Zondag 16 juni 2019

Frontfoto1“We verliezen een waardige collega.” Zo reageert Melvin Bouva, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), op het nieuws over het overlijden van VHP-assembleelid Sheilendra Girjasing. Het nieuws dat de bekende VHP-politicus uit Commewijne op 8 oktober in het ziekenhuis in Nederland is overleden, is bij velen als een schok overgekomen. De 62-jarige Girjasing zat in de DNA namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Bouva voert aan dat Girjasing een collega was waarmee hij persoonlijk heel goed contact had. “Vaak spraken wij niet alleen over de politiek, maar ook over ondernemerschap en sociale bezigheden aangezien wij beiden erg sociaal bewogen zijn. Ik kan collega Girjasing typeren als een waardige collega in zowel het werk als persoon. Wat dat betreft verliezen wij dus een waardige collega die vooral kritisch was en geen blad voor zijn mond nam”, stelt de NDP’er. Volgens de DNA-vicevoorzitter heeft hij Girjasing voor het laatst nog voor het reces van het parlement gesproken. “Ik begreep van hem dat het de betere kant opging. Nu je zo hoort dat in het proces van genezing het helaas anders afloopt, dan komt dat bijzonder droevig over. Wat dat betreft, zijn wij geschokt.” Bouva condoleert de echtgenote, kinderen, familie, de fractie van de VHP, De Nationale Assemblee en de totale Surinaamse gemeenschap met dit verlies. Het tekenen van het condoleanceregister van de VHP staat elke dag open van 08.00-20.00 uur in het partijcentrum De Olifant.

Uitvinden wat gepaste wijze van afscheid voor DNA is
Bouva benadrukt dat het parlement en in ieder geval hij ook persoonlijk op gepaste wijze afscheid zullen nemen van Girjasing. Hoe dat precies zal uitzien, kan nog niet worden aangegeven aangezien het de eerste keer in de meest recente zittingsperiodes van de volksvertegenwoordiging is dat een actief dienend lid heengaat. “Zelf ben ik daarom ook op pad om uit te vinden wat de gepaste wijze is”, aldus de vicevoorzitter.

Marlon Budeke komt in plaats Girjasing
De plaats van Girjasing zal worden ingenomen door Marlon Budeke van de NPS, die op de derde plaats was gekandideerd op de V7 lijst in 2015. Hiermee valt de VHP-fractie terug naar 8 zetels, terwijl de NPS-fractie dan op 3 zetels komt. Girjasing kreeg 3.159 stemmen en kwam in 2015 op voorkeursstemmen binnen. Budeke behaalde slechts 324 stemmen. Budeke is voorzitter van de afdeling Commewijne van de NPS.

Jogi: ‘No spang, mo draai kong baka’
“No spang, mo draai kong baka.” Dit waren de laatste woorden van Girjasing voor zijn vertrek naar Nederland aan fractiegenoot Mahinder Jogi. Als fractiegenoot had Jogi een bijzondere band met Girjasing en verliest een grote vriend. “Wij verliezen iemand die zijn mond durfde open te maken, opkwam voor eerlijkheid en fel gekant was tegen corruptie. Bij Girjasing was het: geef de keizer wat de keizer toekomt”, zegt Jogi. Volgens de politicus heeft Girjasing op verschillende gebieden een bijdrage geleverd. De parlementariër stelt dat Girjasing eerder van een herseninfarct was hersteld, waardoor niemand geloofde dat hij het deze keer niet zou halen.

Rusland: ‘Wij zullen hem zeker missen’
“Wij zullen hem zeker missen, vooral in de wandelgangen van De Nationale Assemblee”, zegt NPS-voorzitter en fractieleider, Gregory Rusland. Rusland en Girjasing kenden elkaar al vanaf hun tienerjaren. “Ik was 16 of 17 jaar oud en wij zaten op het Openbaar Atheneum waar ik hem heb meegemaakt als persoon die toen al vocht voor verbetering van omstandigheden. Omdat wij bepaalde dingen wilden hebben op school, hadden wij samen met enkele scholieren besloten mee te doen aan de verkiezing voor het studentenbestuur. Die verkiezing hebben wij ook nog gewonnen, waardoor wij echt de belangen van de studenten konden behartigen”, zegt de NPS-topman. Ook in De Nationale Assemblee heeft Rusland Girjasing gekend als iemand die heel kritisch was in discussies en presentaties. De NPS’er voert aan dat hij nog enkele weken terug met Girjasing heeft gezeten, toen de VHP’er hem over zijn gezondheidstoestand vertelde en zijn plannen voor verdere medische behandeling in Nederland. Namens de NPS condoleert Rusland ook de echtgenote, kinderen, familie, de VHP en De Nationale Assemblee met dit verlies.

Mathoera: ‘Een collega die mij ondersteunde en coachte als nieuweling in de politiek’
“Sheilendra Girjasing was voor mij een politicus met lef, een dienaar van het volk, een strijder tegen onrecht. Een collega die mij ondersteunde en coachte als nieuweling in de politiek. Een mens vol humor en een passie voor muziek. Hij is fysiek niet meer in ons midden, maar zijn missie voor een beter en rechtvaardiger Suriname gaat voort. Dat zal de erkenning zijn voor de vele uren voor Suriname. Mijn gebeden zijn voor zijn familie. Dank je Shailendra. Moge de Almachtige je vrede en rust schenken”, schrijft fractiegenoot Krishna Mathoera op haar facebookpagina.

Nooit deelgenomen aan snoepreisjes
Girjasing heeft nooit deelgenomen aan buitenlandse parlementaire conferenties, omdat hij de delegaties te groot vond en de output te klein. Hij heeft dus geen snoepreizen gemaakt op staatskosten.

Crematie vindt in Suriname plaats
In leven was Girjasing directeur van de onderneming Firgos NV. Verder was Girjasing ook de trekker van de vereniging Vrienden van Commewijne, alsook lid van Lions Club Commewijne. Verder presenteerde hij zijn eigen tv-programma Yehi Hai Paighaam Hamara op Apintie TV, terwijl daarvoor hij enkele jaren ook het programma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal mede verzorgde op RBN TV. Als voorzitter van Stichting Vrienden van Commewijne heeft Girjasing zich ook jarenlang ingezet voor de scholieren van het district. Velen hebben aangeklopt bij deze stichting met noden. Girjasing laat een vrouw en 2 kinderen achter. Familieleden, vrienden en kennissen in Nederland worden op vrijdag 12 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in mortuarium Schiphol, Jan Plezierweg 3 te Schiphol Airport, in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen. De crematie vindt op een nader te bepalen datum in Suriname plaats.

FR