Zondag 21 april 2019

CLO zal nog onderhandleen voor ambtenaren in hogere functiegroepen 1Uit de nieuwe salarisreeksen van de ambtenaren blijkt dat de ambtenaar in de laagste functiegroep vanaf september 121% vooruit gaat in zijn brutosalaris. De netto vooruitgang is 24%. Iemand die dus bruto SRD 788 verdiende, zal op zijn salarisslip een bedrag van SRD 1,742.17 mogen verwachten en vervolgens SRD 1,426.45 op de bankrekening, na aftrek van loonbelasting. Dit verhaal wordt echter wat anders voor degenen, die steeds hoger in rang komen te staan. Om dan het uiterste voorbeeld te nemen. De directeur van een ministerie gaat bruto (dus met dezelfde SRD 500 die een ieder krijgt + 25% salarisaanpassing) ruim 40% vooruit in zijn brutosalaris. Het oud salaris was bruto SRD 8.895. Met de aanpassing wordt het Bruto SRD 12,415.43. Het nettosalaris echter komt op SRD 6,741.90. Voor de ambtenaar die dus steeds in hogere functiegroepen zit, blijkt het nettosalaris met de komende aanpassingen, niet significant te zullen stijgen.

Dit effect komt vanwege de verschuiving van de salarissen van lagere naar hogere belastingschijven. Er wordt dus meer belasting afgetrokken uit het nieuw salaris, waardoor het nettosalaris niet significant zou groeien. Michael Miskin, bestuurslid van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), stelt dat er op de laatste ledenraad van de CLO is gesproken over de positie van bepaalde groepen ambtenaren. Hij noemt als voorbeeld de gezondheidswerkers. Miskin stelt dat er echter met de regering niet gesproken is over de belastingschijven. Er is vooralsnog gewerkt aan wat eerder werd opgeëist door de CLO-voorman, Ronald Hooghart.

Op 20 april heeft Hooghart gevraagd naar 25% voorschot voor de ambtenaren. Hij wilde niet dat alles in één keer betaald moest worden. Er is voortgeborduurd op de afspraak en die afspraak wordt nu ingevuld. Miskin stelt echter gemerkt te hebben dat een ieder haast heeft. “Als iedereen haast heeft, laten wij monetair financieren. De koers is dan morgen 1 op 30. Dan is het in 1 keer gebeurd, als wij die lessen nog niet hebben geleerd. Je hebt de mogelijkheid om langzaam te gaan. Dan is de koers nog stabiel. Wanneer je haast hebt, moeten wij monetair financieren. Dan krijgt iedereen een kruiwagen met geld”, zegt Miskin sarcastisch.

Voor wat de positie van de ambtenaren in de hogere functiegrepen betreft, stelt Miskin uit te kijken naar verdere onderhandelingen. “Nu moet je rechttrekken. De onderkant heeft 100% gekregen. Die krijgt misschien niks meer. Nu moet er dan aan de bovenkant gewerkt worden. Je moet nu onderhandelen over wanneer dat kan. Wij moeten realistisch zijn”, aldus Miskin.

Kavish Ganesh