Maandag 18 juni 2018

De volksvertegenwoordiger Ingrid Karta-Bink vindt dat het hoog tijd is dat de anticorruptiewetgeving van de grond komt. “We moeten tenminste een begin maken om de corruptie te bestrijden. Er zijn wel artikelen opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar in de nieuwe anticorruptiewet zijn de preventie en aanpak van corruptie duidelijk aangegeven. Persoonlijk vind ik het een hele mooie wet. Enkele leden van het parlement hebben voorstellen gedaan voor deze wetgeving, waardoor de regering nog antwoord moet geven hierop”, vertelt Bink in gesprek met Dagblad Suriname.

Anticorruptie is geen nieuwe wet
Volgens Bink is de anticorruptiewet in principe geen nieuw wetsproduct; het ligt sedert 2012 in De Nationale Assemblee (DNA). “Er hebben tal van amendementen plaatsgevonden, maar we naderen binnenkort de eindstreep.” Bink verwacht dat dit wetsproduct binnen dit jaar geïmplementeerd zal worden en dat het erin zal resulteren dat corruptelingen hun vaart zullen verminderen om dergelijke praktijken voort te zetten. “De preventie is daarbij van belang; een corrupteling zal namelijk de moed niet opgeven om corruptieve handelingen te plegen.”

Geheimhoudingsplicht
Zij die vermoeden dat corruptie plaatsvindt, kunnen dit doorgeven aan een nog aan te wijzen instantie. Bink deelde mee dat die melding gedeponeerd zal worden bij een bureau dat de zaak verder zal onderzoeken, waarbij de melder een formulier zal moeten invullen over de aard en omvang van de corruptieve handeling. “Het betreft hier geen anonieme meldingen.” Daarom willen leden van het parlement dat er eveneens een clausule wordt opgenomen in de wet die bescherming biedt aan hen die de melding deponeren. “De geheimhouding van zo een bureau is dus noodzakelijk. Wanneer stukken geopenbaard worden, zijn er sancties aan verbonden.”

Transparantie in bezittingen politieke functionarissen
Een ander punt in de wet is dat elke publieke functionaris een verplichte verklaring zal moeten opmaken bij een erkende notaris ten aanzien van de vaste activa. “Men zal dus moeten aangeven wat de bezittingen en het vermogen zijn. In het voorstel is onder andere aangegeven dat niet alleen de ministers, directeuren en parlementsleden een verklaring moeten afleggen, maar een ieder die onder hen werkt.” Volgens Bink komt het vaak voor dat juist de ‘onzichtbare’ gelederen zich schuldig maken aan de corruptieve praktijken. “Op deze manier zal de preventie zeker plaatsvinden ten aanzien van de corruptie die nu gaande is.”

KSR