Zondag 21 oktober 2018

De VHP-leider Chandrikapersad Santokhi vindt het een goede tendens van de regering om het camerabeveiligingsproject wederom in het leven te roepen. Echter vreest hij dat dit in een fiasco kan uitmonden. Een camera installatie op zich is namelijk niet het wondermiddel om de complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen. “Voor zo een project moeten er ook randvoorwaarden vastgesteld worden; de camera’s moeten gemonitord, bediend en beoordeeld worden. Men zal dus een hele organisatie moeten opzetten voor de camerabeveiliging in de binnenstad, want als je ernstige dingen ziet op de beelden moet je ook manschappen hebben om in te spelen op de situatie. Het zien van beelden, terwijl niemand het analyseert en optreedt, heeft geen zin”, beklemtoont Santokhi in gesprek met Dagblad Suriname. Hij is van mening dat zulke projecten deel moeten uitmaken van het integraal veiligheidsplan, anders zal het slechts als een “show” dienen. “Men moet niet dweilen met de kraan open”. De huidige president Desi Bouterse had tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van de Nationale Democratische Partij (NDP) op 8 juli jongstleden in het district Para verkondigd dat er in de huidige maand een aanvang gemaakt zou worden met het Save City project in de binnenstad. Vooralsnog zijn er geen camera’s gesignaleerd in het centrum.

Save City is geen nieuwe uitvinding
Santokhi accentueerde dat de ‘uitvinding’ van de paarse partij voor criminaliteitsbestrijding totaal geen nieuwigheid bezit; het betreft een project dat reeds tijdens het ministerschap van de VHP-leider was ontwikkeld en goedgekeurd. “We hadden het toen het camerabeveiligingsproject voor de binnenstad genoemd. Dit zou samen met Telesur uitgevoerd worden waarbij op verschillende lichtpunten camera’s geplaatst zouden worden. Dit zou ook gepaard gaan met flitspalen”. Volgens Santokhi hadden deze projecten ten doel om Suriname veilig te maken, waarvan de financiële middelen eveneens gealloceerd waren. “Desondanks is dit project al die jaren stopgezet omdat het afkomstig is van een andere regering en waarschijnlijk ook doordat het gefinancierd zou worden door donormiddelen. En nu wil de huidige regering dit project uitvoeren met financiële bijstand van China”. Santokhi beweert dat deze handelwijze het idee opwekt dat het huidig beleid gericht is op het verzwakken van de veiligheidsinstituten. “We zien dat het hoofdbureau van de politie dat gebouwd werd om het politieapparaat te versterken direct gestopt is evenals de bouwprojecten van de brandweer en rechterlijke macht in Nickerie”.

Privacywetgeving in acht nemen
Aangezien zulke camera’s voorzien zijn van moderne technologie waarmee profielen van individuen opgenomen kunnen worden, dient men de Privacywetgeving in acht te nemen. De bescherming van deze gegevens moet dus gegarandeerd zijn, stelt Santokhi. Hij merkt op dat er nog steeds sprake is van toename en verruwing van criminaliteit die alsmaar ernstige vormen aanneemt. Hiervan zijn de autoriteiten doordrongen, echter vindt de VHP-topper dat de onmacht van de huidige regering om criminaliteit te bestrijden steeds duidelijker wordt. “In feite is het gevoel van onveiligheid bewust gecreëerd, want in 2010 hebben we de regering meegedeeld dat er reeds een integraal verkeers- en veiligheidsplan is ontwikkeld door nationale en internationale veiligheidsdeskundigen. De regering kon dit plan implementeren maar dat is niet gebeurd”. Al bij al eisen veiligheidsvraagstukken deskundigheid voor wat betreft onder andere de aanpak, bemensing, training en internationale samenwerking.

KSR