Maandag 11 december 2017

Uitbanning corruptie een noodzaak!

De ontwikkelingen die wij thans doormaken in onze eigen samenleving zijn het resultaat van slecht bestuur, waarbij corruptief gedrag en ondermijning van instituten aan ten grondslag liggen. Het resultaat is een dagelijkse aantasting en verzwakking van ons genot van onze mensenrechten. Er is altijd en overal een kenbare relatie tussen corruptie en mensenrechten. 09 december 2017 is de Internationale Anti-Corruptie…

Hoe moet dit verklaard worden?

Een NDP-fractielid heeft onlangs in het parlement ervoor gepleit dat de verdiencapaciteit van het land structureel verbeterd dient te worden. Gepleit wordt verder voor een serieus debat om dit ‘fundamentele probleem’ op te lossen. Moet hieruit geconcludeerd worden dat de overheid niet bij machte is de beschikbare inkomstenbronnen van ons land in te zetten voor meer inkomsten? Is de overheid…

Suriname waarheen?

Hoeveel moet er nog gebeuren in dit mooi land om de ogen van de gemeenschap nou eens echt te openen ? Heeft iemand ooit een lening aangevraagd bij een bank of geldschieter? Zijn er voorwaarden verbonden bij het aangaan van een lening? Moet de lening terugbetaald worden? Is er een termijn aan verbonden? Moet er een tegendekking (onderpand of enige…

Kindbedelaar heeft niets aan groot feest!

Het gaat niet goed in Suriname en niemand kan dat ontkennen, tenzij die daarvoor wordt betaald! Ondernemers, ambtenaren, artsen, leerkrachten, scholieren en zelfs dak- en thuislozen ervaren de zweepslagen van de crisis waarmee wij momenteel kampen. Mensen denken twee en drie keer na voordat ze een stuiver uitgeven… ook wanneer die stuiver naar een zogenaamde parkeerwachter en/ of andere bedelaar…

Kindhuwelijken, leeftijd en seksualiteit

In het Surinaams Juristen Blad van augustus 2017 (SJB 2017 nummer 2) heeft Mr. Dr. Yvonne Baal, haar licht doen schijnen op het onderwerp: Kindhuwelijken en discriminatie van vrouwen; verouderde tradities in stand gehouden in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek. Zij begint met erop te wijzen dat volgens de Surinaamse wetgeving (art. 82 Burgerlijk Wetboek (B.W.)) voor het aangaan van een…

Liever manja’s en bloemen exporteren dan cannabis

Een particuliere groep, genaamd ‘Caribbean Management and Project Office’, wil in Suriname cannabis telen voor de export. De teelt van cannabis wordt in verband gebracht met wetenschappelijk onderzoek van cannabis als medicijn bij sikkelcelziekte. De export zou vooral plaatsvinden naar Nigeria, omdat daar ruim 250.000 baby’s per jaar worden geboren met sikkelcelziekte. Zo heeft het in de media gestaan. Niemand…