Maandag 18 juni 2018

Gedollariseerde politici

Dollarisatie van Suriname is een onderwerp dat bij devaluatie en inflatie steeds de kop opsteekt. Dollariseren betekent in dit geval het vervangen van de eigen srd door de Amerikaanse dollar (usd) als wettig betaalmiddel. Mocht dit gebeuren dan bepalen de Amerikaanse centrale banken het monetair beleid van Suriname. Suriname verliest dan een stukje onafhankelijkheid en behoudt dan als enige symbolen…

Meerzijdig belicht

Het moet u als burger, als werknemer, als verzorger en opvoeder, als student, als ondernemer of anderszins niet ontgaan dat de misslagen en blunders van welk regime dan ook functionele waarde hebben voor politieke tegenstanders. Het moet om zoveel redenen niet aan uw aandacht ontsnappen dat de fouten van de regering in dankbaarheid worden aangegrepen om de bestuurlijke zwakte en…

Klant geen koning

Een van de meest wonderbaarlijke ervaringen die de toerist, die voor de eerste maal voet aan wal zet in Suriname, opdoet is zijn bejegening in winkels, warenhuizen en supermarkten. Hij of voelt stante pede wat een wereld van verschil dat is in vergelijking met hoe het in soortgelijke etablissementen toegaat niet alleen in Nederland – waar hij in negen van…

Spoed ontslagen en of ontheffingen noodzakelijk

President Bouterse zou er goed aan doen de volgende personen met gezwinde spoed te ontheffen of met ontslag te sturen. 1. Kolonel Jerry Slijmgaard, hoofd Rampenbestrijding NCCR is tevens commandant van de danig in opspraak geraakte Kustwacht en verbonden aan het kabinet van de president. Dus zal hij niet werken of in actie komen zonder directieven van deze President? Deze…

Muzikale fruitvlieg

Het stukje ‘Gewasveredeling’ in Dagblad Suriname van 11 mei 2018 belichtte het door ‘genetische manipulatie’ ontwikkelen van gewassen met gunstiger eigenschappen dan de oorspronkelijke, zoals grotere opbrengsten, een grotere onafhankelijkheid van weersinvloeden of resistentie tegen schimmels, bacteriën en insecten. Iets soortgelijks is in principe mogelijk voor dieren en mensen. In het verleden duidde men dat aan met het woord ‘eugenetica’:…

Het vasten bekeken vanuit het medisch standpunt

Geachte lezers, Assalamo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moge de Vrede, de Zegeningen en de Barmhartigheid van de Almachtige Here op u allen rusten. In dit artikel wordt gekeken naar het medisch standpunt met betrekking tot het vasten. In hoofdstuk 2 vers 184 van de Heilige Qor’aan verkondigt de Almachtige: “O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het…