Zaterdag 22 oktober 2016

Chinezen verrijking Surinaamse natie

Op 20 oktober 1853 is de dag waarop de eerste grote groepen Chinezen naar Suriname kwamen. De Chinezen zijn er gekomen om nooit meer weg te gaan en helpen het gezicht van Suriname bepalen. Via ondernemerschap, handel en de academische wereld hebben de Chinezen in Suriname een wezenlijke invloed gehad op de ontwikkeling en identiteit van Suriname. Het sterke punt…

Stabiele koers duurzaam maken

Er is een heel interessante juridische polemiek gaande tussen advocaten aan twee zijde van een juridisch rechtsgeschil. Het gaat namelijk om de ontbinding van een overeenkomst en de discussie of de rechter al dan niet op basis van uitdrukkelijke wetsbepalingen een schadevergoeding mag en zal toekennen. Interessant is de vraag die nu door een jurist wordt gesteld waarom uitgerekend nu…

Arbeid begint aan reeks nieuwe wetten

In DNA heeft o.a. ondervoorzitter Bouva aangehaald dat er een reeks nieuwe arbeidswetten in DNA ter behandeling liggen en dat deze wetten een zekere mate van prioriteit genieten. Dat is inderdaad zo omdat de economie in stand wordt gehouden door economische bedrijvigheid en door de werknemers die materiele of immateriële producten produceren. Bovendien zeggen we als samenleving dat de mens…

Erkenning gelijkwaardig partnerschap nodig bij politie

Er is een verontrustende ontwikkeling zich aan het voordoen binnen het KPS die de vrees rechtvaardigt dat het op gezette momenten tot escalaties zal komen in het korps. Volgens de taakomschrijving van ministeries is de minister van Juspol de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen bij het Korps Politie Suriname. Er is ook een rol weggelegd voor de PG: hij…

Voedselzekerheid een issue vanwege klimaatsverandering

Suriname behoort tot de landen die extra uitdagingen en obstakels op hun weg vinden wanneer het gaat om de voedselzekerheid. Wereldwijd werd gisteren Wereldvoedseldag herdacht. Het is een dag die terecht wordt herdacht, omdat onze wereld nu schaarstes kent, maar tegelijkertijd ook overvloed en enorme verspilling. Door klimaatsverandering komt de wereldvoedselproductie in gevaar. Er zullen grote uitdagingen ontstaan in sommige…

Afschrijven technologen is toekomst in brand steken

Er zijn de afgelopen dagen belangwekkende zaken aan de orde geweest betreffende de jongeren in het land. Ten eerste is er de zaak van de limieters van voornamelijk de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Het is onvoorstelbaar dat we bij de honderden studenten van de FTW zullen gaan afschrijven. Docenten en decanen moeten onze situatie niet vergelijken met die van de…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname