Zaterdag 20 april 2019

De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen bij de Surinaamse douane, is een flexibele dienst, gericht op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Het doel van de organisatie is zo vlot en efficiënt mogelijk uitvoering te geven van de aan haar toebedeelde taken en bevoegdheden. Volgens enkele leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) blijkt juist de efficiëntie in het werk van de douane te ontbreken. “Wij krijgen nog steeds klachten dat het veel te lang duurt om containers in te klaren”, stelt VSB-directeur Steven Mac-Andrew.

De douane vangt haar werkzaamheden vaak te laat aan en is tot een bepaald tijdstip beschikbaar. De VSB krijgt klachten van haar leden over vertragingen bij het werk van de douane. De afhandeling door de douane duurt veels te lang. Dat speelt al een poos. “De douane werkt tot een bepaald tijdstip. De periode is veel te kort om alle inklaringen vlot te doen verlopen. De douane moet of veel langer of efficiënter en effectiever werken”, stelt Mac Andrew. De klacht is gedeponeerd bij de autoriteiten. De VSB had begrepen dat de minister van Financiën het een ander binnen de douaneorganisatie zou aanpakken. Er zou een reorganisatie komen binnen het douanekorps. De klachten blijven echter de VSB nog steeds bereiken.

De douane is de organisatie die in Suriname in zijn algemeenheid zorgdraagt voor de controle op de juiste heffing van rechten bij in-, uit- en doorvoer van goederen. De dienst is er ook verantwoordelijk voor dat bij het grensoverschrijdende goederen- en personenverkeer ons land niet wordt bedreigd bij de in-, uit-, en doorvoer van goederen.

Kavish Ganesh