Zaterdag 23 februari 2019

Leba yuru

De zaak van de ontslagen governor van de Centrale Bank zal de gemoederen nog enige tijd blijven bezighouden. Dit, omdat er aan het ontslag verbonden is een vrees bij de burgerij dat de fragiele rust weer wordt verstoord… door koersstijgingen en dus prijsstijgingen. Het ontslag van de governor heeft te maken met uw en onze portemonnee, het is dus een…

Governor is zonder reden ontslagen

Een hardwerkende en eerlijke Surinamer, die zich nooit schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelingen, is in DNA onterecht beschuldigd van deze handelingen. Dat is het lot van eerlijke dienaren van het volk bij deze regering. Er is op sommige momenten aangegeven dat de komende verkiezingen zullen gaan om goed en kwaad. Met het ontslag van de governor is dit duidelijk…

Meertaligheid een zegen, maar geen beleid in Suriname

Vandaag wordt internationaal de Internationale Moedertaaldag herdacht. Deze dag is zeer belangrijk voor Suriname. De VN-organisatie die zich bezighoudt met de behartiging van de taalbelangen is de Unesco (de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Moedertaal is de taal die mensen als eerste beginnen te praten als kind. De Internationale Moedertaaldag staat in het teken van de…

Selectief buitenlands beleid

Door de VHP is in het Engels een statement gemaakt naar aanleiding van de onrust die er nu heerst in Kashmir. De partij veroordeelt de aanslag op 40 leden van de veiligheidstroepen die gepleegd is door een organisatie genaamd Janish-e-Mohammed. De VHP spreekt haar solidariteit uit naar de familie en het Indiase volk en geeft aan dat ze voorstander is…

Jan Srudjnarainsingh Soebhag (9 maart 1959 – 9 februari 2019)

Enkele maanden geleden, om precies te zijn op 29 september 2018, had ik het genoegen om aan Jan Soebhag een exemplaar uit te reiken van mijn verzamelbundel “83 Recensies” in de Buitensociëteit Het Park te Paramaribo. Mijn bedoeling was om aan enkele personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben op het gebied van de Surinaamse kunst en cultuur een symbolische vorm…

Ontslag governor heeft politieke implicaties

De stemmen die protesteren tegen de ingrepen gepleegd door de regering binnen de Centrale Bank en in de monetaire wereld klinken luider. De stemmen zijn behalve van politici – die partijdig zijn – ook van personen die als een autoriteit op het monetaire gebied kunnen worden aangemerkt. Er is geen begrip in de samenleving in de maatregel om de governor…