Woensdag 07 oktober 2015

Een volk manipuleren met cadeautjes

De Braziliaanse wetenschapper Paulo Freire schrijft in één van zijn werken het volgende. “De grote massa van de derde wereld is noch in staat, noch bereid haar lot in eigen handen te nemen, is niet rijp voor de vrijheid.” Ze moet dus “geleid” en “ontwikkeld” worden door binnenlandse elitegroepen. Deze zin spreekt boekdelen. Een volk dat niet bereid is zich…

Boek: ‘Heroverweeg wie held, schuldige of zelfs terrorist was’

Anno 21ste eeuw schrikt men in Nederland en de hele wereld op van de afschuwelijke daden, begaan uit naam van de Islamitische staat (IS). Strijders en sympathisanten, ook uit Nederland, roeren zich in het Midden-Oosten en in West-Europa. Zij voltrekken afschuwelijke en barbaarse misdaden. Dit maakt hen zonder uitzondering tot ‘terroristen’, zo luidt het unanieme oordeel. Wreedheid op religieuze gronden,…

Het kan beter

Het valt namelijk op te merken dat er tegenwoordig meer progressiviteit aan de dag wordt gelegd door velen uit de gemeenschap met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname. Dit zal wel zeker een ideaal onderling verkeer bij de burgerij teweeg brengen. Welvaart wordt bepaald naar de mate van de bevrediging der behoeften. Maar die kunnen aanmerkelijk van aard verschillen.…

Het domein der adviseurs en experts

Hoeveel beleidsadviseurs hebben wij op departementen in totaal? Op welk getal staat thans het aantal hoofdbeleidsadviseurs? En hoe groot is het bestand aan beleidsmedewerkers ook weer? Want er schijnt intussen een aardige variëteit te zijn opgebouwd in adviesland van de overheid. Reken maar dat het om een flink aantal stafmedewerkers in het bestuursapparaat zal gaan. Vervolgens de vraag: wat mag…

Alcoa gaat dus niet meer weg?

Ik heb in het laatste artikel uitgaande van de mededeling van Alcoa/Suralco dat het bedrijf per 30 november overgaat tot beëindiging van zijn activiteiten in Suriname, samenvattend de historie van dit bedrijf in Suriname met u doorgenomen. Ik ben ook kort ingegaan op de vaagheden met betrekking tot de onderhandeling die de regering al bijkans een jaar aan het voeren…

Marrondag: wat weten wij daarvan?

Binnenkort hebben we weer Marrondag. Vermoedelijk weet buiten de Marrongemeenschap om, geen mens wat dat allemaal inhoudt. Het interesseert blijkbaar ook geen moederziel. De Marrons zelf zullen er ook niet al te veel van afweten. Ze lezen niet, dus zullen het fijne van de dingen zeker niet weten. Ze steunen op mondelinge overlevering en we weten hoe onbetrouwbaar dit kan…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname