Maandag 18 juni 2018

Dalian IV gestart

12-10- 2017

1Dalian 4 gestart1Onder auspiciën van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie werd gisteren een startsein gegeven aan het “Suriname National Infrastructure Projects (Dalian IV). De startceremonie op Paranam werd door waarnemend president Ashwin Adhin bijgewoond. Verschillende regeringsfunctionarissen, volksvertegenwoordigers, alsook de ambassadeur van de Volksrepubliek China waren van de partij.

Traject
Het traject begon en bereikte een punt in 2012. In 2013 werd het uitvoeringscontract met Dalian getekend. Vervolgens begon het pad van voorbereiding en financiering door de Export-Import Bank of China. In afwachting is Dalian 70 uitgevoerd tussen juli 2016 en september 2017. Op 12 augustus 2017 werd door Exim Bank groenlicht voor financiering van het Dalian 4 project gegeven. Vanuit OWT&C is er volgens minister Jerry Miranda met man en macht tot in de avonduren gewerkt.

Inhoud project
Het project is geschat op USD 235 miljoen. Er zal ongeveer 110 km aan wegen aangelegd worden. Er zullen minimaal 4 bruggen gebouwd worden. Gaandeweg zal er volgens de bewindsman nog worden bekeken wat er nog moet worden opgenomen in het project. Daartoe zouden er mogelijkheden open zijn gelaten.
Volgens Miranda is dit het grootste infrastructurele project tot nu toe uitgevoerd in Suriname. “Niemand heeft het gedaan maar wij doen het wel”, zei Miranda trots. Het project wordt in 2 delen opgedeeld (Lot A en Lot B).

Lot A
Lot A is de aanleg van de wegverbinding tussen de Afobakaweg en de Highway via Hannover en Mawakabo. Dit wordt een traject van ongeveer 10 km. Hier is inbegrepen, de bouw van bruggen en aanleg van duikers. Verder is hierin ook opgenomen de vervanging en verbreding van de brug aan de Van ‘t Hogerhuysstraat naar een vierrijstrokenbrug. Hierdoor zal de verkeersafwikkeling vlotter moeten geschieden. Om het verkeer redelijk op te vangen tijdens deze werkzaamheden zijn er ook voorzieningen getroffen.

Lot B
Lot B zal zich focussen op de rehabilitatie van Martin Luther Kingweg (van Latour tot Paranam). De strekking Paranam-Meursweg zal thans in uitvoering gaan, maar heeft meer te maken met bestrijding van files, en zeker meer bij de strekking Tout Lui Fautkanaal. Tegelijkertijd pakt Dalian ook de wegstrekking Pinkin Saron aan. Naast deze primaire noord-zuid aders zullen ok enkele markante primaire wegen op regionaal niveau worden aangepakt, te weten de Chandishawweg (Saramacca), Nw. Charlesburgweg en de slechtste delen van de Sir Winston Churchillweg. Onder Lot B zal ook de brug bij de Pararivier gereconstrueerd worden tot een betonnen brug met twee rijstroken. Op wijkniveau zullen wegen aangepakt worden, afhankelijk van de condities.

Om dit werk uit te voeren, heeft het ministerie zich versterkt met twee directievoerders. Het uitvoeringscontract mag op de kwaliteit volgens Miranda ook internationaal getoetst worden.

Kavish Ganesh