Zaterdag 20 april 2019

1 SLM directie vertrouwd vakbond niet meerDe Bond Personeel Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BP-SLM) heeft afgelopen vrijdag “verwijten geuit over de SLM-top, die volgens de SLM-directie totaal bezijden de waarheid zijn”. Dit heeft gemaakt dat de directie het respect in het bestuur van de vakbond volledig heeft verloren. Zo werd door de bond gesteld dat een commissaris van de SLM, binnen de SLM zijn ICT-bedrijven zou bevoordelen. Hierbij verwees het directieteam naar een mailwisseling met Joan Lo Fo Wong, hoofd ICT SLM.

In de mailwisseling wordt door Lo Fo Wong gesteld dat door de president-commissaris, Jimmy Rosheuvel, is aangegeven dat zijn bedrijf RPBG geen verdiensten mag hebben vanuit de SLM. Door hem zou wel zijn aangegeven dat de SLM altijd hulp mag inroepen en waar mogelijk RPBG altijd kan assisteren. Assistentie zal altijd kosteloos voor de SLM zijn.

Rosheuvel & Partners Business Group, meer bekend als de RPBG, is een Surinaamse onderneming die via haar werkmaatschappijen ICT-producten en/of diensten aanbiedt in Suriname en regio. Momenteel zijn er voorbereidingen gaande voor de uitbesteding van een callcenter, online marketing en website-ontwikkeling. Bij het samenstellen van deze TOR’s krijgt de SLM assistentie van Moira Rosheuvel. Deze assistentie is gratis volgens Lo Fo Wong. Voor wat betreft online marketing en website-ontwikkeling, geldt “dat deze functionaliteiten reeds waren uitbesteed en vanwege opzegging van de huidige overeenkomst een nieuwe partner moet worden gezocht”.

In een vergadering over de eerder genoemde voorbereiding is heel duidelijk aangegeven dat RPBG geen inschrijver zal zijn op de aanbesteding en het ook niet toegestuurd wenst to krijgen ten behoeve van inschrijving daarop. Deze reactie als gevolg van de door SLM samengestelde lijst van potentiele partijen.

Met deze informatie wenst de SLM helder te stellen dat er geen vriendjespolitiek wordt uitgeoefend binnen het staatsbedrijf. De uitlatingen van de bond kwamen afgelopen vrijdag, nadat de bond constateerde dat men door de directie gedesavoueerd werd. De directie stelt zich echter op het punt dat de bond niet betrouwbaar is. Herstel van de relatie tussen partijen kan volgens de directie pas komen, als de bond de SLM-directie van haar betrouwbaarheid overtuigt.