Vrijdag 19 december 2014

Een tijdig politiek afscheid

In de hele geschiedenis van de mensheid hebben belangrijke personen zoals politici en staatslieden geworsteld met de vraag wanneer met pensioen te gaan. Het oordeel van de geschiedenis over zulke personen is namelijk mede gerelateerd aan het moment van hun afscheid. Een wel gekozen, tijdig afscheid betekent in de meeste gevallen dat de prestaties en verworvenheden van zulke personen voor […]

USV feliciteert rechterlijke macht

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is zeer verheugd over het feit dat op 5 december 5 vrouwelijke leden plaatsvervangers bij de rechterlijke macht zijn beëdigd in het ambt van rechter. Ook de toelating van vijf juristen die de raio-opleiding hebben doorlopen, waarvan vier dames wordt door de USV als zeer positief ervaren. Met deze historische gebeurtenis kan onomstotelijk gesteld […]

Onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart

Het onderzoek naar ongevallen in de burgerluchtvaart is een proces dat wordt ingesteld met het oog op de ontwikkeling van het veiligheidssysteem van de burgerluchtvaart en het voorkomen van toekomstige ongevallen in de burgerluchtvaart. Suriname is partij bij het verdrag van Chicago van 1944 dat Suriname verplicht bij elk ongeval in de burgerluchtvaart een onderzoek in te stellen naar de […]

Ernstige denkfout

De grondwet van Suriname van 1987 schittert niet bepaald door helderheid en samenhang tussen wetsartikelen. Met dit basisdocument voor onze constitutie moeten wij het voorlopig maar doen. Wat hier graag onder uw aandacht wordt gebracht, is de reikwijdte die vooral aan de grondrechten volgens de grondwet gegeven moet worden. Voor wie op ons grondgebied gelden deze basisrechten? Is er ook […]

Poppenkast

Regelmatig lees of hoor ik mensen roepen dat de regering corrupt is en dat velen in de regering corrupt zijn terwijl ik en met mij velen in het land weten dat juist deze mensen die de mond vol hebben van corruptie, zelf geen haar beter zijn. In het luchtledige roepen dat mensen corrupt zijn, zet geen zoden aan de dijk. […]

Het ministerie van No Problems, onmisbaar

‘The government is the best which governs the least’, vrij vertaald ‘hoe minder u heerst, hoe waardiger als regering’. Bij verkiezingen voor een nieuwe regering worden doorgaans veel beloften gedaan over geplande ontwikkelingen naar aanleiding van problemen waar het volk mee te kampen heeft. De meeste regeringen in de wereld – in het bijzonder in ontwikkelingslanden – besteden hun ambtstermijn […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname