Dinsdag 31 mei 2016

De domeinen van structuren en culturen Leiders van vakcentrales wijzen steeds weer op noodzakelijke overlegstructuren, voorzitters van bedrijvenverenigingen verwijten de overheid decennialang geen overlegplatforms te creëren voor gestructureerde interactie met de private sector. De partijvoorzitter verwijst voor zijn interne besluitvorming naar de partijstructuren. De regeringsleider dringt aan op een cultuuromslag, waar cultuurverandering zich onder normale omstandigheden juist langs wegen der…

Islamitisch geld voor hypocrisie?

De Organisation of Islamic Cooperation (OIC ) spreekt helemaal niet tot de verbeelding van de gelovige moslim / moslima, zoals bijvoorbeeld het woord ‘halal’. Omgekeerd is het dus bij politieke leiders en mensen die aan het “shoppen” zijn in de wereld. Tot hier niets fout. Poppenkast? ( Zoals de President DNA in het verleden had genoemd…) Het begint spannend te…

Dweilen met de kraan open

“Dweilen met de kraan open” zei Willy Soemita in de ministerraad in 1993 toen ik duidelijk maakte aan de Raad van Ministers dat prijscontrole geen soelaas gaat bieden zolang de Centrale Bank monetair blijft financieren. Dat Suriname van de ene crisis naar de andere crisis gaat, heeft alles te maken met de cultuur die het land sinds het Koninkrijk Statuut…

Elke Surinamer een gelijke kans

Het is mijn bedoeling om het volk over het algemeen en de beleidsmakers en uitvoerders in het bijzonder ideeën, c.q. oplossingsmodellen aan te dragen, die zij in het belang van land en volk in overweging kunnen nemen en waar en indien nodig deze ter uitvoering kunnen brengen. Men moet wel open staan voor kritiek, die echter niet altijd spontaan ontstaat.…

CLIMATE CHANGE: Dramatische stijging van de gevoelstemperatuur in Caracas

Oppositie dacht Maduro via de ‘referendum revocatorio’ af te kunnen zetten De assembleeverkiezingen van begin december 2015 hebben tot een politieke aardverschuiving in Venezuela geleid. De voorheen machteloze neo-liberale oppositie is vanuit het niets tot de positie van ‘politieke factor van betekenis’ opgeklommen. Tegen de achtergrond van de almaar verslechterende politieke – en economische situatie van het land, zet deze…

Stroomtarieven: goedkope stroom voor iedereen binnen handbereik

Dezer dagen is er enige maatschappelijke beroering over de verhoging(en) van de tarieven voor elektriciteit ontstaan. Veel vertegenwoordigers van belangenorganisaties van zowel werknemers als werkgevers hebben zich publiekelijk al in negatieve zin uitgelaten over de doorgevoerde en voorgenomen verhogingen van de stroomtarieven. Van regeringszijde wordt een verband gelegd tussen de afbouw van de subsidies voor elektriciteitsverbruik en het verkrijgen van…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname