Dinsdag 24 januari 2017

Het waarderingsperspectief

Wie maakt zich op dit moment noemenswaardig druk daarover? Meer geld, meer loon, meer salaris, meer bezoldiging, meer honorarium, meer schadeloosstelling, meer of hogere toelagen.Waarmee heeft dit alles te maken? ‘’Met meer kwaliteit natuurlijk, meer waardetoevoeging’’, zeggen de geldverdieners. Vraag het maar aan de ambtsdrager, de departementsdirecteur, de districts commissaris, de magazijnwerker, het assembleelid, de chauffeur, de milieucontroleur, de politiediender,…

Hoe te ontsnappen aan de vloek

Suriname is een paradox. Het land is rijk maar arm. De rijkdom is fysiek en zit in de grond, de armoede zit in de geest. Er lijkt een vloek te rusten op het land, want om de zoveel tijd holt alles achteruit. Vanaf 1980 zijn er ernstige en soms ook wrede vergrijpen het mooie frisse land binnengevallen. Het is een…

Het einde cultuur van ‘tjoep, tjoep kuch na bol’.

Zou het waar zijn of wordt het maar verzonnen? Dat vragen vele Hindostanen die wat redelijk Sarnami kennen zich ook af. Vanwaar opeens die mondigheid van de Hindostaanse cabaretiers om politieke praatprogramma’s te maken? Waarom zwijgen de andere bevolkingsgroepen dan opeens? Die hadden het toch altijd voor het zeggen. Of is men blijven steken in de Nederlandse showprogramma’s met zinnen…

Praatjes vullen geen gaatjes

Er is geen Quickfix voor de problemen van vandaag. Kenmerken van de huidige sociaaleconomische situatie: 1. De regering geniet weinig vertrouwen in de samenleving; 2. Vertrouwen terugwinnen zonder daden te stellen gaat niet lukken; 3. Sociaaleconomische situatie gaat verslechteren omdat Suriname structureel ziek is; op de oude voet doorgaan heeft dus geen zin; 4. De huidige situatie is de resultante…

Regeerders moeten vooruitzien

Een van de voornaamste taken die een overheid moet uitvoeren is het zorgen voor een adequate maatschappelijke ordening in het land. Immers alleen door een gestructureerde samenleving kan men een goed inzicht krijgen over de verdere ontwikkeling van het land. Het blijkt momenteel dat belangrijke delen van de samenleving van oordeel zijn dat Suriname, als een land nog in ontwikkeling,…

Sidoel: “Wij praten over negatieve dingen, maar er zijn ook goede dingen”

“Laten wij de goede dingen die wij als land doen, blijven doen. Wij praten over de negatieve dingen, maar er zijn ook goede dingen”. Zo sprak Stanley Sidoel, directeur Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cutuur onlangs tijdens de herdenking van de 110de geboortedag van Dr. Sophie Redmond. Op initiatief van de organisaties ‘Between the Lines’ (Nederland) in…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname