sheombar op de grond liggen. Afhankelijk van het schot dat hij hoorde destilleerde de getuige dat de schoten zijn gelost met een UZI (wapen). Hij is toen naar beneden gerend en heeft daarbij ook schoten gelost in de lucht. De getuige blijft erbij dat hij zich absoluut niet vergist in Hardjoprajitno Alleen kan hij de betrokkenheid van de verdachte in kwestie niet verklaren. Op de vraag van het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Astrid Niamat, verklaarde de getuige dat hij Hardjoprajitno heeft gezien voordat er geschoten was. Advocaat John Kraag wilde van de getuige weten of hij na de schietpartij Hardjoprajitno heeft gezien of ontmoet. De getuige antwoordde ontkennend op deze vraag. Op 24 januari 2003 heeft deze getuige aanwijzingen gedaan bij de reconstructie. Ook zijn foto’s gemaakt hoe hij de plaats had bereikt en waar de mensen allemaal zaten. Toen hij zich op het Kabinet bevond zat Desi Bouterse achter het schrijfbureau.

Lung Lo Hing: “Ik weet niet of Hardjoprajitno erbij was”
Tweede getuige Wilfred Lung Lo Hing verklaarde dat hij door de krijgsraad is gehoord. Hij is momenteel een gepensioneerde. Toen het geval zich voordeed was hij beroepsmilitair. Hij was ten tijde van het feit een sportinstructeur. Nadat er alarm binnenkwam moest deze getuige zich aanmelden bij Paul Bhagwandas. Deze getuige is gehoord op 13 maart 2003. Bhagwandas was hoofd van die afdeling. Er werden schietoefeningen gedaan op 6 december 1982. Hij hoorde dat personen een staatsgreep hadden bewerkstelligd. Deze getuige weet niet of Hardjoprajitno erbij was. Op die dag werden bazooka’s en andere wapens uitgetest. Na de schietoefeningen ging de hele groep naar het oud adres van Bouterse te Boxel. Echter wist deze getuige niet wat de bedoeling was van deze oefening. Hij wist dat er een chaotische situatie in Suriname heerste. Er heerste een politieke turbulentie naar zeggen van de getuige. Hij had geen idee of deze schietoefeningen verband hielden met de situatie. Bovendien zijn er geen zaken in zijn bijzijn besproken verband houdende met de gebeurtenissen rond de decembermoorden. Op 7 december is de delegatie naar Paramaribo teruggekeerd. De getuige kon zich bepaalde zaken niet meer herinneren. Wat hij wel weet is dat er veel militairen op de been waren omdat er staatsgevaarlijke activiteiten zouden worden gepleegd. Dit had Bhagwandas toen persoonlijk aan de mensen voorgehouden. De mensen die deze straatgreep zouden plegen hadden voornemens om militair gezag naar zich toe te trekken. Op die dag is de getuige uitgerukt om iemand op te halen. Hij fungeerde als bestuurder en reed naar de Mahonylaan. Echter is de getuige aldoor in de wagen gebleven bij Fort zeelandia. Hij heeft geen schoten gehoord.

Nijhorst kan aanwezigheid Naardendorp niet verklaren
De derde getuige, Henry Nijhorst, was toen minister van Financiën tevens ministerpresident. In 2004 heeft hij een verklaring afgelegd over Harvey Naarendorp. Naarendorp was toen minister van Binnenlandse Zaken. Op 7 december werd een afscheidsbijeenkomst gehouden. Op die bewuste dag had voorzitter Bouterse naar de getuige gebeld om een bijeenkomst te beleggen voor de Ministerraad vanwege de heersende omstandigheden in het land. Hij was volgens de getuige niet op die locatie aanwezig. De getuige wist niet waar Naarendorp was. Ook op 9 december was de ministerraad niet voltallig. Van de voorzitter vernam de getuige dat er verdachten zijn aangehouden en deze in een truck zouden zijn vervoerd. De aangehouden personen zijn om tot nog toe onbekende redenen beschoten. Volgens de getuige was Graanoogst was erbij. De getuige kan kort gezegd niets over de aanwezigheid van Naarendorp in Fort Zeelandia verklaren.

Advocaat Kraag vindt belangrijk om alle getuigen op de zitting horen
Op de volgende zitting, 14 maart, wordt de getuige Dijksteel opnieuw gedagvaard. Hij was op deze laatste zitting afwezig. De vervolging heeft gevraagd om de verklaringen van de vier andere getuigen die zich momenteel in het buitenland bevinden, als voorgelezen te beschouwen. Dit vanwege het feit dat het OM niet over hun volledige persoonsgegevens beschikt. Zij heeft via rechtshulpverzoek een getuige wel kunnen dagvaarden, omdat de gegevens van die getuige wel bekend zijn. Advocaat John Kraag verzocht de rechter om toch nog de nodige inspanning te willen plegen om die getuigen ook nog op de zitting te kunnen horen. Hij vindt confrontatie met deze getuigen van eminent belang. Op donderdag 14 maart wordt de behandeling voortgezet.

Saskia Bandhan

.