Woensdag 23 januari 2019

De Anton de Kom universiteit van Suriname heeft van 19 juni tot en met 23 juni de internationale conferentie ‘Slavery & Indentured Labour’ op het programma staan. Het heeft te maken met diaspora en het zoeken naar identiteit. De conferentie zal gaan over de huidige Surinaamse en Caraibische samenlevingen, die vanaf de Inheemse bevolking door immigratie vorm hebben gekregen. Daarna streken de kolonisatoren neer, de komst van Afrikanen, Aziaten en andere volken volgden. Suriname heeft ook stromen van nieuwe immigranten uit Guyana, Brazilië, Haïti en China meegemaakt.

Doel van de conferentie
Het doel van de conferentie is om historische kenmerken van slavernij, contractarbeid en migratie te koppelen aan hedendaagse vraagstukken van globalisering, diaspora, identiteitsvorming, nationalisme en transnationalisme. Tegelijkertijd zullen nieuwe perspectieven en benaderingen toegepast worden bij de studie van gedwongen en vrije migratie en hun impact op de samenleving. Door geleerden samen te brengen uit verschillende delen van de wereld zal getracht worden om de uitwisseling van ideeën te stimuleren, nieuwe netwerken op te zetten en bestaande netwerken te versterken.

Ervaring delen
Suriname deelt met de Caraïben en andere postkoloniale staten een ervaring van Europese kolonisatie, Afrikaanse slavernij gevolgd door immigratie van contractarbeiders uit Azië en massale emigratie naar de ontwikkelde wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw. Veel van de processen en ontwikkelingen zijn niet uniek voor één land of een regio. Integendeel kunnen die problemen met elkaar worden vergeleken, zodat de huidige wereld veel beter kan begrijpen wat er speelt en oplossingen kan zoeken.

HD