Vrijdag 20 april 2018

Commissie Straatnaamgeving geinstalleerdMinister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken heeft de Commissie Straatnaamgeving geïnstalleerd. Deze commissie heeft tot taak, het adviseren van de president met betrekking tot het benoemen/vernoemen van o.a. straten, lanen, wegen, stegen, paden en pleinen. Dit gebeurt op initiatief van de eerdergenoemde werkgroep of van derden. Minister Moestadja zei in zijn toespraak, dat bij het formuleren van het advies een aantal aandachtspunten in acht dient te worden genomen. ‘Zo moeten onder andere de cultuur, geschiedenis en natuur, kortom de Surinaamse identiteit, zoveel mogelijk naar voren worden gehaald. Ook de verbondenheid met de wereld wordt in de straatnaamgeving betrokken door benoeming naar buitenlandse beroemdheden.’ De bewindsman deelde ook mede, dat er een voorstel bij de raad van ministers ligt om de huidige straatnaamborden te vervangen door borden van duurzaam materiaal. Ze worden vervaardigd van galvaan zodat ze langer meegaan. Daarmee voldoen ze gelijk aan de internationale standaarden.

De voorzitter van de commissie, John Saharie, gaf aan dat het werk enorm is. Het gaat om een landelijke activiteit die een bijzondere maatschappelijke functie heeft. Het vindbaar maken van personen is van belang. Er is een achterstand in het geven van straatnamen en die zal de komende tijd worden weggewerkt, meent de voorzitter. De overige leden van de commissie zijn Aarti Vishnudatt (kabinet van de president), Jayant Mohan (Justitie en Politie), Francis Small (Surpost), Errol Abrahams (Openbare Werken), Rita Tjien Fooh (Nationaal Archief), Benjamin Mitrasingh (cultuurdeskundige) en Natalie Gonsalves (Binnenlandse Zaken/CBB). De commissie is ingesteld voor de duur van 1 jaar en moet tweewekelijks rapporteren aan de minister van Binnenlandse Zaken.