Woensdag 20 februari 2019

De Doolhof

15-01- 2018

Het omslag van De Doolhof voorstellende de actiepotentialen van het menselijk brein

Het omslag van De Doolhof voorstellende de actiepotentialen van het menselijk brein

In het kader van de Leescampagne 2018 is ‘De Doolhof’ een boek met korte verhalen uitgegeven. In 1978 werd: ‘De Doolhof’ onder de titel ‘Consel’s Plee’ en twintig andere anekdotes’ voor het eerst uitgegeven door het Tori Collectief. Het boekje bevat verhalen van Henk Doelwijt met illustraties van Jules Chin A Foeng en René Tosari. Er volgde een tweede uitgave van Consel’s Plee onder de titel ‘Pech en negentien andere verhalen.’ In een derde uitgave werd het aantal verhalen van twintig tot naar achttien teruggebracht.

De Doolhof is de vierde uitgave, waarbij het aantal verhalen beperkt is gehouden tot die, welke door Jules Chin A Foeng zijn geïllustreerd. In dit proza is getracht de pointe zo kort en krachtig mogelijk weer te geven. Het verhaal met de in dit verband veelzeggende titel ‘Misrekening’ is met tweehonderd aanslagen woorden een van de langste, ‘Faja Lobi’ is met tweeënveertig het kortste.

De teksten zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen, zij het dat fragmenten die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben in deze stukjes in elkaar geschoven zijn. Dit is kenmerkend voor de schrijver die op deze manier zijn beeld van de wereld presenteert. De auteur stelt dat hij de betekenis van dit caleidoscopisch geheel niet kan omschrijven. Hij hoopt dat de lezer zijn weg kan vinden in wat hij noemt, de doolhof. De Doolhof is verkrijgbaar bij ’t Leeuwenhoekje aan de Henck Arronstraat 12 grenzend aan het bisschopshuis, boekhandel Kasco aan de Heerenstraat en Vaco aan de Domineestraat.