Zaterdag 23 maart 2019

De Open Campus Lecture Series wordt dit jaar vervolgd en zal zo aanstonds weer van start gaan. De Anton de Kom Universiteit heeft in verband met haar jubileumviering besloten in de periode november 2018 tot en met februari 2019 een Open Campus Lecture Series (Studium Generale) te houden, met als thema “Sustainability of the Guiana Shield”. Hiermee wordt enerzijds beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines. Anderzijds wenst de universiteit wetenschappelijke kennis te verbinden met beleidsacties en beleidsmakers in de publieke en private sector te betrekken bij kennisontwikkeling, gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen. Op 10 januari zal het derde blok van de series beginnen met als thema biodiversiteit, socio-biodiversiteit en gezondheid. Binnen deze cluster zullen precies zoals de voorgaande, diverse onderwerpen aan de orde komen, die allemaal zullen draaien om de natuur en de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. Geïnteresseerden zullen dus vooral meer te horen krijgen over strategieën om onze toekomst te plannen, waaronder mogelijke indicatoren van de visie van autochtone bevolkingsgroepen, het duurzaam gebruik van het bos, veranderende en uitdagende tijden, te weten overgangen in de gezondheidstoestand van de inheemse volkeren in het binnenland ten zuiden van Suriname en geneeskrachtige planten. De sessies worden afgesloten met een panel op 17 januari.

Belangstellenden kunnen naar eigen keuze deelnemen aan de lezingen en workshops.
De lezingen/workshops zijn doorgaans in het Nederlands en staan open voor personen binnen de universiteitsgemeenschap, maar ook voor belangstellenden in de Surinaamse samenleving. Studenten kunnen ook creditpoints verkrijgen bij deelname en rapportage van lezingen en workshops (mits goedgekeurd door hun Examencommissie). Het programma, dat bestaat uit diverse lezingen en workshops verzorgd door eigen en internationale deskundigen, is onderverdeeld in 4 clusters. De eerste en tweede cluster werden reeds succesvol verzorgd. Cluster 1, die van 05 tot en met 09 november 2018 werd gehouden, richtte zich op de duurzaamheid, cultuur en lokale productie. De tweede cluster draaide om duurzame productie en werd van 10 tot en met 14 december 2018 gehouden. De vierde en tevens laatste cluster zal gericht zijn op regionale integratie en beleid en wordt gehouden op 11 tot en met 14 februari 2019. Het ligt in de bedoeling aan het einde van alle sessies een verzameling te maken van alle presentaties en deze in boekvorm te presenteren en beschikbaar te stellen.

NK