Donderdag 21 maart 2019

Angelika Namdar

Angelika Namdar

De Spatial Planners Association Suriname (Spasu) is een vereniging die zich ten doel stelt het bevorderen van ruimtelijk planning in Suriname en het behartigen van de belangen van de ruimtelijke planners. Dit tracht de vereniging te bereiken door onder andere educatie- en onderzoeksprojecten te initiëren en te ondersteunen en het bevorderen en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau. Een goede ruimtelijke planning van het land is noodzakelijk om optimaal economisch profijt te kunnen halen uit vooral grondgebruiksmogelijkheden. De vereniging richt zich op het vergroten van wetenschappelijke en praktische kennis van de ruimtelijke planning. Dit doet zij door het organiseren van lezingen, trainingen en workshops.

In het kader van haar doelstelling organiseert Spasu op vrijdag 23 februari 2018 een openbare bijeenkomst met als thema: “Ruimtelijke Planning en Economische Ontwikkeling”. Deze bijeenkomst zal worden ingeleid door Deryck Ferrier met een presentatie over het belang van de ruimtelijke planning voor de economische ontwikkeling. De keuze op Ferrier is gevallen vanwege zijn veel belezen- en bewogenheid met betrekking tot onderzoek op het gebied van ruimtelijke planning. De inleiding wordt gevolgd door een paneldiscussie, bestaande uit deskundigen van de ministeries van OWT&C en RGB, het Planbureau en de VES. Tijdens de paneldiscussie krijgen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en te participeren aan de discussie.

Spasu bestaat er al ongeveer 2 jaren. Voorzitter Angelika Namdar stelt dat vanaf de oprichting er bijeenkomsten georganiseerd zijn binnen het netwerk van de organisatie. De bijeenkomsten worden altijd op een wetenschappelijk niveau gehouden. Nu wordt getracht de bijeenkomsten te verbreden. Er wordt voor het eerst een panel toegevoegd aan de discussieavond. Het is deel van de doelstelling van de Spasu om de ruimtelijke planning van Suriname te bevorderen. Hiervoor is er bewustwording en vooral training nodig. “Wij als groep van vrijwilligers die hiervoor gestudeerd hebben, zullen de koppen bij elkaar steken. Wij zijn Surinamers. Wij zien wat er gebeurt en wij weten wat er moet gebeuren”, stelt Namdar. De bijeenkomst wordt gehouden om 19:00 uur in de Aula van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) op het Anton De Kom Universiteitscomplex.

Meer Binnenlands Nieuws