Dinsdag 21 oktober 2014

Een belangrijke evaluatie

Mijn voornemen was om voorlopig niet over de politiek te schrijven. De ervaring leert dat je door te schrijven voor en tegenstanders krijgt en dat is niet altijd even prettig. Maar toch kan ik niet nalaten een evaluatie te maken van de prestaties van onze regering betreffende de ontwikkeling van Suriname gedurende de afgelopen vier jaren. Uit vraaggesprekken tussen mediaverslaggevers […]

Persoonlijk getinte aanvallen

Sommige mensen zijn niet in staat om standpunten die door opponenten en of scribenten aan de orde worden gesteld – die wellicht scherp en of heel kwetsend overkomen – met zakelijke ter zake onderbouwde i.c. inhoudelijke argumenten te bestrijden. Dan richten zij zich dus niet op de inhoud van een stuk maar het beschadigen van personen door zelfs ongeoorloofd namen […]

Je ogen verraden veel

De informatie die de ogen geven, is vaak betrouwbaarder en eerlijker dan de mondelinge informatie. De oogbewegingen die een persoon maakt tijdens het spreken, worden bepaald door zijn gedachten. Iemand die tot je praat en tegelijkertijd nadenkt, kijkt niet recht voor zich uit. In het geval van een gedachte uit het verleden is de blik naar links, terwijl bij een […]

Kaderleden VHP-Nickerie worden getraind

Over ruim 225 dagen genomen gaan de Surinaamse kiezers voor de zevende keer na 1980 naar de stembus. Alle politieke partijen bereiden zich voor op de komende verkiezing, welke op maandag 25 mei 2015 gehouden zal worden. Het district Nickerie was in het verleden het politieke bolwerk van de VHP. De afgelopen jaren heeft ook deze politieke partij aardig wat […]

Ambassade in Duitsland?

Ik kan het niet meer vatten. Terwijl de minister van Buitenlandse Zaken ons wilde doen geloven dat Suriname economische voordelen zou halen uit de ambassade in Frankrijk, blijkt dat het anders is afgelopen. Het werd zoals ik in een eerder gepubliceerd artikel heb gesteld een regelrecht fiasco. Hoewel wij als land niet eens het debacle van het Franse avontuur hebben […]

Ongelooflijk maar waar

Regelmatig word ik geconfronteerd met zaken die mij verder demotiveren. Mijn standpunt is dat je een prettig leven kunt hebben door een ieder te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden en respect te hebben voor een ieder. Toch ervaar ik steeds weer het schaamteloze gedrag van velen in dit land. Wat het nog erger maakt, is het feit […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname