Maandag 30 maart 2015

Overdenkingen bij viering van Internationale Vrouwendag in Suriname

“Ik weet niet hoe we het gaan redden vandaag”, zei mijn grootmoeder tegen mij, terwijl ik op de rand van haar bed ging zitten. Ze wachtte met spanning op een roze postwissel, die maandelijks door haar dochter op Aruba, naar haar werd toegezonden. “Maar eten zullen we vandaag, hoe dan ook “. Vol bewondering keek ik naar haar op; een […]

Verdeeldheid in de VHP

Al jaren vraag ik om meer vernieuwing, verandering en vooral verjonging te brengen binnen de gelederen van de VHP. Dit geldt voor alle vertegenwoordigende organen binnen deze partij, alsmede het bestuur. Personen die de leeftijd van 50 jaar hebben gepasseerd, kunnen naar internationale maatstaven niet meer tot jongeren gerekend worden! Nu is weer een opportunistische groep uit Nederland onder leiding […]

De leugen en de leugenaar graven hun eigen kuil in Info Act

In het programma Info Act hebben de presentatoren het bewijs zelf geleverd hoe zij het volk in het algemeen en hun eigen achterban in het bijzonder voor de gek houden. Karma begint zo te zien te werken. Limbo heeft met heel wat fanfare zijn luisteraars in Bakana Tori gevraagd te kijken naar Info Act, sinds dinsdag 15 maart, om getuige […]

De recente onderwijshervormingen (1)

De verstandige mens laat zich voor het uitstippelen van zijn levenstraject leiden door de ervaring (goede of slechte) van anderen. De onverstandige mens heeft daar lak aan. We werken in de economie met een beroemde paradox, micro macro paradox geheten. Deze zegt: als een individu besluit meer te gaan sparen kan hij daar rijker van worden. Maar als een ieder […]

Kandidatuur Sheilendra Girjasing in Commewijne

Strijd intern In aanloop naar de algemene parlementsverkiezingen op 25 mei 2015 is er een interne strijd in bijna alle politieke partijen in alle hevigheid losgebarsten; een strijd om een verkiesbare plaats op de DNA-kandidatenlijst. Veel van de huidige DNA -leden willen herkozen worden, terwijl de achterban van hun partij soms vernieuwing en verjonging wil. Het samenstellen van de DNA-kandidatenlijsten […]

Etniciteit en politiek

Voor een beter begrip van mijn artikel eerst twee definities en een verduidelijking: met etniciteit wordt bedoeld een sociaal-culturele identiteit die een bepaalde groep mensen verbindt. Onder politiek wordt verstaan het geheel van beginselen en regels van een bestuur. Leiders en volgers: zowel in de mensen- als dierenwereld zijn er twee groepen te onderscheiden: leiders en volgers. In de dierenwereld […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname