Vrijdag 22 maart 2019

Cleopatra Jessurun

Cleopatra Jessurun

Diverse actoren bezig met gezondheidsissues in Suriname zijn gisteren bij elkaar gekomen om met elkaar te discussiëren over de farmaceutische sector in Suriname. Het doel is zoveel mogelijk input te krijgen om de farmacie in Suriname meer gestalte te geven. Tenslotte zal de informatie bijdragen tot het opstellen van een werkplan dat voor de komende jaren gebruikt zal worden door de farmaceutische sector. Er zijn 3 technische presentaties verzorgd alsook een workshop waarbinnen discussies over diverse onderwerpen zijn gevoerd. Met dit programma probeert men Suriname de ondersteuning te geven om het regulatieproces zodanig in te stellen zodat men veiliger medicijnen kan registreren die aangeboden worden aan de bevolking van Suriname. Volgens Cleopatra Jessurun, directeur bij het ministerie van Volksgezondheid, is de workshop rond versterking van de farmaceutische sector in Suriname ‘long overdue’. Medische producten en technologieën zijn een van de zes bouwstenen van functionerende zorgstelsels. Een goed werkend systeem verzekert toegang tot essentiële medische producten, vaccins en garandeert kwaliteit en kosteneffectiviteit. Het is de kern van het farmaceutische beleid van de Caraïben en van het nationale medische beleid van Suriname. ‘Artsen en patiënten nemen vaak de hulp en medische producten als gegeven, echter zijn we ons pijnlijk bewust van de grote inspanningen die landen moeten leveren om duurzame toegang tot kwaliteitsgeneesmiddelen en andere gezondheidstechnologieën te garanderen en tegelijkertijd rationeel gebruik te bevorderen’, zegt Jessurun. Het is vaak alleen wanneer er problemen, financiering of werkrampen zijn dat er vragen worden gesteld.

Structurele aanpak
Om een alomvattende en structurele aanpak van deze problemen te verzekeren, heeft de WHO een nationaal drugsbeleid ontwikkeld en in 1909 een model gemaakt voor Caricom leden volgens een reeks aanwijzingen die niet was ondertekend. In 2003 gaf Caricom opdracht aan een technisch team toezicht te houden op de regionale beoordeling van het regulerings- en registratiesysteem voor drugs, de beoordeling van aanverwante kwesties en toegang tot geneesmiddelen van de Caricom, hetgeen inzicht gaf in de huidige status in het Caribisch gebied. Deze documenten werden opgesteld in een Caribisch farmaceutisch beleid dat in 2013 resulteerde in een regionaal reguleringsmechanisme en werd vertaald naar de oprichting van de Caribbean Public Health Agency (Carpha). Suriname heeft een vergelijkbare ontwikkeling gehad. Sinds 1980 is er een medische lijst die een wettelijke basis vormt voor het universele ziekteverzekeringsmechanisme. De BGVS is de belangrijkste verstrekker van essentiële medicijnen voor de privé en de publieke sector. ‘Hoewel we een registratiecommissie en een farmaceutische inspectie hebben, hebben we niet alle basismodellen van een nationaal regelgevingssysteem en werken de instrumenten die we wel hebben niet optimaal. Uit een onderzoek dat in 2013 werd uitgevoerd, blijkt dat Suriname wel elementen van een reguleringssysteem heeft, ondersteund door een juridisch kader. Er zal wel ervoor gezorgd moeten worden dat de juiste balans geboden wordt binnen de zorg. Samenwerkingsinspanningen met landen in de regio en de samenwerking met Paho zullen ertoe bijdragen dat deze workshop de eerste is van velen die de kwaliteit van een ieder garandeert en regelt.’

NK

Meer Binnenlands Nieuws