Vrijdag 20 april 2018

Over Michiel van Kempens ijver voor de Surinaamse literatuur

Surinaamse scribenten en schreeuwlelijke dichters Enige verdieping in de Surinaamse literatuur levert al gauw op dat enkel een paar al dan niet argeloze Neder-landers, die om welke redenen dan ook een poos in Suri¬name verbleven, er de meest baanbrekende studies heb-ben verricht. De meest recente publicatie is afkomstig van Michiel van Kempen, die met zijn popula¬riteit zelfs de triomfantelijke blik…

Koeien

Onlangs toog ik per trein naar de Nederlandse hoofdstad, een stad die ik gewoonlijk mijd als behept met een besmettelijke ziekte. Maar het kon nu even niet anders omdat ik er een Russische kunstenares zou ontmoeten die ik leerde kennen in het vliegtuig van Suriname naar Nederland. Masha Ru, 31 jaar, gepromoveerd in de wiskunde aan de Universiteit van Moskou,…

Het riante kiesdistrict Nickerie

Het riante kiesdistrict Nickerie met vijf DNA zetels zal bij de komende verkiezing een heftige “battle field” worden. Alle politieke partijen mogen zich nu al voorbereiden op een zeer heftige strijd. De kiezers in Nickerie en het grootste deel van de trekkers van politieke partijen in dit district hebben in 1955, 1958 en 1996 reeds overtuigend het bewijs geleverd dat…

Van Su naar E-Su, Ontwikkeling Peh?

In de beginjaren 90 hadden weinig mensen een desktopcomputer, een “cellulair” of toegang tot het internet, omdat deze technologieën erg duur waren. Nu hebben velen een smartphone, die miljoenen keer sterker is dan de “bigi bille” desktopcomputers van de jaren 90. Nu, vandaag de dag, technologie goedkoper en krachtiger geworden is, bevinden wij ons vaker online, in virtuele ruimten zoals…

Surinaamse media bepalen conclusie Amerika over witwassers

Onlangs verscheen in dWT een artikel van de hand van Ivan Cairo (jarenlange vriend van mij) met de titel “Autohandel, goudopkopers en cambio’s grootste witwassers”. Dit zou staan in een officieel Amerikaans rapport. Uit zijn online artikel (versie 11/04/2018 08:39) blijkt nergens dat de Amerikanen deze conclusie trekken omdat de Surinaamse persmedia dat zeggen. De ernst en gezaghebbendheid werd ingepeperd…

Die komen niet aangewaaid

Ministers komen en gaan. De een doorloopt de ambtsperiode, de ander is er voor kortere duur. De een heeft het met tromgeroffel over de goede dingen die hij of zij heeft gedaan als bewindspersoon. De ander vertelt ronduit waar zaken misgingen. Waar de ondernemer zich tot zijn of haar klanten wendt om te vernemen hoe het geleverde product werd ervaren,…