Woensdag 20 februari 2019

De “Wet Bescherming Moederschap” is nog steeds in behandeling. De wet is nu in behandeling bij de verschillende actoren, waaronder de overheid en de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer zij met de nodige aanvullende zaken zijn gekomen, kan de commissie die zich buigt over deze ontwerpwet verder werken aan deze wet. De “Wet Bescherming Moederschap” is bedoeld om een einde te maken aan het onrecht dat aanstaande werkende moeders in de private sector wordt aangedaan. In het ontwerp is opgenomen dat zwangerschap niet mag leiden tot ontslag van de werkende vrouw. Uit ervaring is bekend dat werkgevers onnodig ontmoedigd raken om de dienstbetrekking voort te zetten met hun zwangere werkneemster. Terwijl de ontwerpwet in behandeling is, maken werkgevers nog steeds misbruik van het feit dat er geen specifieke regelgeving is rond dit stuk en gebruiken zij ‘goedkope smoesjes’ om niet te voldoen aan de vrouw haar recht op zwangerschapsverlof. Commissielid en parlementariër Patricia Etnel geeft aan dat het probleem met betrekking tot moederschap en alles hieromheen een vraagstuk is dat een goede oplossing verdient. “Het lijkt alsof bedrijven tegen zwangerschappen zijn. Men wil tegen de natuur ingaan, wat zorgt voor het voortbestaan van de aarde. Daarom dat er strafmaatregelingen moeten komen tegen bedrijven die zich niet houden aan de regels. Die bescherming van de vrouw moet meer tot uiting komen, omdat de vrouw nu niet in haar volle wasdom beschermd wordt.”

Duidelijke afspraken
Er zullen ten aanzien van deze wet wel duidelijke afspraken moeten komen en regelgeving. Volgens het commissielid zijn ook de naleving en controle belangrijk, omdat dit soort dingen voor meerdere problemen kunnen zorgen. “Het recht op leven is een van de grondrechten. Elke Surinamer moet dit waarborgen, waardoor de werkgever niet tegen het feit in kan dat een vrouw zwanger wordt en ook niet punten moet zoeken om de vrouw in haar vrouw zijn te beperken.” Etnel stelt te begrijpen dat ook de bedrijven zitten met de productieaspecten van hun bedrijf, maar er zal altijd een balans moeten zijn. Er zijn diverse zaken opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Belangrijk is daarbij die vaststelling van die cao en dat er geen discriminatie mag plaatsvinden. De vrouw mag als vrouw zijnde niet gediscrimineerd worden en zwangerschap is een deel van het vrouw zijn. Wat wij namelijk moeten onderzoeken, is hoe sterk ons overheidsorgaan precies is. Er zijn volgens Etnel diverse cases, waarbij het lijkt alsof personen die naar Arbeidsinspectie gaan, niet geholpen kunnen worden. “Echter zal er iets moeten gebeuren, want als burger moet ik me ergens veilig kunnen voelen. Ik kan niet mijn eigen rechter gaan spelen”, aldus Etnel.

NK