Woensdag 22 augustus 2018

Offerfeest: behoefte aan offer van tijd en talent

De moslims vieren wereldwijd deze week Ied-ul-Adha oftewel het Offerfeest. Dit feest wordt groter geacht in de moslimwereld dan Ied-ul-Fitre. Dit laatste feest wordt gevierd aan het einde van de vastenmaand Ramadan. 70 dagen na dit feest wordt het Offerfeest gevierd. Het Offerfeest gaat terug naar de profeet Abraham, Ibrahiem genaaamd in het Arabisch. Abraham was bereid om hetgeen het…

Onderwijsproblemen worden niet aangepakt

Veel ouders en verzorgers maken een heel positieve periode mee in hun persoonlijke leven. De kinderen hebben goede toetsresultaten behaald, kinderen zijn overgegaan. Maar er zijn ook kinderen die het niet hebben gehaald en zijn blijven zitten. Het afgelopen jaar was niet gekenmerkt door stakingen bij de onderwijzers en onderwijsonderbrekingen. Het was een relatief rustig jaar, de berichten van een…

Sportexport zwaar onderschat

Het is ongelooflijk hoe vaak de woorden ‘Suriname’ en ‘Surinamer’ vallen wanneer over de successen op het gebied van voetbal en ook atletiek in de diepte worden besproken in Nederland. Zo wordt zelfs door witte Nederlanders gezegd en geschreven dat bijvoorbeeld de KNVB en Ajax een gebaar moeten maken naar Suriname uit dankbaarheid van wat mannen die zich als Surinamers…

Suriname geen tribale samenleving

De president van Suriname heeft uiteindelijk zondag het grootopperhoofd van de Saramaccaners geinstalleerd. Dat betekent dat de regering de granmang in de administratueve sfeer heeft gebracht zoals het gebruik is. Over het proces en de rechtmatigheid van de benoeming zullen we het niet hebben, wel over de visie die het grootopperhoofd heeft over het eigen volk. Gezegd moet worden dat…

Zorgsysteem nu aanpassen en corrigeren

Een aantal in de zorg betrokken organisaties hebben per officieel schrijven hun misnoegen geuit over de capaciteit (bemensing) van de Zorgraad die een belangrijke rol toebedeeld heeft gekregen in het waken over het nieuwe basiszorgsysteem in Suriname. Dit werd in 2014 ingevoerd met de Wet Nationale Basiszorgverzekering. De Zorgraad is in de huidige vorm niet in staat een positieve bijdrage…

Wetgeving voor granmans nodig

De Saramaccaners hebben het recht op zelfbeschikking; dat wil zeggen dat ze zonder inmenging van buiten hun eigen gezagsdrager moeten kunnen aanstellen. De regering stelt geen granman vast, maar erkent de aanwijzing door de gemeenschap zelf in een overheidsdocument dat slechts als bedoeling heeft om de bezoldiging van de functionaris te regelen. Zo behoort de regelgeving te zijn en als…