Zondag 24 maart 2019

Directeur John Goedschalk van Conservation International (CI) zegt dat het idee om te komen tot privatisering van natuurparken voor een beter beheer niet uit de lucht is komen vallen. “Drie jaar lang zijn er gesprekken, onderzoeken en workshops gehouden met diverse actoren, inclusief wetenschappers om tot een dergelijk oplossingsmodel te komen omdat deze effectief blijken te zijn. Verschillende rapporten zijn opgesteld om de bevindingen te funderen. Vanaf 2015 zijn we bezig met dit proces, waarbij de overheid een verzoek had ingediend om de wetgeving te vernieuwen. Hierna zijn MOU’s getekend en zijn er onderzoeken en consultaties gehouden. Na maandenlange studies door juristen is er een roadmap gekomen. Uit de roadmap is er een aanbeveling gekomen hoe je zulke complexe wetgeving als natuurwetgeving moet oppakken, waar er veel in is geïnvesteerd.” Er worden momenteel in verschillende segmenten van de samenleving consultatierondes gehouden om de diverse doelgroepen te informeren over onze parken en te wijzen op de risico’s wanneer het nieuwe wetgevingsproduct niet wordt geïmplementeerd. Goedschalk zegt dat het voordeel van het beheer door een ondernemer vooral ligt in het feit dat deze meestal over meer flexibiliteit beschikt dan een overheid. De CI directeur besluit met het voorbeeld dat voor het aantrekken van bewaking, een particulier via kortere lijnen dit doel kan bereiken en in principe dat binnen dezelfde dag gerealiseerd kan hebben. Bij de overheid verlopen deze processen beduidend trager.

RB