Woensdag 20 februari 2019

Onlangs heeft de Stichting Staatsziekenfonds aangekondigd dat het verzekerden bestand van huisartsen met grote praktijken zal worden teruggebracht tot 1500 verzekerden.
In navolging hierop heeft ook Assuria Medische verzekeringen N.V. aangekondigd dat elke voltijds praktiserende huisarts maximaal 400 Assuria verzekerden in zijn bestand mag hebben opgenomen.
Ongetwijfeld zal binnenkort Self Reliance met een soortgelijke regeling komen.
In een schrijven aan de dienstverleners van Assuria medische verzekeringen n.v. zegt het bedrijf dat is gebleken dat praktijken met een patientenbestand boven de norm slecht presteren qua voorschrijf-en verwijsgedrag wat leidt tot hoge zorgkosten.
Alhoewel ondergetekende niet tot de bovengenoemde categorie behoort wenst zij middels dit ingezonden stuk haar mening kenbaar te maken en indien nodig haar bijdrage te willen leveren.
Grote praktijken hebben hun oorsprong in de attitude van de patienten/verzekerden.
Enerzijds wordt de huisarts als goed beoordeeld door hen als zij voldoen aan de irreële vraag/eis van de verzekerden.
Namelijk veel medicatie voorschrijven en snel en op verzoek/eis verwijzen naar de specialist.
Veelal denken de verzekerden dat de huisarts niet verwijst omdat ie dan minder geld zou ontvangen. Wat de verzekerde niet weet is dat de huisarts een premie per maand per patient ontvangt onafhankelijk van hoe vaak de verzekerde de huisartsenpraktijk bezoekt en onafhankelijk van het wel of niet verwijzen naar de medische specialist.
De huisarts op zijn beurt die bang is zijn brood te verliezen en misschien terecht ook (immers hij of zij heeft heel hard gestudeerd om een betere toekomst tegemoet te gaan, naast het dienen van de zieke mens) zal dan moeten bezwijken voor de grillen van de verzekerden.
De arts met zulk gedrag wordt al gauw als beste gezien en wint aan populariteit onder deze categorie verzekerden.
Gevolg is dat er zich steeds meer verzekerden aanmelden/inschrijven bij deze huisartsen en er een situatie van overvolle praktijk ontstaat.
Overvolle praktijken maken de werkdruk veel groter. Snel veel medicatie voorschrijven gaat de arts makkelijker af dan de tijd nemen en de patient uitleggen dat niet elke bezoek aan de huisarts met een recept(recepten) wordt afgesloten maar vaak een gesprek of advies al voldoende is.
De vlotte verwijzing naar de medische specialist die op zijn beurt ook overbelast wordt en in zijn praktijk gevallen krijgt die bij de huisarts thuishoren maken dat inderdaad de zorgkosten omhoog gaan.
Alhoewel de huisarts bepaalde verrichtingen mag declareren is denk ik vanwege het lage tarief en het heel lang moeten wachten op de uitbetaling ,het niet aaantrekkelijk voor de huisarts de verrichtingen te doen. Ook is een bepaalde verrichting eenzijdig door een verzekeringsmaatschappij uit de verrichtingenlijst gehaald terwijl de huisarts de verrichting reeds heeft gedaan en niet is uitbetaald. Zulks is niet motiverend voor de huisarts.
Eerlijke, hardwerkende, rationeel voorschrijvende en verwijzende huisartsen met het hart op de juiste plaats worden platgedrukt door deze populaire huisartsen. De groei van het patientenbestand is heel langzaam en is er zelfs afname in het aantal verzekerden omdat die zich overschrijven naar de steeds in aantal toenemende populaire huisartsen.
Door alleen de praktijk van deze artsen te verkleinen is naar mijn mening en ervaring (reeds 27,5 jaar werkzaam als voltijds particulier gevestigde huisarts) het probleem van hoge zorgkosten niet opgelost.
Met deze maatregel zullen patienten noodgedwongen zich elders moeten inschrijven doch al gauw van huisarts wisselen als die niet toegeeft aan de grillen van de verzekerden.
Des te harder is de tijd aangebroken dat verzekeringsmaatschappijen hand in hand de strijd gaan aanbinden tegen deze categorie verzekerden.
Verzekerden / patienten zullen radicaal hun attitude moeten ombuigen.
Waarden en normen , regels, zullen hen moeten worden bijgebracht middels voorlichting en afstraffing! indien nodig.
Rationele attitude van de verzekerden, meedenken, meevoelen zal in grote mate leiden tot kostenvermindering in de gezondheidszorg.
Het geven van een gratis ziektekostenverzekering aan het grootste deel van het volk zal nimmer de gezondheidszorg naar grotere hoogten tillen doch alleen de zorgkosten doen toenemen.
De verzekerden met hun goed gedrag zowel op preventief als curatief gebied niet te na gesproken evenals de goede huisartsen met reeel voor-en verwijsgedrag.

Stichting J&M Medical Mall
Drs. M.S. Mohunlol-Lalji
Huisarts/drogist/ondernemer