Maandag 18 juni 2018

Vele van de nazaten van de Javanen zijn anno 2017, vooral vanwege de periode van de bekende Bodoviering en later op de Hariimmigrasi dag, heel erg teleurgesteld en bedroefd. De vraag die gelijk hierachter gesteld wordt is: waarom? Velen zeggen dat ze het niet precies weten. Anderen willen geen antwoord geven en weigeren pertinent en dan zijn er ook nog een heleboel anderen die schouderophalend en ongeïnteresseerd eraan voorbijgaan. Maar dan komt opnieuw de vraag: waarom? Als antwoord hoor je dan wel wat gemompel, in de zin van “mbok los”, dus laat maar, of “Joh konoh”, ze doen maar, het kan me niets schelen. Echt een nonschalante houding of een uitspraak in de zin van doen jullie maar wat jullie willen, het laat me koud of jullie doen maar wat jullie willen. Wij hebben geen macht meer of geen zeggenschap meer in dit land. Iedereen doet toch wat zij willen. Kijk maar wat er elke dag gebeurt in De Nationale Assemblee. De president werd en wordt zoals altijd door zijn eigen mensen en zijn adviseurs bewierookt en of bejubeld. Het is allemaal te aanschouwen via de televisie. De oppositie weet ook niet precies wat nu te doen onder deze omstandigheden. Zij wachten op een leider of op iemand die echt wat zinnigs kan en wil zeggen. De vraag is wie zijn kop zal uitsteken om op te komen. Want de bekende vraag van Morat Marit, door elkaar geschud worden komt nu duidelijker tot uiting. De ene is de grote minister van Arbeid, de andere zit op zijn praatstoel in zijn praatkamer om geld te toucheren , de andere wacht op een uitnodiging van een buitenlandse partner, enz. Welke uitnodiging volgt na de vakantie? Misschien van een vliegende duif met een rode of een paarse snavel en een veertje daarin. Wie weet waar de volgende uitnodiging vandaan komt? Neen, op dit moment weet niemand het. Iedereen zoekt en kijkt uit en wacht want de uitnodigingen komen soms uit de lucht vallen. Opvallend is wel dat niemand zo maar onder de brug wil gaan. Ook niet op de zondag. Er worden daar immers geen pakketten meer te verdeeld. Alles is weg gegeven door de ministers en hun consorten. Wie durft nog wat te zeggen. Niemand. De hele groep nu MORAT Marit. Ze zijn allemaal door elkaar gehaald. Er is geen hechte politieke eenheid onder de Javanen en daar maken de tegenstanders gretig gebruik van.

Kadi Kartokromo