Woensdag 15 mei 2019

In een persverklaring heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) aangegeven dat via de Economische Controledienst (ECD) de komende periode de prijzen in de winkels en de verschillende handelszaken streng gemonitord zullen worden. Dit, omdat na de invoering van de rij- en voertuigenbelasting berichten zijn ontvangen dat een ondernemer ertoe over is gegaan om deze kostenpost door te berekenen in de verkoopprijs. Dagblad Suriname heeft echter reeds gemeld dat ondernemers voornemens zijn om de kosten in hun prijs door te berekenen. HI&T meldt in de verklaring dat ondernemers vaste lasten mogen opbrengen, echter moet de kostprijscalculatie op de juiste manier plaatsvinden. “Het kan nimmer de bedoeling zijn dat de consument benadeeld wordt, door het onjuist doorrekenen van de rij- en voertuigenbelasting bij de kostprijs”, is verder te lezen in de verklaring.
De voorzitter van de Consumentenkring, Albert Alleyne, zegt dat het ministerie van HI&T voor redelijke prijscalculaties zou moeten zorgen. De handel zou via het ministerie op een correcte wijze moeten worden begeleid. Alleyne zegt het geen goede ontwikkeling te vinden dat dit stuk beleid nog ontbreekt. “Dat vind ik heel kwalijk”, stelt de voorzitter. Correcte prijscalculaties zorgen voor een betere situatie op de markt. “Wanneer er een prijs op een product moet komen, laat het dan een eerlijke prijs zijn”, zegt Alleyne. De voorzitter vindt dat transparantie onontbeerlijk is. Dat ondernemers eerder aangaven dat ze hun prijzen zullen aanpassen naar aanleiding van de rij –en voertuigenbelasting is voor de voorzitter van de consumentenorganisatie een voorbeeld van onredelijkheid. “Als de ondernemers niet zouden overdrijven in hun prijsaanpassingen, dan hebben consumenten daar geen moeite mee.” Alleyne ziet voor HI de gelegenheid om via een lijst met voorbeeldcalculaties aan te geven wat de prijzen zouden moeten zijn. “Als wij als Consumentenkring het geld hadden, dan hadden wij die calculaties gemaakt via ingehuurde economen”, stelt Alleyne.

RB