Vrijdag 09 december 2016

Zelfcensuur grootste probleem bij media

Er zijn zeven redenen waarom de mainstream media en veel van de grootste ‘alternatieve’ mediawebsites allemaal pro-oorlog zijn. Dat heeft volgens studies te maken met een enorme zelfcensuur door journalisten. Uit een onderzoek van het Pew Research Center en de Columbia Journalism Review in 2000 is gebleken dat zelfcensuur bij ongeveer een kwart van de lokale en nationale journalisten plaatsvindt.…

DE COUP een jaar geleden geproclameerd

Vrijdag 02 december j.l. was het precies een jaar geleden dat de beweging DE COUP is geproclameerd. DE COUP staat voor Democratische Commitee Uitbanning Politiek. De proclamatie gebeurde op een persconferentie. De aanleiding voor het in het leven roepen van deze beweging is, zoals ook werd aangegeven tijdens de persconferentie: de Economische- , Politieke- , financieel/monetaire-, maar bovenal de moreel-ethische…

Tijd voor een serieuze verandering

Wij Surinamers verdragen veel en zwijgen in alle talen als het om serieuze zaken gaat. Hoe lang zal het Surinaamse volk nog gebukt gaan onder de huidige economische recessie en hoe lang zullen wij vooral de onbetaalbare eerste levensbehoeften ontberen? De democratisch gekozen president D.D. Bouterse heeft veel beloftes gedaan; de podiumtaal buiten beschouwing gelaten, moet hij met zijn regeerteam…

Voorzangeres “Jai Jai Sarnaam” overleden

Afgelopen maandag is na een korte maar hevige ziekte, Shirley Sital heengegaan. Zij was de voorzangeres van de politiek geëngageerde muziekgroep “Opo” die in de jaren 1974 en ’75 een bijzondere rol heeft gespeeld rond onze Surinaamse onafhankelijkheid. Jai Jai Sarnaam (Leve Suriname!) werd populair op een moment toen de etnische spanningen rond de onafhankelijkheid van Suriname op een precair…

Weten hoe de vork in de steel zit

Het is heel belangrijk om delen van de samenleving voor te houden hoe het binnen het bedrijfsleven er aan toe gaat. Het economische leven kent drie voorname organisatie vormen t.w.: 1). De Centrale geleide economie; 2). De gemengde economie en 3). De Liberalisatie. Bij sub 1., de Centrale geleide economie, worden er vanwege de overheid voorschriften vastgesteld en toegepast. Bij…

Het is gezegd

Het doen van ongenuanceerde, maar ook onzinnige uitspraken is voor verschillende leden van het hoogste college een doelstelling op zich geworden. Neem maar de recente uitspraak door een assembleelid tijdens een discussieavond dat “alle politici stelen. Dat is het imago van de politicus’’(DBS-editie van 3 november jl). Wie over de regels heen leest, staat allicht niet stil bij het merkwaardige…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname