Zondag 23 oktober 2016

Reactie op artikel :“Minister Dikan: Ik wil niets meer zeggen”

Op woensdag 19 oktober is er een artikel verschenen in Dagblad Suriname waarop de Twaalf Lo’s een reactie wensen te geven. In dat artikel staat dat de minister van RO die eigenlijk een heel belangrijke rol in deze moet vervullen aangeeft dat hij niets meer wil zeggen. Dit verbaast ons als collectieve gezagsdragers van de Saramacaners. Het verbaast ons te…

Kritiek op rechterlijke beslissing inzake ontbinding van een arbeidsovereenkomst

In het dezer dagen te verschijnen tweede nummer van het Surinaams Juristen Blad (SJB 2016 nr. 2) heeft Mr. Shardhapersad (André) Gangaram-Panday, oud-lid van het Hof van Justitie van Suriname (HvJ), scherpe kritiek geleverd op een beschikking van de kantonrechter de dato 30 maart 2016 (A.R. nummer 16-0307) inzake de ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen (art. 1615x jo…

Hervorming gewenst!

Suriname is in tien districten onderverdeeld. Hiervan is Sipaliwini, voor wat betreft de oppervlakte, het grootste district. Er zijn hier echter tal van kleine nederzettingen die op heel grote afstanden van elkaar liggen. Heel veel van deze leefgemeenschappen liggen langs rivieren van menig sterke en/of gevaarlijke stroomversnellingen. Dit geef ik weer uit mijn ervaringen als ambtenaar, tijdens enkele dienstreizen door…

Gedoe in de omgeving

‘Kleren maken de man’, luidt een oud spreekwoord. Daarom aanvaarden wij dat als opperste wijsheid. Veel belangrijker dan de kostbare kleren die wij zo graag aantrekken en veel typerender voor iemands beschavingspeil, zijn de uitingen van de geest. Tot die uitingen behoort in de eerste plaats de rechtstreekse mondelinge en schriftelijke uitdrukking van de gedachten. Een prachtig costuum of de…

Toename aantal districtscommissarissen

Enkele dagen terug hoorde ik van de minister van Regionale Ontwikkeling dat binnenkort alle districten volledig bemenst zullen zijn met districtscommissarissen. Volgens de bewindsman zal het district Wanica twee districtscommissarisen krijgen. Verder zal elk ressort van Sipaliwini een districtscommissaris krijgen. Daarna komen nog enkele Regionale Districtscommissarissen bij. Deze Regionale Districtscommissarissen gaan toezicht houden, begeleiden en ondersteuning geven aan een aantal…

Een macaber leven als traktatie door de jarige gegeven

Hij zag het levenslicht op 13 oktober 1945 en deed al tegen het begin van zijn dertigste vele keren het licht van een fleurige toekomst voor ons verzwakken. Als sergeant schoot hij de rechtstaat aan flarden, werd politicus en bevorderde zichzelf tot de hoogste rangen binnen het leger. Binnen dit traject heeft hij flink huisgehouden met staatsmiddelen, zichzelf en de…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname