Vrijdag 19 december 2014

Inactief parlement bewijs van lage politieke moraal

Wie redt het parlement van zijn inactiviteit reeds drie maanden lang? Het correcte antwoord: ‘noch de coalitie noch de oppositie is daartoe bereid en qua discipline en moraal in staat’. Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het inactief zijn van het parlement gedurende drie maanden? Het correcte antwoord is hier: ‘zowel de coalitie als de oppositie is verantwoordelijk’. Wie is […]

Ongewenste situatie moeder- en kindsterfte Suriname

Nog slechts 1 jaar verwijderd van de MDGS van 2015 constateren wij dat Suriname de targets voor moedersterfte en zuigelingensterfte nog niet gehaald heeft. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid in haar conceptbegroting voor komend jaar. Onder de moedersterfte begrijpen we de dood van een vrouw, terwijl ze zwanger is of binnen 42 dagen na de beëindiging van de zwangerschap […]

Politieminister debet aan situatie politie

Het houdt maar niet op met de politie. De zonen van hermandad zijn te vaak negatief in het nieuws. Politieagenten rijden vaak een scheve schaats en verlenen hand- en spandiensten zoals laatst weer het geval was bij het ontvluchten van een aantal arrestanten. Het punt van de integriteit van het politiekorps maken we al een hele tijd. Zo is het […]

Suriname in top-5 bedreigde landen zeespiegelstijging

De VN-klimaattop in Peru met ca 190 landen heeft toch vruchten afgeworpen. Er is een raamwerk afgesproken voor een nieuw klimaatverdrag dat in 2015 gestalte moet krijgen. Dit verdrag moet dan in 2015 in Parijs, waar een klimaattop zal worden gehouden, worden getekend. De inzet van het verdrag moet dan zijn om de verdere opwarming van de aarde (global warming) […]

Boze veiligheidsmannen

Wat er eergisteren bij de ingang van DNA is gebeurd, is ronduit belachelijk en schandelijk. Het is naïef van de betreffende DNA-leden te stellen dat mediabedrijven aan de kant staan van de oppositie. Deze politici dienen te weten dat zulke aantijgingen niet gedaan kunnen worden en het corruptie impliceert van hun kant. Want, als je aan de kant van de […]

Misdaadpreventiefolders positieve zaak

Het is een positieve zaak van de politie dat ze folders heeft gemaakt om burgers zodanig te informeren dat ze actief kunnen werken aan het voorkomen van misdaden, waarbij ze zelf of buren slachtoffer worden. Deze op preventie gerichte acties moeten echter niet betekenen dat de politie niet willing of niet in staat is om de criminaliteit aan te pakken. […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname