Vrijdag 27 mei 2016

Na 1 jaar regering staan verhoudingen onder druk

Gisteren was het een jaar geleden dat de laatste verkiezingen in Suriname werden gehouden. Het lukte de NDP, die in de jaren voor 2010 door de houding van het NF tot politieke paria was verklaard, om weer de verkiezingen te winnen. Het waren verkiezingen waar ook de artiesten flink aan hadden geparticipeerd en de zijde van ‘hun’ president hadden gekozen.…

Programma heeft oude punten

De budgettaire, monetaire, de maatregelen ter bescherming van de koopkracht en inkomensverdeling en het urgentieprogramma van investeringen waarmee de overheid nog bezig is, is in grote lijnen bekend in de samenleving. Na finalisering zal het rapport in zijn geheel aan DNA worden aangeboden. Het nieuw sociaaleconomisch programma is opgesplitst in 2 delen: de stabilisatieperiode en de hervormings- en groeiperiode. De…

NH moet ook in dialoog geloven

Suriname is thans in zeer onrustig vaarwater beland. Alle vingers wijzen in de richting van 1 man en dat is de president van de Republiek Suriname. Hij is immers de eindverantwoordelijke, zo was het in het nieuwe begin van onze democratische periode en zo zal het blijven, totdat de grondwet drastisch wordt gewijzigd. De uitgangspunten van ‘prudent beleid’ en ‘stabiliteit’…

Vermiste kinderen

Over enkele dagen wordt wereldwijd de International Missing Children’s Day gememoreerd (de Werelddag Vermiste Kinderen). Deze dag drukt ons met de neus op de feiten wat betreft de specifieke situatie van de vermissing van kinderen, maar ook wat betreft de algemene situatie aangaande het welzijn van kinderen. Morgen begint de allereerste World Humanitarian Summit in Istanboel, georganiseerd door Unicef. Deze…

Mileuinspecteurs niet in gewenste rol

Er heeft enkele dagen een staking gewoed bij de Milieuinspectie. Deze dienst is regelmatig in staking. Van het staken ondervindt de economie of de samenleving geen als zodanige schade op zich. De Milieuinspectie is geen dienst die van betekenis is in Suriname. Enkele maanden terug was er even een hoopgevende flikkering, een ogenschijnlijke ontwaking, in Paramaribo, maar het was weer…

Politieke storm in glas water over OIC

Politici zullen politici blijven. Thans is er een enorme heisa in DNA over de ratificatie door Suriname van het handvest van de OIC, waar Suriname sinds 1996/1997 lid van is. Deze politici spelen in op emoties van een deel van de bevolking en willen deze gelegenheid aangrijpen om zich wederom te vestigen bij de kiezers: men wil benadrukken dat men…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname