Maandag 18 februari 2019

Chan Santokhi

Chan Santokhi

Voormalige justitieminister, ex-politiecommissaris en fractieleider van de VHP in De Nationale Assemblee, Chandrikapersad Santokhi, denkt dat Justitieminister Stuart Getrouw met de uitspraak: ‘het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010’, duidelijk heeft aangegeven dat hij het ‘zero-tolerance-beleid’ dat tussen 2005 en 2010 was uitgezet, wil continueren. In die periode zwaaide Santokhi de scepter op Justitie en Politie. “Ik denk dat de periode vòòr 2010, waar ik leiding heb mogen geven aan het ministerie van Justitie en Politie, gekenmerkt kan worden door versterking van de rechtstaat, rechtshandhavingsinstituten, veiligheidsinstituten, internationale samenwerkingen, harde aanpak van de criminaliteit, de ketenbenadering waarin alle schakels binnen de ketens werden versterkt en tegelijkertijd ook zero tolerance. Daarnaast hebben wij naar alle sectoren, actoren en districten goed beleid neergezet met een sterk, goed uitgerust en getraind personeel van Justitie en Politie. Er was gezagsuitstraling. In die periode zijn door ‘The World Bank’ ,‘Intelligence Unit of the Economist’ en de Caraïbische regio Suriname uitgeroepen tot veiligste land in de regio”, zegt Santokhi aan Dagblad Suriname. Getrouw zei donderdag op een persconferentie dat hij vanaf 1988 tot en met 31 augustus 2010 binnen het Korps Politie Suriname heeft gediend en een heel andere situatie heeft meegemaakt dan de ervaring die hij vanaf 2010 tot heden als burger heeft kunnen opdoen. De VHP-fractieleider denkt dat Getrouw na zijn pensioen uit het korps gezien moet hebben hoe systematisch afbrokkeling van het beleid in de periodes van Martin Misiedjan, Edward Belfort, Jennifer Silos, Eugene van der San en Ferdinand Welzijn heeft plaatsgevonden.

Financiële middelen nodig voor goed beleid
Nu Getrouw enkele maatregelen tijdens een persconferentie afgelopen donderdag heeft aangekondigd om het veiligheidsgevoel terug te brengen en te garanderen, hoopt Santokhi dat de bewindsman vooral vanuit de zijde van de regering de ruimte, financiële middelen en alle nodige ondersteuning krijgt om zijn beleid uit te voeren. De bewindsman zei dat de politie veel zichtbaarder zal zijn en woninginbraken ver teruggedrongen zullen worden. Het beleid tegen drugs- en geweldscriminaliteit wordt aangescherpt. Ook het verkeer zal scherper in de gaten gehouden worden. Er zal strenger worden opgetreden tegen hardrijders, rijden onder invloed en auto’s voorzien van donkere ruiten worden nu extra in de gaten gehouden. Er is ook preventief beleid uitgestippeld. “Hij wil goed beleid hebben, dus ik hoop dat hij daarbij ondersteund kan worden”, aldus Santokhi.

Duidelijk plan nodig over benoeming definitieve korpschef
De recente mutaties binnen de leiding van het Korps Politie Suriname typeert de VHP-leider als gedurfde besluiten, omdat in deze leiding personen afgelopen tijd zitting hebben genomen die een integriteitsissue hadden. “Dat kan je niet hebben als je effectieve criminaliteitsbestrijding wil uitvoeren, goed gezag wil uitstralen naar het totaal politieapparaat en internationaal goede samenwerkingen wil aangaan. Wat nu gebeurt is slechts de eerste stap, want hiermee ben je er nog niet. Je zal rekening ermee moeten houden dat je als minister met een crisisplan moet komen voor de interne reorganisatie van het korps, criminaliteitsbeheersing en veiligheid. Daarnaast moet ook een duidelijk plan zijn binnen welk termijn er een definitieve korpschef zal worden benoemd. Waarneming kan geen duurzaam beleid garanderen op het gebied van veiligheid, criminaliteitsbestrijding en herstructurering, omdat geen enkele waarnemende functionaris de durf en moed zal hebben om verregaande besluiten te nemen”, aldus Santokhi. De post van korpschef wordt vanaf 12 juni waargenomen door Roberto Prade.

Integriteitscode van ‘zero tolerance’ hanteren
De ex-justitieminister benadrukt dat tijdens zijn periode als deel van de korpsleiding een integriteitscode is geïntroduceerd, waarvan nu niets te merken is. Deze integriteitscode is volgens hem nodig om het vertrouwen in het korps daadwerkelijk terug te brengen. “Laat die integriteitscode nageleefd worden op basis van het principe van zero tolerance. Degenen die het niet volgen, moeten plaatsmaken. Ik hoop dat deze minister begrijpt dat er grote problemen zijn in het korps en dat er ook grote verwachtingen zijn in de samenleving over de aanpak van de criminaliteit”, aldus de politicus.

Faisel Rasoelbaks