Zaterdag 24 juni 2017

NH heit eerste paal voor elektriciteit Post Utrecht

Op donderdag 22 juni heeft de directeur van NH, Dave Abeleven, in samenwerking met directeur Harris van de Dienst Elektrificatievoorziening van NH met het heien van de eerste elektrische paal, het sein gegeven voor elektriciteitsvoorziening voor het dorp Post Utrecht te Wageningen. Kapitein Dorothy van het dorp gaf aan heel blij te zijn met deze stap. Het dorp heeft langer…

Newmont Suriname helpt met medische zorg in Sipaliwini

Newmont Suriname heeft via het moederbedrijf in Denver een samenwerking met Project Cure. Deze organisatie verschaft medische zorg aan gebieden waar Newmont opereert. In dit verband was van 19 tot en met 22 juni een team van 9 medische professionals en vrijwilligers in Suriname om gratis medische zorg te bieden en de nodige medicijnen te voorzien aan inwoners van enkele…

Jongerenbestuur NDP Para installeert besturen van 3 ressorten

Het eerste deel van de jongerenbesturen in het district Para is geïnstalleerd. In Para Oost, Noord en Zuid nemen in totaal 64 jongeren zitting in de besturen. Om onder andere de partij-ideologie van de Nationale Democratische Partij en de kernboodschappen van de regering op een juiste manier te vertalen voor de jongeren in hun directe omgeving en elk ander district,…

Nog ruim een maand nodig voor reconstructie gedeelte Coesewijnestraat

De reconstructiewerkzaamheden aan de Coesewijnestraat verlopen vlot. Er zijn vanwege het weer een aantal opstoppingen geweest in de werkzaamheden. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft nog ruim een maand uitgetrokken om de werkzaamheden (uitgevoerd door aannemer Kuldipsingh Infra NV) afgerond te krijgen. De aanleg van de trottoirs wordt momenteel aangepakt. De rechterrijbaan, die richting zuid gaat, is…

Klik-projecten heeft duurzaam karakter

In verband met haar 135-jarig bestaan heeft verzekeringsmaatschappij Fatum een milieuprieel en plantenkast gedoneerd aan Stichting Projecten. Het opzetten van dit prieel en plantenkas heeft ruim USD 5.000 gekost. Het ligt in de bedoeling dat Stichting Projecten dankzij de aanzet van de verzekeringsmaatschappij het project Klik start. Klik staat voor ‘klas in de kas’ en is een educatieve tocht rondom…

Blanker sluit escalatie acties crèches niet uit

De Bond Landsdienaren Crèches (BLC) had gisteren zijn leden opgeroepen voor een algemene ledenvergadering. Dit was bedoeld als een signaal richting de overheid. De actie is volgens bondsvoorzitter Joyce Watson-Emanuels overgedragen aan de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). “Er is een brief gericht aan de president van de republiek. Wij zijn sinds 2013 bezig met de crèches en bepaalde…

Sham Binda: “Hoe is het ergste voorbij?”

“Dat het ergste al voorbij is, blijkt in ieder geval niet uit de samenleving. Een simpel voorbeeld zijn de mensen die nog uitbetaald moeten worden door de overheid en de ontevredenheid van onderwijsgevenden over de salariëring. De torenhoge schulden moeten nog afgelost worden door de staat. De benzinetarieven zijn ook toegenomen. Iedereen wordt in de steek gelaten ten aanzien van…

Leden BBGO gepikeerd over reactie Hoefdraad over uitbetaling gelden

Tijdens een alv hebben de leden van de Bond van Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) met groot ongenoegen vernomen hoe gesprekken zijn gegaan tussen de bond en de minister van Financiën. De bond heeft aan de hand van ingediende moties waarin punten aangaande de financiële en economische positie van de gepensioneerden staan verwoord, gesprekken gevoerd met de minister. Aan de…

Bevordering tot inspecteur bijkans een jaar verlaat

De politiefunctionarissen, die met succes hun inspecteursopleiding (IPO 2014/2016) hebben afgerond, zitten met de handen in het haar. Zij voelen zich zwaar benadeeld door de korpsleiding. Bijkans een jaar wacht deze groep op haar bevordering. Anderen voelen zich aan het lijntje gehouden. Reden waarom zij hun cijferlijst en diploma’s hebben opgevraagd. De korpsleiding blijkt niet bereid te zijn om de…

Vliegtuig-trekken onderdeel Strong Man contest

Op zondag 25 juni staat de langverwachte Strong Man competitie op het programma. Twintig atleten in verschillende gewichtsklassen zullen in drie categorieën uitmaken wie de sterkste man van Suriname is. De nieuwigheid in deze competitie is dat de atleten als een van de onderdelen dit keer een vliegtuig zullen trekken. Het gaat hier om een Antonov, welke de atleten over…

Meer Binnenlands Nieuws