Vrijdag 24 mei 2019

“Wij bestempelen dit als een wilde actie. Er is geen enkele aanleiding voor dit gedrag.” Dit zegt Iflaw Hasselnook, onderdirecteur directoraat Bosbeheer, in reactie op de staking van de werknemers bij de Stichting Bosbeheer en Bistoezicht (SBB). Het directieteam stelt dat zij aangemaand verrast is met de actie van de bond, omdat volgens haar er nog onderhandelingen worden gevoerd. Bond en directie zullen voor het eerst een cao ondertekenen. Voor beide partijen is dit een nieuw traject De onderhandelingen zijn op 1 november 2018 gestart.

Gaandeweg de onderhandelingen bleken er ‘kinderziektes’ te zijn. Volgens Hasselnook zijn er afspraken gemaakt over het onderhandelingstraject en tot hoe lang de onderhandelingen zouden duren. Partijen hebben onderhandeld over de niet financiële aspecten van de cao. Dat moest zo goed als afgerond zijn. Het wachten is nog op de reactie van de bond op de finale versie van dit deel van de onderhandeling. Alvorens partijen over konden gaan naar het tweede deel (financiële) van de onderhandelingen, bleek de actie te zijn aangevangen.

Het bevreemdt de directie dat de bond stelt dat de zij niet wilt praten over het financieel deel. Loonaanpassingen, die sinds 2010 niet zijn gekomen, zijn volgens Hasselnook nu niet aan de orde. “Zeker niet omdat wij on speaking terms zijn met de bond. Wij hebben afspraken vastgelegd. Ik weet niet waarop men zich nu beroept om nu in actie te gaan”, stelt Hasselnook.

“We zij nog niet eens begonnen met het financieel deel. Hoe kun je vooraf beginnen te stellen dat je in actie gaat, omdat je denkt dat de directie niet zal willen. Tijdens de onderhandeling zijn wij op geen enkel moment in conflict geraakt met elkaar. De bond moet zijn eis op tafel leggen en dan gaan wij erover praten. Pas als je het standpunt van de directie kent, kun je enige actie ondernemen. Men moet een beetje verder denken dan wat tot nu toe is gedaan. Geef de directie de ruimte om goede afspraken maken”, aldus Hasselnook.

Kavish Ganesh