Zondag 07 februari 2016

Politieoptreden tegen straatventers een lachertje

De heer Edwin Gefferie, de nieuwe marktmeester van de Centrale Markt, heeft grootse plannen voor de markt in petto. Hij wil een toeristische attractie van de markt maken, hetgeen goed is voor ons imago. Een doorn in zijn oog vormen echter de groep straatventers, die een oneerlijke concurrentie vormen voor de marktverkopers. Ik heb het hier niet over de groep…

Parlement zonder prestige

Wij stellen de toekomst van onze eigen kinderen in handen van personen die meestal op niets anders uit zijn dan hun eigen belangen, hun persoonlijke materiële voordelen in en door de politiek. Houd goed in de gaten hoe personen in de actieve politiek thans trachten hun persoonlijke frustraties af te reageren op een wijze, die zelfs gevaarlijke situaties kan doen…

Waar zijn onze strijders en hoe verder?

Wij Surinamers zijn heel vredelievend, we hebben altijd begrip voor allerlei situaties en scenario’s en we zijn bereid de nodige offers te brengen. Nu de situatie heel nijpend is, is het heel jammer dat onze vakbondsleiders en kritische politici haast niets van zich laten horen. Alhoewel de overheid veel bevoegdheden heeft, dient zij tóch rekening te houden met de wensen,…

Suriname in de greep van de misdaad!

Suriname is in de greep van de misdaad en komt er maar niet uit. De overheden van Suriname hebben het te druk met de eigenbelangen, waardoor zij geen oog hebben voor de vele onnodige slachtoffers die er regelmatig vallen. De sociale controle heeft plaats moeten maken voor de geldzucht. We lezen dagelijks de artikelen omtrent de criminaliteit, maar over de…

Open brief aan alle politici (en het volk van Suriname)

Op een recent gehouden driedaagse conferentie van het AVVS de Moederbond heeft mevrouw Jennifer Simons aangegeven dat “we allemaal eens aan de macht zijn gekomen, maar dat het geen van ons is gelukt om te zorgen voor duurzame ontwikkeling”. Ook gaf zij aan dat er bepaalde vragen zijn die we moeten beantwoorden, zoals: “wat hebben we allemaal verkeerd gedaan? wat…

Welk doel heiligt de middelen?

De realiteit van de economische crisis kan met een beetje fantasie als volgt worden verbeeld. Ergens in 2012 wordt de machthebber ingefluisterd dat de grondstoffenprijzen verder zullen dalen en dat de uitgaven drastisch moeten verminderen om niet in het ravijn te storten. De machthebber knikt en knipoogt. Met halfdichte ogen tuurt hij in de verte. In 2015 zijn er verkiezingen.…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname