Woensdag 23 januari 2019

De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) heeft in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op 10 mei 2018 een lezing verzorgd over het vroegtijdig herkennen van de cerebrale parese (cerebral palsy). De inleiders daarbij waren de kinderneuroloog-revalidatiearts Els Ortibus uit België, alsook de Surinaamse kinderarts Magda McGregor-Schuerman. Alhoewel de cerebrale parese de meest voorkomende neuromotorische aandoening is bij kinderen, is gebleken dat er nog veel onwetendheid heerst over deze aandoening. Dit, terwijl een vroegtijdige herkenning en behandeling daarvan verdere complicaties bij kinderen kunnen voorkomen. Deze aandoening veroorzaakt overigens houdings- en bewegingsstoornissen in gevoelsgewaarwording, communicatie en het gedrag. Door beschadiging van de hersengedeelten die de spieren aansturen, is er sprake van een gedeeltelijke verlamming (parese), die in ernst kan verschillen. Hierdoor kunnen de spieren niet normaal gebruikt worden, met als gevolg beperkingen in de lichaamsbewegingen. Vaak zijn er bij een cerebrale parese ook stoornissen van het gezichts-, gehoor- en spraakvermogen. Ook kunnen er leermoeilijkheden, epilepsie en achterstand in de geestelijke ontwikkeling optreden. In het kader van awareness over de cerebrale parese en diagnose vaststelling zullen er meerdere lezingen/workshops georganiseerd worden. Dit zal nader bekendgemaakt worden.

KSR