Zaterdag 30 april 2016

Stress is geen luxe probleem

Op social media is gisteren veel aandacht besteed aan stress op de werkplek. In Suriname is ook aandacht aan dit onderwerp besteed. Door organisatiespecialisten is in de Surinaamse media, met name in onze krant, veel geschreven over stress op de werkplek en de invloed die het heeft op het functioneren en het productief zijn van die organisaties op zich en…

Pad van geweld en haat verlaten

Wanneer een aantal Surinamers zijn gedachten uitspreekt, dan kost het veel moeite om enige logica daarin te herkennen en (causale) verbanden te leggen. Sociologen hebben nog niet vastgesteld dat er iets als een ‘Surinaamse logica’ bestaat, het gaat derhalve steeds om beperkt denken en om onontwikkeld vermogen om verantwoord te redeneren en conclusies te trekken. We refereren wat het bovenstaande…

Economische planning noodzakelijk

De polarisatie van de samenleving naar aanleiding van het regeerbeleid moet dringend achterwege worden gelaten. Er is veel ontevredenheid in het land, een klein deel van de mensen is op straat. Daarbij maakt men gebruik van een heel belangrijk recht dat men heeft in onze democratie, namelijk het recht van vrije meningsuiting. Onze grondwet bepaalt dat een ieder het recht…

Ook Suriname moet verantwoord omgaan met moeder Aarde

Aardedag is enkele dagen terug wereldwijd herdacht. Aardedag is zeer relevant voor Suriname, omdat het deel van de Aarde dat Suriname beslaat, bijzonder kwetsbaar is tegen klimaatsverandering. Door klimaatwetenschapper Naipal wordt beweerd dat belangrijke bewoonde delen van Suriname over 50 – 75 jaar onder water zullen lopen. Hij laat ook blijken dat maatregelen eigenlijk niet veel zoden meer aan de…

De vader, de dochter en de fiets

In de zaken die de president heeft gepresenteerd zijn er niet veel nieuwe zaken gepresenteerd. Alles is terug te leiden naar het verhaal van de fiets. De verantwoorde opvoeding van kinderen worden ouders al geruime tijd aangeraden om geen valse bedreigingen te uiten en geen loze beloften te doen. Ook is het toepassen van geweld verboden. Met betrekking tot de…

Idioten

Met deze uitdrukking is op de radio aangeduid de burgers die regelmatig protesteren tegen de regering. Dat is een klassieke vorm van intimidatie en zou kunnen bepalen hoe men de grenzen mag leggen vandaag. Er is aangegeven dat er een recht is om te protesteren, maar dat er misbruik wordt gemaakt van dit recht. Er is een vrees voor schermutselingen…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname