Zaterdag 15 december 2018

Het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost heeft aandacht gevestigd op de bebouwing en misbruik van de berm, die ligt tussen de parallel lopende Orleane- en Leo Eleazerstraat vanaf de Coesewijne- tot met de Tapoeripastraat. Buurtbewoners en ondernemers hebben daar, al dan niet met toestemming, opstallen opgetrokken waar handel, dienstverlening en andere zaken worden gedaan. Gedoogbeleid heeft geleid tot wildgroei die de woonbaarheid van het gebied aantast. De overlast is groot, de verkeersveiligheid, de volksgezondheid zijn in gevaar en criminelen opereren in de omgeving. Een ieder is zich ervan bewust dat er een einde moet komen aan de wantoestand.

Samenwerking tussen alle belanghebbenden
Districtscommissaris Mike Nerkust heeft maandag jongstleden een langdurig onderhoud gehad met ondernemers en dienstverleners, die die de berm occuperen. Het ordenen van de berm en de wijde omgeving is al geruime tijd onderwerp van gesprek tussen het commissariaat, de gebruikers van de berm en de buurtbewoners. Samenwerken tussen alle belanghebbenden om verbetering te bewerkstelligen heeft vorm gekregen.

Maatregelen
Er zijn maatregelen, die in samenspraak met de districtsraad, andere organen, instellingen en diensten bepaald zijn en nog zullen worden bepaald. Er mag niets meer worden bijgebouwd. De gebruikers van de berm organiseren zich om gezamenlijk hun gebied op te knappen, ooglijk te maken en te onderhouden. De dc heeft de belanghebbenden tot en met eind maart de tijd gegeven om de omgeving te verbeteren. Vanaf 1 april 2018 zal er dan, als aan de voorwaarden voldaan is, officieel toestemming worden gegeven aan geregistreerde personen en bedrijven om er te opereren.

Gebruiksrecht betalen
Er zal gebruiksrecht dienen te worden betaald en aan alle andere wettelijke verplichtingen voldaan moeten voldoen. Er komt een buurtwacht en verkeersdrempels. De belanghebbenden werden er met nadruk op gewezen dat de opstallen die op de berm geplaatst zijn en worden volgens de wet aan de staat toebehoren. Als gebruikers van de berm niet langer gebruik wensen of kunnen maken van de berm, mogen zij de opstallen niet demonteren. ‘De eigenaar van de grond is volgens de wet eigenaar van de opstallen.’

HD