Maandag 11 december 2017

35 jaar van hebi

De burgers John Baboeram (advocaat), Bram Behr (journalist), Cyrill Daal (vakbondsleider), Kenneth Goncalves (advocaat), Eddy Hoost (advocaat), Andre Kamperveen (media-ondernemer), Gerard Leckie (psycholoog en decaan), Sugrim Oemrawsingh (wis- en natuurkundige), Lesley Rahman (journalist), Surendre Rambocus (militair), Harold Riedewald (advocaat), Jiwansingh Sheombar (militair), Jozef Slagveer (journalist), Robby Sohansingh (ondernemer) en Frank Wijngaarde (journalist) werden van huis ongewapend opgepakt en in het…

Normalisatie verhoudingen in onderwijswereld

Al geruime tijd is bekend dat de onderwijsminister moeite heeft om door een deur te gaan met de onderwijsbonden. Deze bonden hebben de minister beschuldigd van het vertrappen van hun vakbondsrechten. Op deze aantijging zou de regering nog geen antwoord hebben gegeven. Aan de bonden was gevraagd om hun aantijgingen te staven met concrete voorbeelden en dat zouden de bonden…

Lucht uit de begroting pompen

Daags terug is door de regering en de coalitie een spoedoverleg gevoerd in het kader van de begrotingsbehandeling. Inzet was de afgenomen beschikbaarheid van middelen om zogenaamde ‘beleidsmaatregelen’ uit te voeren. Over de beleidsmaatregelen hebben we eerder onze kanttekeningen geplaatst, vooral omdat hier geen melding wordt gemaakt van ‘standaardprogramma’s’, routinematig werk en reguliere taken van de ambtenaren en de belangrijke…

71, 72

Zondagavond kwam een einde aan de zaalvoetbalcompetitie van de Surinaamse Zaalvoetbalbond. Toen de tweede wedstrijd van de ‘best of 3’ eindigde, wisten we dat we aandacht zouden vragen voor een aantal randzaken rondom de wedstrijd. Schokkend was echter het bericht gistermorgen van het heengaan van twee van de sporters, Gregory Rigters en Siegfert Slagveer, die ons hadden vergast op een…

Onvoltooide verhalen

In de afgelopen dagen zijn twee personen die vervolgd warden voor daden die ze decennia terug mede zouden hebben gepleegd, vervolgd en hebben ze als gevolg daarvan hun leven beëindigd. Een van ze deed het zelf in de rechtszaal, terwijl de rechters bezig waren. In de Den Haag nam Slobodan Praljak onder de toeziende ogen van de Joegoslavië Tribunaal-rechters gif…

Begrotingen moeten anders opgesteld worden

In de begrotingen is er geen planning wat de publieke sector zelf aan goederen en diensten voor zichzelf produceert en wat die noodzakelijk moet inkopen. Er wordt dus bijna van alles ingekocht Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling gisteren is wederom de aandacht gevraagd voor deze zeer krappe ruimte die is opgenomen om beleidsmaatregelen uit te voeren. Aangehaald werd dat…