Zaterdag 23 februari 2019

Zeven nieuwe rechters mogen aan de slag

Rasoelbaks: ‘De rechtspraak kan met uw entree weer ademen’ De installatie van zeven nieuwe rechters is eindelijk een feit. Gisteren zijn Maureen Dayala, Duncan Nanhoe, Eric Rudge, Clayton Wallerlei, Jimmy Kasdipowidjojo en Lydia Ravenberg als leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie geïnstalleerd. Oud-procureur-generaal en ex-minister van Justitie en Politie, Soebhas Punwasi, is geïnstalleerd als lid. “De rechtspraak kan met…

Campus Village geopend

Vrijdag heeft de opening van de eerste fase van de Student Housing Campus Village plaatsgevonden. De Student Housing Campus Village is een accommodatie voor studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en andere hogere beroepsopleidingen. De directeur van LR-Group, Harrosh Joseph, gaf tijdens zijn speech aan dat ondanks de economische toestand 2 jaren geleden in Suriname, er…

Eigenaar koe gezocht

De politie van Livorno kreeg woensdagmiddag een melding van een buurtbewoner van de Lachmisingweg dat er een koe in een bosschage in de omgeving onbeheerd was gesignaleerd. De politie is na de melding ter plaatse geweest en heeft inderdaad, zoals was gemeld, een koe aangetroffen. De politie roept hierbij de eigenaar van dit beest op. Voor meer informatie moet de…

Bondsvoorzitter SBB: “Onderhandelen is overleggen en niet opleggen”

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft de potentie om per jaar tussen de SRD 60 miljoen en SRD 85 miljoen voor de staat te innen. De organisatie is echter een stichting, die valt onder het ministerie van Regionale Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB). Het is geen autoriteit die een eigen budget heeft. Alle inkomsten van SBB worden gestort in…

Problemen benaderen vanuit belevingswereld patiënt

De psychiater Kamlawatie Nannan Panday-Jhingoeri heeft onlangs haar redevoering gehouden over een onderzoek naar de bijdrage van culturele verklaringen aan de behandeling van patiënten met psychische problemen. Zij deed dit in het kader van haar promotie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Nannan Panday-Jhingoeri richtte zich op pluralisme binnen de geneeskunde. Pluralisme in de geneeskunde betekent dat meer…

Hakrinbank brengt online betaalgemak met Hoppa

“Data-analyse het nieuwe goud van de 21ste eeuw” In verband met de launch van het eerste e-commerce platform in Suriname werd in de Royal Ballroom van Hotel Torarica het nieuwe e-platform ‘Hoppa’ gepresenteerd door de Hakrinbank. Waarnemend directeur Rafiek Sheoraj Panday zei dat lokale ondernemers nog onvoldoende ondersteuning vinden om te kunnen werken aan de groei van hun ondernemingen. De…

Gezin van 6 dakloos door woningbrand te Paradise

De brandweer kreeg donderdagmiddag omstreeks 13.03 uur een melding van een woningbrand X-weg te Paradise in het district Nickerie. Wachtcommandant Stuart Karioredjo zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat de brandweer binnen 13 minuten ter plaatse was. Het gaat in deze om een hoogbouwwoning waarin 6 personen bleven. Ten tijde van de brand was het gezin thuis. Op een gegeven moment…

Bouterse zal op 25 februari geen blad voor de mond nemen

De NDP maakt zich op om 25 februari, de Dag van de Revolutie, te herdenken. De fysieke voorbereiding is op het Plein van de Revolutie voor iedereen zichtbaar. Er wordt getimmerd, gemetseld en geschilderd. Over het programma is nog weinig bekend. Uit verzamelde informatie in kringen van de NDP kan gemeld worden dat het programma niet zal verschillen van de…

Gersie was geen teamspeler

‘Monetaire financiering 14 maanden voor de verkiezing, dan moeten wij wel gek zijn’ Slechte communicatie en afstemming op het gebied van het monetaire en fiscaal beleid, hoge rentes aan bedrijven die gebruik wensten te maken van de swapovereenkomst met China, het niet effectief inzetten van de kredieten van de Islamitische Ontwikkelingsbank, opzegging of vertraging in betalingen van de Staat, wrevel…

Bewoners Tijgerkreek willen afbouw CBB-gebouw

In het jaar 2013 was het startsein gegeven om op de hoek van de Catharina Sophiastraat en de Celebesweg in het ressort Tijgerkreek (Saramacca) een kantoor neer te zetten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De bouwwerkzaamheden, die initieel vlot verliepen, stagneerden ineens in het jaar 2014/2015. Tot op heden is het CBB-kantoor niet van de grond gekomen, wat…

Meer Binnenlands Nieuws