Maandag 02 februari 2015

Bouterse nog 5 jaar???

Met ernstige bezorgdheid kijkt de jongerenraad van de VHP naar de performance van onze president, het is meer dan duidelijk dat de president vanwege zijn hoge leeftijd niet meer kan presteren. President Desi Bouterse die zichzelf “volks president” noemt heeft de afgelopen jaren steeds laten afweten op belangrijke ontmoetingen met het volk. Het is evident dat onze president het niet […]

Treinproject maatschappelijk onverantwoord

Reeds geruime tijd wordt er gesproken over een treinproject. Dit project houdt in dat er een treinverbinding zal komen- als het doorgaat – tussen Paramaribo en Onverwacht. Het is de bedoeling dat de treinverbinding geconstrueerd wordt aan de Indira Gandhiweg en wel ten westen daarvan. Om dit te kunnen realiseren, zullen delen van percelen van de bewoners langs het traject […]

Hoe kun je ongestraft stelen?

Hoe kun je ongestraft stelen? Door in een bepaalde positie te zitten en bijna alles te kunnen doen en laten wat je maar wilt, waarbij je door een ieder van allerlei ontoelaatbare praktijken beschuldigd kunt worden, en toch niet kunt worden afgezet. Zoals onze politieke geschiedenis over het algemeen heeft laten zien, zijn soortgelijke omstandigheden ook van toepassing op het […]

Mahatma Ghandi en geweldloosheid

India met naar schatting 1,129 miljard inwoners (2007) heeft op een na het hoogste bevolkingsaantal ter wereld. In India wordt Mahatma Gandhi de “vader van de natie” genoemd. In Geneva (Zwitserland) staat op het plein voor het United Nations hoofdkwartier voor de mensenrechten een groot beeld van Gandhi in kleermakerszit. Mohandas Gandhi is in India geboren en in Londen (Engeland) […]

Het V-7 bedrog

Hetgeen V-7 niet door heeft, is dat zij weliswaar op een misdadige wijze reclame maakt voor de regering Bouterse/Ameerali. Immers, de mythe als zou Suriname anno 2015 geen rechtstaat, maar een machtsstaat zijn, een slogan van de V-7, wordt met name door Chandrikapersad Santokhi en Salam Somohardjo hard doorgeprikt. Een belangrijk kenmerk van een democratische rechtstaat is o.a. de vrijheid […]

Jongeren en vrouwen: weinig tot niets zinnigs gezegd tijdens V7?

De mediareacties op toespraken tijdens de V7-massameeting zijn zeer divers van aard en dat is normaal. Wat echter heel storend is, is dat te vaak deze reacties gebaseerd zijn op onvolledige en niet correcte informatie. Zo werd in “redactioneel” van maandag 26 januari 2015 in Dagblad Suriname, melding gemaakt van de speeches door vrouwen en jongeren die op een enkele […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname