Dinsdag 27 juni 2017

Ramadan dient samenleving te veranderen

De moslims vieren morgen wereldwijd het Ied-ul-Fitre feest ter afsluiting van de heilige maand Ramadan. Het vasten is verplicht gesteld voor de moslims in hun heilige boek. Het is een van de 5 hoofdverplichtingen die rust op de moslims. Ook de moslims in Suriname hebben gedurende de moslimmaand Ramadan gevast. Het doel van het vasten is zuiver om te oefenen…

Boeroes geapprecieerde kleine groep

Op 20 juni 2017 herdachten de Boeroes in Suriname het feit dat hun voorouders 173 jaren terug emigreerden naar Suriname. Als uitgegaan van 1843 dan is het 175 jaar terug. De Boeroes zijn een herkenbaar deel van Suriname en hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de identiteitsvorming van Suriname. Een deel van de Boeroes is gemengd met de…

Suriname heeft verplichtingen tegenover asielzoekers

Een zaak die de aandacht trekt de laatste dagen is die van de Cubaanse asielzoekers. Er zijn Cubanen hier in Suriname via Guyana die een verzoek hebben gedaan bij het Surinaams Rode Kruis om uiteindelijk de status van vluchteling dan wel asielzoeker te verkrijgen. Het SRK zou een overeenkomst hebben met het VN Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) ten aanzien…

Kwaliteit bestuur intern ook bewaken

Door een ngo is het hele overheidsbeleid zoals het is geformuleerd en uitgevoerd en gepland voor uitvoering, geanalyseerd en uitgelegd. Deze evaluaties moeten regelmatig plaatsvinden, het is onderdeel van het besturen van een land. De ministeries en Planbureau moeten jaarlijks evalueren hoeveel van hetgeen gepland is, ook is uitgevoerd. Maar daarvoor moet nagegaan worden of men de juiste maatregelen heeft…

Wanprestatie en corruptie ophaal trenzen

In de buurten waar LVV en Openbare Werken snel moest ingrijpen om kanalen en afvoerleidingen op te halen, heerst er ontevredenheid. Bewoner van de buurten klagen tegenover de operators, maar dan ontstaat er al gauw een ruzie. De uitvoerders stellen zich zeer agressief op. Het werk wordt uitgevoerd door een bekende aannemer wiens naam werd genoemd toen het ziekenhuis werd…

Suriname moet Minamata ratificeren en snel implementeren

We hebben eerder geschreven over opmerkingen die ‘off the record’ zijn gemaakt door een vertegenwoordiger van een internationaal financieel instituut in Suriname over de effecten van kwik in Suriname. Er is opgemerkt dat kwikvervuiling in het zuiden van Suriname zal maken dat de Inheemsen van Suriname zullen uitsterven. Het is niet toevallig dat de Amazonepartij, de enige partij in de…