Donderdag 28 augustus 2014

Gemechaniseerde rijstteelt in Suriname heden ten dage

Uit hoofde van mijn decennia lange directe en indirecte betrokkenheid vanuit de hoogste beleidsniveaus betrekking hebbende op de subsector rijst, heb ik de behoefte om enkele richtinggevende kanttekeningen en informatie te willen delen met belangstellenden. Sedert begin jaren 60 heeft een transformatie plaatsgevonden in de productie wijze van rijst in ons land. De introductie van gemechaniseerde grootschalige padieproductie en moderne […]

Politiek in dienst van de goede ordening van de samenleving en het welzijn van de mens

Vanaf het ontstaan van de Republiek Suriname in 1975 hebben opeenvolgende regeringen verzuimd om Suriname een goede, rechtvaardige maatschappelijke ordening met krachtige instituten bemand met integere, goed opgeleide vakbekwame deskundigen te geven. Op elk gebied en in alle sectoren van ons land heerst een crisis. Om maar enkele te noemen: de burgers voelen zich onveilig vanwege de onbeheersbare zware geweldscriminaliteit, […]

Het is toegestaan de kosten van Hadj als geschenk aan te bieden

“Spreken is zilver, zwijgen is goud.” Indachtig dit wijs spreekwoord reageren wij niet graag op stellingen in de media die inhoudelijk geen juiste weergave zijn van zaken. Dat geldt onder meer voor het redactioneel artikel in de editie van vrijdag 22 augustus 2014 in een lokaal dagblad. Aan de kantlijn blijven staan kan echter de indruk wekken bij de gemeenschap, […]

Brunswijk ‘com suis’ schuldig aan occupatievraagstuk

Als we de etymologie van het woord occupatie nagaan dan zou dat woord geen betrekking dienen te hebben op onroerende goederen. De betekenis van het woord is / inbezitneming en waar het zakenrecht betreft betekent het “het in bezit nemen van een roerende zaak die aan niemand toebehoort en daardoor eigenaar van die zaak worden.” Dit wordt dan verder onderbouwd […]

Occupatie nader bekeken

“Every one is crying out for peace, none is crying out for justice, What we need is equal rights and justice!”(Peter Tosh) Deze regel uit één van de vele protestliederen van de zanger Peter Tosh, komt bij mij naar boven, nu er voor de zoveelste keer calamiteit dreigt te ontstaan rondom “vermeende” occupaties. Ik plaats het woord vermeende inderdaad tussen […]

Suriname, waarheen!?

Weer eens een verkeersveiligheidmaand afgekondigd. Aan verkeersdeelnemers wordt gevraagd om zich te houden aan verkeersregels. Echter is verkeersmeubilair even belangrijk, vooral ook om ons te begeleiden in het verkeer. Kijk maar om je heen, hoe dit meubilair erbij staat of volledig ontbreekt. Is dat niet de taak van de Overheid om erop toe te zien dat deze aanwijzingen werkelijk aanwezig […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname