Woensdag 28 september 2016

Suriname bij de VN

Bij de 70ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, de diplomaat Niermala S. Badrising, namens de president van de Republiek Suriname het woord gericht tot de internationale gemeenschap. Deze minister heeft in de marges van de algemene vergadering meetings gehad met zijn collega’s, waaruit een heleboel technische overeenkomsten zou moeten voortvloeien.…

1999, een flits

De dagen die we nu meemaken en het opeenpakken van groepen burgers die ontevreden zijn, doet ons terugdenken aan het einde van de vorige eeuw toen een NDP-gelieerde regering ook in zwaar weer was terecht gekomen. De problemen waren min of meer gelijkluidend. Nu is het grootste bezwaar vanuit de burgerij de straffeloosheid waarmee personen rondom het staatshoofd betrokken zijn…

Suriname beoordeeld op mensenrechten

De VN Mensenrechtenraad heeft de op donderdag aangenomen mensenrechtenaanbevelingen naar Suriname toe aangeduid als de ‘universal periodic review’. De raad doet aanbevelingen die door het lidstaat ook moeten worden geaccepteerd. Pas dan moeten er verwachtingen internationaal zijn voor uitvoering van de maatregelen. Suriname heeft, naar internationaal wordt gerapporteerd, 75% van de aanbevelingen aangenomen en zou al bezig zijn om het…

Suriname, Venezuela

In de internationale media is een bericht gelanceerd waarbij de situatie in Suriname vergeleken wordt met die van Venezuela. Het bericht beweert dat Suriname Venezuela volgt in een collaps van de samenleving. De verklaring waarop in het bericht wordt gezinspeeld is dat politiek Suriname Venezuela en met name Chavez adoreert. Venezuela gaat in de mist, tot aan hongersnood toe, en…

Weer denkbeeldig ballon industriepark opgeworpen

De Surinaamse regering heeft weer eens het balletje van industrieparken opgeworpen. Wat deze industrieparken zullen brengen voor Suriname is onbekend. Overigens moet worden gesteld in het kader van de laatste presentaties die door het kabinet van de president zijn gehouden dat het allerbelangrijkste nog openstaat. De Surinaamse regering maakt zich op om 1.8 miljard USD uit te geven, maar heeft…

Geld IsDB niet voor het oprapen

De meetings die de namens de president worden gehouden met 30 organisaties is achter de rug. Alle organisaties hebben na de presentaties hun oppervlakkige en soms meer inhoudelijke kanttekeningen gemaakt naar de presentaties toe. We hebben eerder erop gewezen dat de presentaties nu beschikbaar moeten worden gesteld aan het volk, ze moeten gepost worden op de overheidswebsite, waardoor ook de…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname