Dinsdag 17 juli 2018

Op 8 augustus is er een tussenbeslissing gekomen in de zaak Kensenhuis NV, het project te Kwatta en familie Van Engel. In een duidelijke uitspraak heeft de rechter aan de advocaat van de familie Van Engel gezegd dat de uitspraak gerespecteerd dient te worden. De familie moet een taxatierapport maken van het terrein in kwestie. Indien zij de overeenkomst met Kensenhuis NV willen beëindigen, zullen zij alle kosten zoals verkavelingskosten, betalingen van klanten, vooruitbetaalde bedragen aan de familie en schade welke zij veroorzaakt hebben terug moeten betalen aan Kensenhuis NV. Tevens moet Kensenhuis NV ook een nieuwe taxatie laten maken van het terrein. De reden hiervan is dat de waarden voor de verkaveling en na de verkaveling naast elkaar neergelegd zullen worden. Volgende week worden de taxateurs van alle partijen bekend gemaakt door de rechtbank. “Kensenhuis NV is niet frauduleus bezig geweest en heeft reeds enorme investeringen gepleegd. Door het handelen van de familie is ook het belang van de kopers geschaad. Wij hopen snel tot een oplossing voor de klant te komen”, zegt directeur Robin Kensenhuis over het geheel. Tevens roept de directeur alle klanten en erfgenamen van de projecten Para en Plantage Osembo op om gewoon naar hun percelen te gaan. Hij stelt dat het bedrijf door zal gaan met verkavelingsactiviteiten. “ Wij willen de mensen verzoeken die gelden hebben betaald aan derden naar de politie te gaan, want dat betekent dat zij hun geld kwijt zijn.” Tevens roept Kensenhuis alle erfgenamen op te staan en een nieuw plantage bestuur te kiezen.

Voorkoming beslaglegging door de Staat Suriname
Om te voorkomen dat de staat beslag legt op de gronden heeft het bedrijf zelf beslag gelegd op deze gronden. “De bedoeling van het beslag is dat ik hoop iedereen wakker te maken dat wij er met zijn allen voor zullen gaan zorgen dat wij een degelijk en behoorlijk bestuur kunnen vormen in onze plantage. Zij mogen geen enkele handeling meer plegen zolang er beslag rust op de plantage. Daarbij worden personen die zaken hebben gedaan met het bestuur de gelegenheid geboden om zich te melden via kensenhuisnv@gmail.com en aangifte te gaan doen bij de politie inzake verduistering en oplichting. Kensenhuis NV zal nooit de belangen van mensen behartigen die met dit bestuur zaken hebben gedaan.” Zodra er een nieuw bestuur is gevormd, zal het bedrijf het beslag op de plantage per direct opheffen, zodat er weer een normale verstandhouding zal zijn met de erfgenamen.

De directeur van Kensenhuis NV stelt het jammer te vinden dat mensen uitgaan van leugens zonder feiten en onderbouwing. Daarbij blijkt Facebook soms echt gevaarlijk te zijn, want alles wat daarop word geplaatst, wordt voor waarheid gehouden. “Ik trek me niet meer zoveel aan van wat de mensen zeggen, want kom je niet met feiten zie ik het als rotzooi. Ik heb in dit kader genoeg steun van mensen ontvangen die om me geven en van me houden en klanten die mij door weer en wind zijn blijven steunen. Ik ga niet stoppen met waar ik mee ben begonnen en dat is goedkoop aanbieden van gronden en huizen aan de middenklasse”, zegt hij. Na het afhandelen van de taxatierapporten zal er een kostenbegroting gemaakt worden, waarna de rechter een beslissing moet nemen en uiteindelijk een vonnis zal volgen. Bij het project Kwatta zal er gekeken worden wat de familie en het bedrijf wil. De familie zou hebben aangegeven zelf de gronden te willen verkopen en verkavelen alsook de klanten van Kensenhuis NV over te willen nemen. Volgens de directeur vindt zowel zijn bedrijf als de rechter dit geen slecht idee zolang de belangen van de klanten voorop gesteld worden, wat tevens door de rechter werd beklemtoond. “Wel willen wij onze eigen klanten het liefst afhandelen, omdat wij vermoeden dat de kavelprijzen toch verhoogd zullen worden door de familie. Wij moeten in ieder geval onze problemen, mede veroorzaakt door de familie en derden, zelf netjes oplossen zodat niemand kan zeggen dat we dat niet hebben gedaan”, aldus Kensenhuis.