Zondag 21 oktober 2018

Bekijk opwarming positief. Weg met doem- scenario’s Klimaat

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld ook biedt. Er is wereldwijde consensus over de morele plicht van de mensheid om een goede rentmeester te zijn van onze unieke planeet. Maar met steeds meer mensen maken we…

Veelheid aan politieke partijen

Het is opmerkelijk, dat binnen afzienbare tijd een aantal politieke partijen is opgericht dat net als paddenstoelen uit de grond is gerezen. Het is trouwens een democratisch recht conform de Surinaamse grondwet om welke organisatie dan ook op te richten. Om over te gaan tot de oprichting van een politieke partij, is een aantal voorgeschreven regels, waaraan men moet voldoen,…

Planwet moest burgers beschermen tegen ramp Ornamibo

Grote delen van Suriname worden al enige tijd geteisterd door de zeer onhygiënische stank en rookwolken, ontstaan door de brand te Ornamibo. Gevolgen zoals drinkwatervervuiling, ziekte door het inademen van giftige/schadelijke gassen en erger wordende verstoring van het leefgenot van bewoners van omgeving Ornamibo zijn niet uitgesloten. Goed ruimtelijk beleid is het halve werk als het gaat om het voorkomen/verzachten…

“Leugens, laster en larie”

Het wil er steeds duidelijker op lijken dat onze maatschappij voor een aanzienlijk deel bevolkt is door figuren die kunnen worden gekarakteriseerd als zwakzinnigen. Homo sapiens die noch verantwoordelijkheidsbesef noch “ballen” hebben. Karakters die zich vol gaarne laten onderdrukken en bedonderen. De feiten zijn aanwezig om hypocrieten die zulks willen ontkennen van repliek te dienen. Zeer waardeloos is het dat…

In memoriam: Sheilendra Girjasing…rebel met het hart op de juiste plaats

Op maandag 8 oktober 2018 ontvingen wij het droevig bericht van het heengaan van onze zeer gewaardeerde partijgenoot Sheilendra Moekesh Hemantkoemar Girjasing. Hij stond bekend als een zeer populaire volksvertegenwoordiger. Hij verstond als weinig anderen de taal van het volk en hij kon juist daardoor anticiperen op noden en behoeften van de gemeenschap. Sheilendra was een veelzijdig mens, begiftigd met…

De horizontale handel als verdienmodel in tijden van crisis en verval

Prostitutie komt voor in elk tijdperk en in elke cultuur. Maar armoede en een zwakke, losbandige cultuur, waar de brutalen aan de macht zijn, gaan samen met een toename van de thuis-, straat- en in-de-bosjesprostitutie. De Surinaamse overheid gaat gebukt onder grote schulden en weinig inkomsten. De minister van Financiën heeft eerder gezegd dat geld geen probleem is, maar het…