Vrijdag 22 maart 2019
Nasier Eskak

Nasier Eskak

Raymond Sapoen

Raymond Sapoen

“Priester versus awari domri”

Bij de komende verkiezingen in 2020 staan Nasier Eskak en Raymond Sapoen tegenover elkaar in Wanica. ‘De persoon die Eskak naar huis heeft gestuurd, zal ervoor zorgen dat Sapoen niet meer gekozen wordt. Hij zal thuis moeten blijven’, zegt de partijleider van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, in gesprek met Dagblad Suriname.

Eskak die tientallen jaren als hoofdbeleidsadviseur Algemene Zaken verbonden is op het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd december van het afgelopen jaar thuis gezet. Hij werd door minister Mike Noersalim aangezegd thuis te blijven, terwijl in de wandelgangen het al bekend was dat Sapoen achter deze actie heeft gestaan. Als reden voor het thuis parkeren van Eskak zou zijn aangegeven, zijn aanwezigheid bij de dankdienst van de PL in verband met het 20-jarig bestaan van de partij.

Somohardjo benadrukt dat niemand onmisbaar en onvervangbaar is binnen de partij. Eskak zal ingezet worden bij de verkiezingscampagne in Wanica en zal ook nog prijken op de DNA-lijst. ‘Een priester tegen een awari domri’, vindt Somohardjo, wanneer hij Eskak en Sapoen met elkaar vergelijkt.

De partijleider voegt eraan toe dat Eskak al in het district Wanica woonachtig is. Voor Sapoen, die ook in Wanica woont, is het nog ‘koffie dik kijken’ op welke plaats hij gekandideerd wordt namens de NDP. ‘Nummer 1 is al voor Adhin.’ Die heeft zijn woonadres inmiddels gewijzigd als zou hij verhuizen naar de Kokrikilaan in het centrum van Houttuin. Hiermee is Somohardjo er zeker van dat de HVB, de partij van Sapoen, opgaat in de NDP.

Asha Gajadien-Bhagwat