Maandag 22 oktober 2018

Sociale media

Sociale media vormen een onlosmakelijk onderdeel van het leven in deze eeuw. Je bent altijd en overal met iedereen verbonden. Een berichtje komt binnen op je smartphone. Je wilt direct weten van wie het is en waar het over gaat. We willen gezien, gehoord en gekend worden. Sociale media voorziet in deze behoeftes. Tegelijk zorgt sociale media voor frustraties bij…

Integriteit

Wij zijn er niet erg aan gewend deugden die vereist zijn voor een aanvaardbare wijze van taakuitvoering tot de tastbare zaken te rekenen. Wie op het werk op zoek gaat naar rechtvaardigheid in het personeelsbeleid zal deze waarde niet op een of andere manier ‘ergens’ tegenkomen. Deugden of waarden in de werkrelatie kunnen niet aan iemands lijf worden opgehangen bij…

KORPS POLITIE SURINAME “QOU VADIS”

Het Korps Politie Suriname is in opspraak. Schade aan het imago en de identiteit van het Korps heeft een ongekende diepte punt bereikt. “Wordt het Korps een rovers creche “?. De integriteit en het imago van het Korps is erg geschaad door een zevental corrupte politie ambtenaren die tussen 25 september en 7 oktober dezes zijn aangehouden en in verzekering…

Bekijk opwarming positief. Weg met doem- scenario’s Klimaat

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld ook biedt. Er is wereldwijde consensus over de morele plicht van de mensheid om een goede rentmeester te zijn van onze unieke planeet. Maar met steeds meer mensen maken we…

Veelheid aan politieke partijen

Het is opmerkelijk, dat binnen afzienbare tijd een aantal politieke partijen is opgericht dat net als paddenstoelen uit de grond is gerezen. Het is trouwens een democratisch recht conform de Surinaamse grondwet om welke organisatie dan ook op te richten. Om over te gaan tot de oprichting van een politieke partij, is een aantal voorgeschreven regels, waaraan men moet voldoen,…

Planwet moest burgers beschermen tegen ramp Ornamibo

Grote delen van Suriname worden al enige tijd geteisterd door de zeer onhygiënische stank en rookwolken, ontstaan door de brand te Ornamibo. Gevolgen zoals drinkwatervervuiling, ziekte door het inademen van giftige/schadelijke gassen en erger wordende verstoring van het leefgenot van bewoners van omgeving Ornamibo zijn niet uitgesloten. Goed ruimtelijk beleid is het halve werk als het gaat om het voorkomen/verzachten…