Vrijdag 28 november 2014

Het Constitutioneel Hof (deel 2/slot)

Het Constitutioneel Hof heeft tot taak: a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties; b. het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in hoofdstuk V genoemde grondrechten. Ingeval het Constitutioneel Hof oordeelt dat er […]

Het Constitutioneel Hof

In de media verscheen een paar dagen geleden het volgende bericht. De Nationale Assemblee (DNA) zal de aangepaste amnestiewet moeten terugbrengen in de oorspronkelijke staat, wanneer het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens Suriname zou vonnissen. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch (Nieuw Front/NPS), zegt dat er geen sprake is van bemoeien in interne zaken. Het […]

Authenticiteit

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan een recente uitspraak van één der ‘pilaren’ van een in de tachtiger jaren van de vorige eeuw opgerichte politieke partij. De uitspraak in kwestie komt erop neer, dat de besturing van deze organisatie grotendeels niet meer bestaat uit authentieke partijleden van weleer. Het ontevreden partijlid in kwestie, dat van oordeel is dat het […]

Alleen de vrije pers houdt corruptie onder controle

Een vrije pers is slecht nieuws voor corruptie. Dit is de titel van een artikel dat jaren geleden is verschenen, en waarop dit stuk is gebaseerd. Het levert bewijs voor de stelling dat meer persvrijheid leidt tot minder corruptie. Beperking van de persvrijheid leidt tot meer corruptie. Ook politieke en economische controle op de media staan sterk in verband met […]

Het linkse dilemma van 1982

Ik acht het na jaren van belang publiekelijk mijn licht te laten schijnen over een aspect van de politiek-maatschappelijke ontwikkeling vanaf 1980,zij het als evaluatie van de bijdrage van linksprogressieven aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname. De main focus zal zijn op twee geidentificeerde linkse partijen die vanaf het begin zich aangediend hebben om van de revolte van 1980 […]

Een nadere beschouwing

Politici die negatief zijn ingesteld maken heel vaak afkeurende opmerkingen naar het beleid toe. Zo zijn ze van oordeel dat de regering op een zeer onverantwoorde wijze omgaat met de besteding van staatsgelden. Als argument wordt dan aangevoerd dat de staat in een enorm financieel tekort zal komen te verkeren. Het gevolg daarvan zal dan zijn dat de overheid haar […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname