Donderdag 22 maart 2018
 • Doel ITFC hogere lokale productie

  Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is een voorlichtingsbijeenkomst belegd voor het verstrekken van informatie rond de kredietfaciliteit van de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC), waarbij een bedrag van USD 35 miljoen beschikbaar is gesteld. De bijeenkomst werd bijgewoond door afnemers en actoren in de landbouw- en tuinbouwsector. Sonia Sewgobind, voorzitter van de interdepartementale commissie, verzorgde…

 • Dienstwoningen Nickerie nog steeds in deplorabele toestand

  De dienstwoningen in het district Nickerie verkeren al geruime tijd in een deplorabele toestand. In totaal zijn er 40 dienstwoningen, waarvan meer dan 20 in een onbewoonbare staat verkeren. Voor de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) is het onvoorstelbaar hoe de regering dit al die jaren toestaat. Deze dienstwoningen zijn namelijk bestemd voor onder andere douane, politiefunctionarissen en onderwijsgevenden. Hij vraagt…

 • Samir Gobind: “Kinderen tehuizen krijgen geen aandacht regering”

  De jeugdvertegenwoordiger van het district Wanica, Samir Gobind, heeft in het weekend een bezoek gebracht aan kindertehuis Sukh-Dhaam in het district Commewijne. Aangezien deze ontmoeting heel bijzonder was en de bijkans 55 kinderen openhartig hebben gesproken, heeft Gobind gemeend om enkele van die zaken wereldkundig te maken. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat de kinderen, voornamelijk tussen de…

 • SLM tevreden met samenwerking TUI

  De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is in april 2017 een overeenkomst aangegaan met de buitenlandse touroperator TUI. De samenwerking met TUI is bedoeld om een ander segment op de Europese markt aan te boren, namelijk de toeristen in plaats van de familiereizigers. Accommodatie een probleem Ondanks dat de samenwerking nog niet geëvalueerd is, zijn er in het veld al enkele oordelen…

Fawaka

Jitendra Kalloe: “Wanneer zal overheid slachtinrichtingen operationeel maken?”

Het is inmiddels langer dan een jaar dat de ontwerpwet betreffende ‘inspectie van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong’ is goedgekeurd. De voedselveiligheid zou hiermee aanzienlijk verbeterd moeten worden. Echter merkt de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) op dat na 13 maanden, na de goedkeuring van deze wet, de slachtinrichtingen niet eens operationeel zijn. “Men stelt hogere standaarden vast voor…

Doel ITFC hogere lokale productie

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is een voorlichtingsbijeenkomst belegd voor het verstrekken van informatie rond de kredietfaciliteit van de International Islamic Trade Finance Cooperation (ITFC), waarbij een bedrag van USD 35 miljoen beschikbaar is gesteld. De bijeenkomst werd bijgewoond door afnemers en actoren in de landbouw- en tuinbouwsector. Sonia Sewgobind, voorzitter van de interdepartementale commissie, verzorgde…

Dienstwoningen Nickerie nog steeds in deplorabele toestand

De dienstwoningen in het district Nickerie verkeren al geruime tijd in een deplorabele toestand. In totaal zijn er 40 dienstwoningen, waarvan meer dan 20 in een onbewoonbare staat verkeren. Voor de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) is het onvoorstelbaar hoe de regering dit al die jaren toestaat. Deze dienstwoningen zijn namelijk bestemd voor onder andere douane, politiefunctionarissen en onderwijsgevenden. Hij vraagt…

Samir Gobind: “Kinderen tehuizen krijgen geen aandacht regering”

De jeugdvertegenwoordiger van het district Wanica, Samir Gobind, heeft in het weekend een bezoek gebracht aan kindertehuis Sukh-Dhaam in het district Commewijne. Aangezien deze ontmoeting heel bijzonder was en de bijkans 55 kinderen openhartig hebben gesproken, heeft Gobind gemeend om enkele van die zaken wereldkundig te maken. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat de kinderen, voornamelijk tussen de…

Sham Binda: “Suriname heeft geen kuikens nodig die even op straat hebben gelopen”

De nieuwe politieke partijen onderscheiden zich nauwelijks van de oude politieke partijen. Dit constateert Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos). Alhoewel de nieuwe politieke partijen, waaronder ‘Strei!’, Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), allen de ombuiging van het huidig regeringsbeleid nastreven, ziet Binda totaal geen nieuwigheid in…

SLM tevreden met samenwerking TUI

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) is in april 2017 een overeenkomst aangegaan met de buitenlandse touroperator TUI. De samenwerking met TUI is bedoeld om een ander segment op de Europese markt aan te boren, namelijk de toeristen in plaats van de familiereizigers. Accommodatie een probleem Ondanks dat de samenwerking nog niet geëvalueerd is, zijn er in het veld al enkele oordelen…

Leven en dood

Drie jaar geleden – maart 2015 – overleed een goede vriendin. Ik had haar eerder beloofd iets te schrijven over mijn gedachten over dood en leven en die belofte kwam ik na – ongeveer twee weken voor haar overlijden. Het had haar veel troost gegeven, zei ze. De redactie van deze krant oordeelde het ook voor haar lezers een leerzame…

Mislukte verdeel en heers coup

Vrijdagmiddag 16 maart tijdens Bakana Tori en maandagmorgen 19 maart) tijdens “ABC Aktueel” is Suriname getuige geweest dat de NDP bij monde van respectievelijk Clif en Melvin op een toch wel subtiele manier hebben bevestigd dat de weigering van dr. Marie Levens en Ir. Ronald Assen een behoorlijke deuk heeft toegebracht aan de NDP c.q President D.D. Bouterse. Zowel Clif…

Huisvestingsprogramma komt niet op gang

De regering blijft kleine stappen zetten in de richting van het lenigen van de woningnood in Suriname. Deze kleine stappen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Veel burgers kunnen niet overgaan tot het bouwen van hun eigen woningen, omdat de grond waarop ze dat willen doen (van ouders of oudere familieleden) niet kan worden verdeeld. De oorzaak is dat…