Maandag 18 juni 2018

De president van ons land heeft op zijn reis naar Cuba, een tussenstop gemaakt in Caracas, Venezuela. Hierbij heeft hij volgens de pers verklaard, dat hij de ondersteuning wenste uit te spreken aan de mensen en de regering van Venezuela, namens de Surinamers en de regering van ons land.
Indien dit inderdaad door ons staatshoofd wereldkundig is gemaakt, is dat een pertinente onwaarheid. De Surinamers leven inderdaad intens mee met de inwoners van bedoeld land, die niet zo lang geleden behoorden tot de rijksten van Zuid Amerika. Thans moeten vele van deze zelfde mensen helaas eten uit de vuilnisbakken op straat.

Door populistisch en corrupt beleid onder het regiem van Maduro is de hele economie van Venezuela geïmplodeerd en is er geen mogelijkheid meer om deze in elkaar gezakte economie weer op gang te brengen, ondanks de enorme rijkdommen aan olie. De Venezolanen worden thans door hun leider geterroriseerd. Met gebruikmaking van kracht en geweld wil hij aan de macht wil blijven. In Suriname is dit een bekend model. Maar Maduro vergeet dat ook het langste touw een einde heeft. Trouwens dat hebben de wereldleiders hem ook al laten weten. Wij Surinamers ondersteunen geen primitieve handelingen van Maduro en we kunnen dan ook gevoeglijk aannemen dat president Bouterse niet namens ons heeft gesproken.

De Nationale Partij Suriname (NPS) protesteert daarom hiertegen en geeft met heel veel nadruk aan dat president D. Bouterse in dit geval nimmer de gevoelens van de vooral de NPS’ers heeft vertolkt. Onze bevolking leeft mee met de gehavende burgers van Venezuela en verfoeit met klem de onderdrukkende handelingen van de autoritaire machthebbers.

Tony van den Hakker