Zaterdag 19 april 2014

Niet armoede maar oneerlijkheid grootste vijand

We zitten thans in de stille week en het Paasweekend, een tijd die bekend staat om diepgaande bezinning rond de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Deze paasdagen vallen in een periode waar in het landsbestuur grote spanningen en conflicten merkbaar zijn. Alom is merkbaar een houding die weinig weg heeft van evaluaties en bezinning. De samenleving bekomt nog van […]

Belaste geschiedenis een factor

Politiek Suriname is nog druk bezig met de naweeën van de radicale maatregel genomen in het coalitieberaad om de tweede grootste partij in de regeercoalitie eruit te zetten. In landen die overheidsbeleid en de fundamenten waarop het is gesteld principieel stellen, zijn patstellingen ten aanzien van de beleidskoers aanleiding om uit elkaar te gaan. Niet in Suriname dus, want daar […]

Politieke strubbelingen heeft consequenties

Het naar huis sturen van een partnerpartij in de coalitie door de overige deelnemende partijen levert een aantal heel interessante gezichtspunten op. We schreven eerder dat het eruit gezet worden het resultaat is van hoog spel, van ‘living on the edge’, een politieke stijl die veel weg heeft van dobbelen, ‘fu tek wang kans’. Een aantal burgers die zo leeft, […]

Begrotingsbehandeling origineel houden

Vandaag is na een lange periode van oponthoud gepland de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2014. De begrotingsbehandelingen voor het dienstjaar 2014 vinden plaats in een tijd, waar onze regering onder druk staat voor verkwisting van belastinggeld. OW is één van de departementen, waar de beleidsmaatregelen de apparaatskosten velen malen overstijgen. Dit betekent dus dat op dit ministerie de uitgaven niet […]

Babyvoeding onderwerpen aan evenwichtige discussie

De situatie rond de subsidie van babymelk heeft voor een heisa gezorgd in de samenleving. Vanuit de samenleving is behoorlijk gereageerd op de maatregel van de president wat betreft het terugdraaien van de subsidie. Er is toch een aanwas aan baby’s elk jaar en hier stelden wij altijd dat de Staat en de samenleving daar waar de verantwoordelijkheid van ouders […]

Ministerschap en welzijn

De onderminister van LVV, eerder in dezelfde positie op OW, komt eindelijk weer in het nieuws voor haar verrichtingen, alleen hebben deze weer niets te maken met uitvoering van haar ministeriele verantwoordelijkheid en nu naar het schijnt ter zake laakbaar gedrag. Deze vrouwelijke politicus profileerde zich eerst nationaal voor de verkiezingen toen haar partij haar naar voren schoof om te […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname