Maandag 18 juni 2018

Zaterdag 15 juli 2017, publiceerde Finabank N.V. haar jaarverslag over het boekjaar 2016 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In een volatiele externe omgeving, die aanving in 2015 en zich in 2016 verder ontwikkelde, heeft Finabank een solide financiële prestatie bewerkstelligd. Het bedrijfsresultaat na belastingen groeide met 10%, van SRD 9,6 miljoen naar SRD 10,6 miljoen.
De totale baten van Finabank stegen met 41% van SRD 45,9 miljoen naar SRD 64,9 miljoen, als gevolg hiervan steeg de winst per aandeel met 12% van SRD 43 naar SRD 48. De totale uitgaven van de bank stegen met 55% van SRD 30,9 miljoen naar SRD 48,3 miljoen. Het balanstotaal van de bank groeide met 66% van SRD 700 miljoen naar SRD 1,2 miljard.