Dinsdag 28 juli 2015

Terugroeping blijft farce

Twee leden van de PL zijn aan de haal gegaan met de stemmen die zij vanwege hun positie hoog op de lijst namens de PL en de V7 wisten te vergaren. Het koppen Sapoen & Chitan wordt een koppel met genoeg waarde om in de geschiedenis te worden gememoreerd. Waarom zijn deze twee heren overgelopen? Sapoen dacht dat de PL…

Ook anticorruptiecultuur introduceren

In de media is gisteren gebracht de ontheffing van een aantal arbeidsinspecteurs voor het afpersen van ondernemers en het ontvangen van gelden voor werk dat niet door hen gedaan moest worden althans werk dat kosteloos moest worden verricht. De dienst van de Arbeidsinspectie is in de afgelopen regeerperiode enkele keren onderwerp van gesprek geweest in ons parlement. Er is altijd…

Geen halve anticorruptiewet; anticorruptiewetgeving ook aanscherpen

De Nationale Assemblee maakt zich in haar nieuwe setting op om te starten met het parlementaire werk. Als één van de eerste acties van dit parlement geldt het installeren van een commissie van rapporteurs voor een anticorruptiewet. Wanneer dit gebeurt, moeten de burgerij en de NGO’s heel alert zijn. Een Anticorruptiewet is niet in het directe belang van politici die…

Regering moet verantwoordelijkheid nemen voor daken

Waarom waait er de laatste jaren zo hard, zijn er meer overstromingen, schijnt de zon feller te schijnen en zijn er meer incidenten met vernietigde daken en ontwortelde bomen? Klimaatsverandering komt als eerste in ons op, maar wellicht zullen deskundigen zeggen dat het nog lang niet zover is. Er schijnt in Suriname geen enkele instantie verantwoordelijk te zijn voor de…

Plaatje wordt duidelijker

We voorspelden eerder dat een deel van het electoraat niet veel te verliezen heeft en ook niet veel wil. Deze groep burgers die heel luidruchtig was rond de verkiezingen en ook nadat de verkiezingsuitslag bekend was, is heel stil geworden. Kennelijk heeft men zijn doel bereikt of schaamt men zich om nu kritiek te leveren. Één vraag wordt nu wel…

Pe yu kome nanga herstelprogramma? Fu du sang?

De Sarnami uitdrukking ‘tjapraha’ wordt gebruikt voor leidinggevenden die habituele verpesters zijn, voor mensen met een ‘krabita anu’. Suriname nog nooit zo economisch gezond geweest. Deze zinsnede komt uit een weergave vanuit de NDP-propaganda met als kop ‘Schulden?’. In deze slide of flyer wordt de schuld van Suriname vergeleken met die van Japan, Guyana, St. Kitts, Jamaica, Griekenland en Nederland.…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname