Woensdag 22 augustus 2018

Salarisverhogingen, een andere invalshoek!

Als wij de laatste verhogingen in ogenschouw nemen, dan is het makkelijk te concluderen dat de devaluatie een nog verdere afgang zal doormaken. Hopelijk zullen de prijzen, vooral voor de eerste levensbehoeften, niet verhoogd worden. Indien de regering de wisselkoersen reguleren en omlaag kunnen brengen, zullen de diverse verhogingen meer inhoud krijgen. De topambtenaren, DNA leden, de ministers en de…

Multinationals en de ring van corruptie

Suriname is voor zijn verdere ontwikkeling afhankelijk van multinationals. De paradox van multinationals is dat ze kennis meennemen, werkgelegenheid scheppen en de staatskas spekken, maar tegelijk ook het milieu vervuilen. Ze kunnen een land ook armer maken en de inkomensongelijkheid vergroten, vooral wanneer de lokale politieke elite bij het sluiten van deals alleen aan het eigen belang denkt. Het onderhandelen…

Effectieve overheidsorganisaties: een droombeeld?

Wanneer het om het veranderen van een overheidsorganisatie gaat bestaat een min of meer traditionele wijze van aanpak daarvan. In veel gevallen merken wij dan dat, zeer waarschijnlijk naar aanleiding van onbevredigend functioneren van het betreffende dienstonderdeel, een werkgroep of commissie wordt samengesteld die het onderzoek naar de disfunctionele verschijnselen zal verrichten. Het is ook mogelijk dat gewijzigd beleid noodzaakt…

Ied-Ul-Adha, het Offerfeest

De Islam kent twee heel belangrijke feesten, die een bijzondere religieuze betekenis hebben. Deze feesten staan bekend onder de naam van ,,Ied”,hetgeen een terugkerend geluk betekent. Beide feesten, zowel de Ied-ul-Fitre als de Ied-ul-Adha, houden verband met de vervulling van een zekere plicht. Het eerste grote moslimfeest, de Ied-ul-Fitre, hebben wij ruim twee maanden geleden al gehad. Het markeert het…

Don’t lose faith in humanity

Als we jong zijn, leven we vaak alsof we het eeuwige leven hebben. We werken aan een toekomst omdat we een goed leven willen hebben, maar we staan zelden stil bij de gedachte dat het op een goede dag gedaan is met onze jeugd. In ons achterhoofd dreunt het continu: “Ik heb nog een zee van tijd!” En dan plots…

Wat is er zo geweldig aan de Surinaamse multi-etniciteit?

Surinamers voelen zich superieur als het gaat om multi-etnisch samenleven. Het voorbeeld waarmee reclame wordt gemaakt is een synagoge en een moskee die naast elkaar staan. Maar wat zegt dat? In Suriname staat álles op een hoopje in Paramaribo. De kleine bevolking is opgedeeld in tien etnische groepen die naast elkaar en langs elkaar leven. Elk groepje is vooral in…