Woensdag 18 oktober 2017

Ministerie NH ondersteunt ADEK met Mijnbouw-onderwijs

Aantal nieuwe mijnbouwstudenten verdrievoudigd Het universitaire studiejaar voor aan mijnbouw gelieerde studierichtingen 2017/ 2018 begint binnenkort, en wel per 1 november 2017. Het aantal nieuw ingeschreven studenten voor deze richtingen bedraagt meer dan het drievoudige van het afgelopen jaar. De nieuwe Newmont-mijn en het aantreffen van olievoorraden in het zeegebied van Guyana, zullen zeker tot deze toename hebben bijgedragen. De…

Hoe liefde, seks en huwelijk leiden tot echtscheiding

Het aantal huwelijken daalt, het aantal echtscheidingen neemt toe en de gemiddelde lengte van een Surinaams huwelijk is 12 jaar (Algemeen Bureau voor de Statistiek). De oorzaken moeten nog worden onderzocht. Het is wel goed nieuws voor advocaten: het brengt meer geld in het laatje. Er zijn verschillen tussen Hindoestanen en Afro-Surinamers. Bij Afro-Surinamers komen eenoudergezinnen vaker voor, want ze…

De situatie binnen de VHP nader bekeken!

Om niet in interne aangelegenheden van de VHP te treden, zien wij dat veel prominenten, academici en andere personen, de partij vaarwel zeggen. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat er een enorme ontevredenheid binnen de organisatie heerst. Arrogantie, het negeren van (hoog) kader moet nimmer de boventoon voeren in welke organisatie dan ook. Er zijn een aantal…

DA’91: ‘Krachtige meisjes…..duurzame ontwikkeling’

De Internationale Dag van het Meisjeskind valt in een periode van politieke, sociale en economische zware tijden in ons land. Op een moment wanneer de wereld geconfronteerd wordt met de toenemende uitdagingen van vluchtelingen, klimaatsverandering en gewelddadig extremisme. Als het nu het gevolg is van dalende wereldmarktprijzen, natuurgeweld of wanbeleid, humanitaire crises treffen altijd vrouwen en meisjes het meest, zij…

Een absurde analyse over basisideologie NPS

Ik heb recentelijk een beschouwing gegeven over het liegen van leiders. Daarbij heb ik het accent gelegd op kerkelike- en politieke leiders. Met drogreden tracht men volgelingen achter zich te krijgen. Als observer kijk en luister je naar de door hen verzonnen redenen om hun doel te bereiken. Ik beluisterde afgelopen maandag een programma op de radio en hoorde het…

Spreek duidelijke taal

In hoeverre is het mogelijk het begrip ’macht’ als neutraal begrip een of andere vorm van ‘zelfstandigheid’ toe te kennen? Kan gesproken worden van de ‘zelfstandige’ rechterlijke macht in ons land? Was die macht ooit ondergeschikt aan een andere macht? Zeer waarschijnlijk is dat nooit zo geweest. Vanwaar dan die bezorgdheid van de Hofpresident over de zelfstandigheid van de rechterlijke…