Dinsdag 21 mei 2019

agentDe nabestaanden van de overleden politieagent Prewesh Jodha wachten nog steeds op het onderzoeksresultaat, zowel over het gebeuren op 5 februari 2019 alsook over de doodsoorzaak.
Tot op heden heeft de familie niets vernomen van de bevoegde instanties. Zij wil zo snel als mogelijk weten wat tijdens het uitoefenen van zijn politietaak is gebeurd en hoe hij is komen te overlijden. De onderzoeksresultaten moeten overeenkomen met berichten die in de samenleving circuleren.
Duizenden zijn benieuwd wat de instanties openbaar gaan maken. De onduidelijkheid neemt steeds toe, wanneer men de onderstaande opmerkingen maakt, zoals het niet op de hoogte stellen van de familie over het gebeuren door de politie. ‘Hoe verantwoord is het om ‘s avonds snelheidscontrole uit te oefenen en dat maar met twee politieagenten? In wiens opdracht moest dit uitgevoerd worden?’
Een politieagent gaat zich altijd in veiligheid stellen wanneer een voertuig op hem afkomt, omdat je ziet dat het voertuig niet stopt. Na het gebeurde heeft men Jodha verplaatst.

De ziekenwagen van Tamansarie is laat aangekomen om het slachtoffer op te halen voor vervoer naar de SEH, zonder andere eerste hulp toe te passen. Na aankomst op de SEH is het slachtoffer eerst behandeld geworden door de politieagenten. De politie is meer dan een half uur bezig geweest met hem. Hij was aanspreekbaar tijdens het transport tot kort na de aankomst op de SEH.
Nadat hij prikjes heeft gehad van de medewerkers van de SEH is hij kort tijd nadien in coma beland.
Al de tijd stonden de ouders, jongere broer en andere familieleden buiten te roepen en te huilen, maar er werd geweigerd om het slachtoffer te bezoeken. Het was overduidelijk dat toen hij al in coma was geraakt de familie hem kon bezoeken. “Het lijkt alsof wij als familie tegen werden gehouden om te voorkomen dat het slachtoffer onthullingen zou doen van het gebeurde. Daarom mochten wij geen gesprek met hem voeren”, zegt een familielid.

“Verwacht wordt dat door het overlijden van hem eenzijdige verklaringen afgelegd zullen worden. Op de SEH werd de familie ook onbehoorlijk behandeld.
Het overlijden is ook heel onduidelijk, omdat er volgens informatie geen letsels aanwezig waren, welke kunnen lijden tot dood. Zulks blijkt uit de scanresultaten.
De reconstructie moet in het bijzijn van de pers plaatsvinden. De buurt en de familie moeten betrokken worden. Omdat het onderzoeksresultaat zolang uitblijft, komen er veel meer vraagtekens bij.” Dit schrijft de oom J. Jodha van de overledene.