Vrijdag 19 april 2019

2 Dringend bloedgroep O negatief  nodigDagblad Suriname werd in kennis gesteld dat een jongeman in het ziekenhuis ligt, omdat er bij hem Thalassemia is geconstateerd. Thalassemia is een erfelijke bloedaandoening, die wordt gekenmerkt door abnormale productie van hemoglobine. Symptomen zijn afhankelijk van het type en kunnen variëren van geen tot zeer ernstige ziekteverschijnselen. Milde tot ernstige bloedarmoede (lage rode bloedcellen) is een van de verschijnselen die vaak optreedt. Er zijn twee hoofdtypen, te weten alfa-thalassemie en bèta-thalassemie. De ernst van alfa- en bèta-thalassemie hangt af van hoeveel van de vier genen voor alfaglobine of twee genen voor bètaglobine ontbreken. De diagnose is meestal gebaseerd op bloedtesten, waaronder een compleet bloedbeeld, speciale hemoglobinetests en genetische tests. Mensen met thalassemie hebben soms zelf bloeddonors nodig. Dit komt doordat bij thalassemie de productie van de rode bloedkleurstof verminderd is. Hemoglobine heeft o.a. de functie het opnemen en afgeven van zuurstof. Bij thalassemie zal dat dus moeilijker gaan, wat tot chronische bloedarmoede kan leiden. Daarnaast leven de rode bloedcellen minder lang. Bloedarmoede kan leiden tot een vermoeide en bleke huid. Er kunnen ook botproblemen, een vergrote milt, gelige huid en donkere urine zijn. Bij kinderen kan langzame groei optreden.
De behandeling hangt af van het type en de ernst. Behandeling voor mensen met een ernstigere ziekte omvat vaak regelmatige bloedtransfusies, ijzerchelatie en foliumzuur. Deze jongeman lijdt vanaf zijn geboorte aan deze ziekte, waarbij hij elke maand een bloedtransfusie kreeg. Hij heeft dan ook dringend een bloeddonor met de bloedgroep O negatief nodig, omdat hij momenteel in een kritieke toestand in het Sint Vincentius Ziekenhuis ligt. De arts zou hebben aangegeven dat de bloedgroep O positief niet meer gunstig voor hem is, vandaar de vraag naar O negatief, geeft zijn broer aan. Zijn broer hoopt via dit artikel de samenleving, in het bijzonder personen met deze bloedgroep, te motiveren te doneren zodat hij een bloedtransfusie kan krijgen. In de dagelijkse praktijk gaat het om de bloedgroepen A, B, AB, O en het rhesus (D)-kenmerk: positief of negatief. Dit levert acht bloedgroepen op namelijk A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ en O-. Bloedgroep O en A komen het meest voor. AB komt van deze acht het minst voor.
NK