Vrijdag 25 april 2014

Vakbekwame beleidsmakers noodzakelijker voor ontwikkelingslanden

Gisteren zijn de drie ministers en een onderminister die hun portefeuille moesten indienen vanwege de uitzetting van de PL uit de coalitie vervangen door nieuwe functionarissen. Het is een taak en een verplichting van voordragende politieke partijen en van de president om bij het aanstellen van ministers te letten op het feit dat we in de mondiale concurrentie tegen achterstanden […]

Ba suku, ba fini …..

Politieke stabiliteit is een onvermijdelijke voorwaarde voor het uitvoeren van een sociaal economisch beleid in elk land. Verstoring van de politieke stabiliteit werkt stremmend voor de opbouw van een sociaal rechtvaardige samenleving en herbergt risico’s voor de handhaving van de vrede in de verschillende landen. Daarom blijven wij kijken naar de scheuring die in de coalitie is ontstaan en de […]

Niet armoede maar oneerlijkheid grootste vijand

We zitten thans in de stille week en het Paasweekend, een tijd die bekend staat om diepgaande bezinning rond de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Deze paasdagen vallen in een periode waar in het landsbestuur grote spanningen en conflicten merkbaar zijn. Alom is merkbaar een houding die weinig weg heeft van evaluaties en bezinning. De samenleving bekomt nog van […]

Belaste geschiedenis een factor

Politiek Suriname is nog druk bezig met de naweeën van de radicale maatregel genomen in het coalitieberaad om de tweede grootste partij in de regeercoalitie eruit te zetten. In landen die overheidsbeleid en de fundamenten waarop het is gesteld principieel stellen, zijn patstellingen ten aanzien van de beleidskoers aanleiding om uit elkaar te gaan. Niet in Suriname dus, want daar […]

Politieke strubbelingen heeft consequenties

Het naar huis sturen van een partnerpartij in de coalitie door de overige deelnemende partijen levert een aantal heel interessante gezichtspunten op. We schreven eerder dat het eruit gezet worden het resultaat is van hoog spel, van ‘living on the edge’, een politieke stijl die veel weg heeft van dobbelen, ‘fu tek wang kans’. Een aantal burgers die zo leeft, […]

Begrotingsbehandeling origineel houden

Vandaag is na een lange periode van oponthoud gepland de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2014. De begrotingsbehandelingen voor het dienstjaar 2014 vinden plaats in een tijd, waar onze regering onder druk staat voor verkwisting van belastinggeld. OW is één van de departementen, waar de beleidsmaatregelen de apparaatskosten velen malen overstijgen. Dit betekent dus dat op dit ministerie de uitgaven niet […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname