Zaterdag 20 april 2019

Op 14 november 2018 zal de Bond Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) wederom een alv houden waarin de laatste ontwikkelingen aan de leden meegedeeld zullen worden. Na de alv op vrijdag 2 november hebben leden besloten samen met de BBGO een motie in te dienen bij het kabinet van de president die uiteindelijk werd ontvangen door Eugene van der San, de directeur van Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden. Hij beloofde dat de motie de president zou bereiken en dat er werk gemaakt van zou worden. Op maandag heeft de president de bond ontvangen voor een gesprek. “De president had alle begrip voor het feit dat de seniorenburgers de straat op moesten, omdat zij te lang hebben gewacht op de uitbetaling van de verhoging die de ambtenaren en leerkrachten al hebben ontvangen” zegt BBGO-voorzitter Renate Wouden . Wat is afgesproken is dat Pensioenfonds de gepensioneerden in fasen zal uit betalen. “Het aantal gepensioneerden is 25.000 en het is niet zo dat alle gepensioneerden in 1 keer uitbetaald zullen worden volgens Pensioenfonds. Er gaat veel administratief werk vooraf waardoor het niet zal lukken. Op 15 november zal 55% van het aantal gepensioneerden uitbetaald worden . Het gaat om de verhogingen van de leerkrachten en de ambtenaren. Verder zal 25% op 15 december uitbetaald worden. En de laatste groep van 15% wordt volgend jaar uiterlijk maart 2019 uitbetaald. Uiterlijk maart 2019 moeten alle gepensioneerde ambtenaren uitbetaald zijn”.

Twk wordt ook in fasen uitbetaald
Over de twk heeft de minister van Financiën een brief gestuurd, waarin hij eind november een overzicht zal sturen voor de bond waarin hij zal aangeven hoe de betaling zal plaatsvinden. Ook de twk zal is fasen uit betaald worden. Op de alv zal de bond dus niet alleen de betaling bekendmaken , maar ook wat de voorzitter noemt ‘het cadeau van de president’ . “De president is zover gegaan dat hij de BBGO als organisatie iets heeft geschonken en dat zullen wij aan de leden voorhouden. Het was een zeer productief gesprek. ” Ook is gesproken over de gezondheidstoestand van de gepensioneerden, en is de aandacht gevraagd van de president om het ratificeren van het OAS-document zo snel mogelijk aan te pakken omdat daarin alles staat opgenomen van de senioren burgers. “Als laatste hebben wij gesproken over het ongenoegen dat wij hebben voor wat betreft de communicatie vanuit de regering naar BBGO toe. Wij hebben gevraagd dat de president iets daaraan zal doen. Hij zou hebben toegezegd dat wij in korte termijn verandering zullen merken daarin”, aldus Wouden. De bondsvoorzitter zegt heel blij te zijn dat de president begrip heeft kunnen opbrengen voor de situatie waarin de gepensioneerden verkeren. Het was een zeer constructief gesprek.

NK