Woensdag 23 januari 2019

CIGF bijeenkomst  moet meer bewustzijn brengenDe Caribbean Internet Governance Forum (CIGF) is een multi-stakeholder bijeenkomst, die door de Caribbean Telecommunications Union (CTU) wordt georganiseerd. Dit jaar heeft de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) als host opgetreden tijdens de 14de editie van de bijeenkomst. Wendy Klas – Jap A Joe, algemeen directeur van de TAS, geeft aan dat de TAS de organisatie gevraagd heeft om naar Suriname te komen, zodat de Surinaamse stakeholders meer informatie over dit onderwerp konden krijgen. De bijeenkomst heeft als hoofddoelstelling bewustzijn te brengen bij belanghebbenden, maar hen tevens ook in staat te stellen hun meningen met elkaar te delen. “Ik denk dat de eerste prioriteit van deze conferentie is om het Surinaamse netwerk in het Caribisch gebied te verbreden, omdat we specialisten in de regio hebben en Suriname meer gebruik moet maken van deze specialisten”, aldus Jap A Joe.

Nigel Cassimire, vertegenwoordiger van de CTU, stelde dat het doel van dit forum is om de overheid in Suriname te helpen om meer mensen te betrekken, en de mogelijkheid te bieden om experts te ontmoeten en te horen. “We hebben het over informatie- en communicatietechnologieën en het onderwerp handelt over internet governance. Dit alles wordt gedaan binnen het bereik van internet, te weten vrijetijdgebruik, handel, veiligheid etc.” De CIGF is een technische faciliteit, die zich onder andere buigt over zaken betreffende communicatie. Internet heeft meerdere maatschappelijke kwesties aan de orde gesteld, waaronder technische basisaspecten van het werken op het internet, het verbinden van meer mensen en de juridische en sociale problemen die het gebruik van internet met zich meebrengt. Er zijn gespecialiseerde, technische en juridische functies op verschillende gebieden, en een van de belangrijkste kenmerken van internet wereldwijd is dat het wordt beheerd op basis van meerdere belanghebbenden. Je brengt verschillende betrokken stakeholders bij elkaar om deze verschillende kwesties te bespreken, zodat het gebruik van internet goed wordt beheerd en eventuele negatieve effecten worden geminimaliseerd. In dit specifieke forum hebben de thema’s meer te maken met gegevensbescherming en sociale media. “Een ding dat de CIGF heeft gedaan, is om te komen met aanbevelingen voor actie van de verschillende belanghebbenden. We hebben die aanbevelingen in de loop van de tijd gedocumenteerd in een document dat we het Caribbean Internet governance-beleid noemen, zodat er actie ondernomen kan worden om technische problemen op te lossen. Er zijn ook specifieke aanbevelingen gegeven om beleid voor cyberveiligheid en gegevensbescherming te ontwikkelen. Dit zijn maatregelen die overheden moeten nemen en we zien dat regeringen in de regio’s door de jaren heen op dit gebied vooruitgang hebben geboekt”, aldus Cassimire.

NK