Vrijdag 22 maart 2019

Een deel van de nieuwe pompen is al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen

Een deel van de nieuwe pompen is al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen

NDP-parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie stoort zich aan de manier waarop er flink gesjoemeld is bij de openbare aanbesteding voor verdere civieltechnische werkzaamheden in en rond het pompgemaal te Wageningen. Hierdoor kan een deel van de nieuwe pompen nog steeds niet worden geïnstalleerd. Het project bestaat uit de levering en installatie van de pompen door het Indiase bedrijf Kirloskar Brothers. Er is een bedrag van ruim US$ 8.64 miljoen gekoppeld aan dit project, dat gefinancierd wordt uit de credit-line van India. De civieltechnische werkzaamheden moeten door lokale aannemers worden verricht na het houden van een openbare aanbesteding door het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV). Er zou volgens de NDP’er moedwillig niet volgens het Aanbestedingsregelement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en Uitvoeringsvoorwaarden voor werken in Suriname 1996 (UWS 1996) zijn gehandeld. “Er is een inschrijving gehouden waar 5 tot 6 grote bekende bedrijven hebben ingeschreven. Deze bedrijven hebben hierna niets meer gehoord. Uiteindelijk is zonder het AWS en de UWS in acht te nemen stilletjes weer een nieuwe inschrijving (heraanbesteding) gehouden. De advertentie van deze inschrijving is maar in 1 dagblad geplaatst, terwijl volgens de regels het in minstens 2 dagbladen moet. Hier hebben dan 2 personen ingeschreven. Een van deze inschrijvers is een zekere Risugragar NV. Nu blijkt dat die hele Risugragar NV niet eens een kruiwagen heeft, maar door gesjoemel wel grote kansen maakt het werk gegund te krijgen. Dat mag niet. Het is fraude!”, beklemtoont Doekhie tegenover Dagblad Suriname.

Snel een njang maken
De parlementariër voert aan dat hij op eigen onderzoek is uitgegaan en ontdekt heeft dat deze Risugragar NV toebehoort aan een vrouw die woonachtig is in Wageningen. Hij vermoedt dat bepaalde figuren moedwillig de naam van deze vrouw hebben gebruikt om snel een fictief bedrijf op te richten om zodoende een ‘njang’ te kunnen maken. “Het is een persoon dichtbij de NDP’er Rinesh Mangaldeen.” Doekhie schroomt er niet voor om te zeggen dat deze Mangaldeen al geruime tijd zijn ogen gericht heeft op verschillende terreinen in Wageningen en hiermee de hele partij in verlegenheid brengt. Daarover heeft hij al vaker zijn beklag in de media gedaan. “Het gaat om een huisvrouw die voor maar liefst SRD 13 miljoen heeft ingeschreven. Nu wordt er druk uitgeoefend vanuit het ministerie van LVV en een NDP-topper, zodat het werk gegund wordt aan Risugragar NV. De mensen die erachter staan, zijn mensen die nog nooit een kruiwagen hebben gehad, laat staan een betonmolen. Ze hebben niet eens deskundigen, onder wie een ingenieur in huis. Als dit zo doorgaat, gaan wij veel projecten van buitenlandse donoren en credit-line-verschaffers verliezen.” De parlementariër vindt dat de regering zo snel als mogelijk een heraanbesteding moet houden, waarbij deskundigen dan het werk moeten krijgen.

Indiërs ontevreden
De volksvertegenwoordiger beweert dat de Indiërs ook teleurgesteld zijn over de manier waarop het ministerie van LVV deze zaak aanpakt. Deze zaak heeft hij daarom ook aangekaart bij LVV-minister Lekhram Soerdjan. “Als volksvertegenwoordiger van Nickerie heb ik hem gevraagd hierop extra aandacht te besteden. Wij moeten gezamenlijk voorkomen dat straks al deze nieuwe pompen losraken en vallen in de Nickerierivier”, stelt Doekhie. De parlementariër vindt dat minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) ook een aanvang moet maken met het screenen en intrekken van vergunningen van aannemers, die niet beschikken over minimaal één civieltechnische ingenieur. Het kan volgens hem niet door de beugel dat de laatste jaren fictieve of ongekwalificeerde aannemingsbedrijven als paddenstoelen uit de grond rijzen in Suriname.

Pompen liggen nog steeds blootgesteld aan grillen van weersomstandigheden
Een deel van de nieuwe pompen is volgens Doekhie al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen. Deze zijn namelijk buiten en niet in een overdekte loods. Doekhie schroomt er niet voor aan te geven dat de loodsen die Wageningen rijk is, eerst voor privédoeleinden werden gebruikt en nu door de Staat zelf gratis zijn weggegeven. “Bij de aankomst van de pompen waren deze zelfde mensen die het werk nu willen doen, niet in staat die pompen van de vrachtwagen te lossen. Er moest hulp van derden ingeroepen worden. Uiteindelijk staan die machines nog steeds buiten en India is daar niet zo tevreden mee. Wageningen heeft zoveel loodsen, maar omdat de mensen deze plaatsen gratis hebben gehad, kon er niets in deze loodsen geplaatst worden”, aldus Doekhie.

Oude pompen al maanden defect
Het sterk verouderde pompgemaal levert jaarlijks irrigatiewater voor ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district. De oude pompen zijn al maanden defect. LVV zou namelijk hebben toegezegd dat de nieuwe pompen begin augustus 2018 zouden worden geïnstalleerd, waardoor er begin december voldoende water beschikbaar zou zijn. Door het gesjoemel is deze belofte nog steeds niet ingelost.

FR