Vrijdag 23 februari 2018

Straattaal niet goed voor staatskas

De minister van Financiën heeft gisteren op de staatsradio een poging gewaagd om onbezorgdheid over de staat van staatsfinanciën weg te nemen, maar het is hem niet gelukt. Wanneer op onchristelijke wijze in de straattaal en –cultuur wordt gesproken over het geld van het land, dan is dat een reden voor bezorgdheid. De straatcultuur kent geen traditie van sparen en…

Fowrudoti

De begrotingsbehandeling van 2018 is uitgesteld tot nader order, de redenen daartoe zijn onbekend. Er wordt steeds kritiek geuit vanuit de oppositie dat men de juiste begroting nog niet tot zijn beschikking heeft of dat men het niet op tijd in handen heeft gehad. Er zou een nieuwe benadering aan de dag zijn gelegd voor de begrotingen van dit jaar,…

Regering moet jongeren tegemoet komen met bouwkavel

De begrotingsbehandeling is gisteren voortgezet. De afwezigheid van de president en van de vicepresident werd gehekeld door enkele DNA-leden. Er werd aangehaald een domeingrond-kwestie, waarbij stukken zijn kwijtgeraakt en waarbij gesjoemeld zou zijn op Domeinkantoor. Het betrof een geval van een persoon die de grond rechtmatig zou hebben aangevraagd. In de afhandeling zou zijn beslist dat de grond geen domeingrond,…

OAS moet regionale veiligheid garanderen

De toestand is in Venezuela aan het escaleren. Door de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez is getracht een Pan-Amerikaanse blok met linkse trekken te maken tussen de landen die een gemeenschappelijk historisch verleden hebben, met name tussen de landen met een ‘Bolivariaanse’ achtergrond en de landen die moeite mee hebben deel te zijn van de achtertuin van de Amerikaanse buitenlandse…

Chinees en economisch voorspoed

De Chinezen hebben zich in twee groepen vast onderdeel gemaakt van de Surinaamse samenleving. De Chinezen waren de eerste arbeidsmigranten naar Suriname, maar hun aantallen en hun periode als arbeider waren zo kort dat ze niet als arbeidsmigranten bekend zijn. Al gauw vestigden ze Chinezen zich landelijk als eigenaren van kleine winkels. Door een gebrek aan genoeg Chinese vrouwen mengde…

Diskwalificatie Suriname opheffen

Niet onterecht is vanuit de oppositie zware kritiek geuit op het verlies van stemrecht van Suriname bij de VN. Er is terecht opgemerkt dat Suriname qua beleidsuitvoering veel heeft aan de specialistische organisaties die binnen de structuren van de VN voorkomen. Er is door verschillende DNA-leden en ook niet-parlementariërs gesteld dat het een schande is dat het zover is gekomen…