Donderdag 30 oktober 2014

Psychiatrie in Suriname: werk in uitvoering

Van 6 t/m 10 oktober was er de tweejaarlijkse bijeenkomst ‘Psychiatrie in Suriname’. Hiervan een korte weergave. Wereldwijd is het aantal zelfmoorden drastisch gestegen. De economische crisis van 2008 zorgde voor een extra piek. Ook Nickerie voelt de crisis als bijvoorbeeld de wereldmarktprijs voor padie keldert. Het aantal zelfmoorden in Suriname is sinds 1960 verviervoudigd. Gemiddeld overlijden er thans 117 […]

Santokhi presidentskandidaat, wat is er mis mee?

Vaak wordt beweerd dat de Surinaamse kiezers een selectief en korte termijn geheugen hebben. Deze bewering dekt slechts een deel van de lading. Bekend is dat er leerlingen zijn die in een bepaald vak slecht presteren, maar dat hoeft niet te komen doordat hun geheugen hen in de steek laat. Desinteresse kan de oorzaak zijn. Zo kunnen er ook kiezers […]

Wat is er fout aan: ‘SANTOKHI FOR PRESIDENT?’

De laatste weken is er een discussie ontstaan over de vraag of er nu al bepaald moet worden of Chandrikapersad Santokhi de presidentskandidaat van het Mammoetblok/Front-Plus moet worden. Er zijn natuurlijk binnenskamers afspraken gemaakt over de formele wijze van kiezen of aanwijzen van de presidentskandidaat voor het Front, maar de praktijk wijst uit dat men voor grote kansen op winst, […]

Jaarrede oktober 2014: Loze Beloften of Niet?

Het verslag in de jaarrede over de huidige situatie was niet volledig. De herhaling en de oorsprong of het initiatief van de verschillende voornemens en wenselijkheden zijn misschien uit partijpolitieke overwegingen van belang, maar economisch en maatschappelijk niet relevant. De invalshoek, die hierbij wordt gehanteerd, is dat het besturen van een democratische rechtsstaat gebaseerd moet zijn op het principe van […]

Ontwakende landbouwsector

Toenemende specialisatie in het onderwijs heeft onder meer tot gevolg dat het kennisgebied naar steeds smallere kennisstroken wordt onderscheiden, waardoor de specialist met zijn strookjeskennis steeds minder in staat zal zijn gecompliceerde vraagstukken zelfstandig te analyseren en op te lossen. De complexiteit van maatschappelijke problemen geeft het individuele besluit steeds minder kans van slagen, en wel op grond van het […]

Waarschuwing: oppositie op tweesprong!

Op 29 mei 2014 hebben 7 politieke partijen in Suriname zich middels een intentieverklaring verplicht samen te werken om de corrupte regering Desi Bouterse naar huis te sturen bij de verkiezingen op 25 mei 2015. Het heeft bijna een half jaar (mei-oktober 2014) geduurd voordat alle partijen officieel – na ruggespraak met hun achterban- bevestigden daadwerkelijk in de startblokken te […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname