Donderdag 19 juli 2018

De Centrale Bank van Suriname heeft op 21 september 2017 X- Trade Trading & Investment opgedragen al haar activiteiten, welke beschouwd worden als te zijn van een kredietinstelling, stop te zetten. Het bedrijf met kantoren aan de Rattan Oemrawsinghstraat en de Tweede Rijweg beschikt niet over een vergunning van de Centrale Bank voor het uitoefenen van een kredietbedrijf en heeft met haar activiteiten de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen (WTK) 2011 overtreden.

X-Trade is aangezegd om alle handelingen die in dit verband zijn gepleegd ongedaan te maken, hetgeen inhoud dat reeds gesloten overeenkomsten met cliënten ontbonden moeten worden. Het bedrijf moet vervolgens al haar bezittingen en schulden rapporteren aan de Centrale Bank. Conform de WTK 2011 zullen er verder juridische maatregelen worden ondernomen tegen X-Trade en personen die leiding hebben gegeven aan de verboden activiteiten van het bedrijf. De Centrale Bank heeft het Openbaar Ministerie geïnformeerd over eventuele te ondernemen strafrechtelijke maatregelen.

De Centrale Bank brengt onder de aandacht van de samenleving dat het alleen aan bedrijven die onder haar toezicht staan is toegestaan gelden van het publiek aan te trekken voor het verstrekken van kredieten en het doen van beleggingen. De Bank publiceert jaarlijks in januari de lijst van onder haar toezicht staande bedrijven in dagbladen en die is ook te raadplagen op de website van de Bank, www.cbvs.sr.