Dinsdag 03 mei 2016

Nationale productie, nationale planning en sociale nood

Vanaf 1975 wordt er in ons land in de productieve sector te weinig geproduceerd en te weinig geïnvesteerd. In de mijnbouwsector, beheerst door buitenlandse ondernemingen, wordt geproduceerd en geïnvesteerd. Bauxiet is exit. Billiton en Suralco zijn vertrokken. Staatsolie, goud exploitatie is de kurk van onze economie. De Surinaamse ondernemersklasse produceert heel weinig en het grootste deel is in de zeer…

Havenbeheer, waar naartoe?

Het bevreemdt mij te moeten vernemen dat de positie van Havenbeheer thans in gevaar is door de komst van een tweede speler. De vraag die gelijk opkomt is: wat heeft de leiding van de douane in 2006 getekend onder druk van de NPS m.b.t. de haven te Smalkalden meer bekend als Integrahaven? Er was toen toch ook al duidelijk sprake…

De inzichten van de president zijn hoopgevend

Vanwege de onoverzichtelijke financiële situatie in het land, waardoor er geen touw aan was vast te knopen, had ik onlangs besloten om te stoppen met schrijven. Maar, na de presentatie van de President van Republiek Suriname in De Nationale Assemblee ruim twee weken geleden is bij mij weer de behoefte ontstaan om mijn mening over de huidige en verdere ontwikkeling…

Communiqué Surinaamse Islamitische Vereniging

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in onze samenleving wenst het hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging, de SIV, met het volgende communiqué uit te komen. In de afgelopen weken werden wij geconfronteerd met haat zaaiende en beledigende opmerkingen, gemaakt door zowel individuele personen als in georganiseerd verband welke via de zogenaamde social media werden verspreid. Behalve de in de pers…

Besturen vereist vertrouwen

Zo geleidelijk aan ontstaat het beeld dat doet denken aan de oogsttijd, waarin de gewasssen moeten worden binnengehaald. De kritiek op de huidige regeerders neemt in kracht toe. Standpunten contra het regime zijn niet mals. Tenminste een der leidfiguren ter andere zijde heeft het jaar 2017 reeds aangemerkt als het jaar der verkiezingen. Weer een andere partijleider heeft nu reeds…

Rijk worden, hoe doen andere landen het?

Volgens de President is het thans alle zeilen bijzetten om Suriname financieel weer gezond te maken. In plaats van hier wat te bezuinigen en daar ingezetenen van Suriname wat zwaarder te belasten (door bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting weer in te voeren of importheffingen op luxegoederen te verhogen), is er dus nog een andere manier, namelijk drastisch meer inkomsten van buiten het…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname