Dinsdag 01 september 2015

Zware aantijgingen Staatsolie publiek geheim

Wanneer de burgerij het gevoel krijgt dat een deel van de samenleving zijn gang mag gaan, dan berust de samenleving zich, totdat de zaak een dag escaleert en men massaaal de straat opkomt. Een zekere elite is aangesteld om te regeren binnen Staatsolie. De top werd al vanuit de NF-periode verondersteld onaantastbaar te zijn. De zaken die de zogenaamde klokkenluider…

Hongbao

Op het ministerie van Juspol is de minister van plan om op het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken orde op zaken te stellen. Het is al lang hoog tijd om de zaak gezond te maken op dit onderdirectoraat. Vreemdelingen zijn in een kwetsbare positie, bijna overal ter wereld. Vreemdelingen zijn soms in staat om ambtenaren te betalen voor verblijfspapieren, soms moeten ze daarvoor…

Inconsistentie rechtspraak

De zaak van het massaontslag bij Fernandes-bakkerij in 2006 ligt bij velen nog vers in het geheugen. Er was een wijdverbreid gevoel van ontevredenheid bij de bevolking en de werker over de wijze waarop ontslag op staande voet was gegeven en ontslag door de rechter werd gesanctioneerd. Er was veel kritiek en onbegrip bij de burgerij en ook bij de…

Samenwerking USA biedt mogelijkheden

In de internationale betrekkingen die weer op spoor kunnen worden gebracht, wordt beweerd dat de USA de diplomatieke banden met Suriname wil verstevigen. Op zich is dat niet veel nieuws, de Amerikanen willen namelijk de banden met alle landen van de wereld verstevigen of beter gezegd: de Amerikanen willen altijd weten wat in een land gebeurt. De Amerikanen willen weten…

Kans oplossing BPAS-eisen groter

In de afgelopen regeerperiode heeft de minister van Juspol een gespannen en onvriendelijke situatie in stand gehouden met de bonden en de werknemersvertegenwoordigers die in de organisatie opereren. De relatie werd beheerst door daden vanuit de minister die voortkwamen uit rancune en discriminatie van het vakverenigingswezen. We schreven ettelijke keren dat dat in het minst verwacht moest worden van een…

Suriname, World’s Most Forested Country!!!

Dit is een record waarmee we Suriname als toeristische bestemming overal ter wereld kunnen verkopen. Het is een feit volgens de Wereldbank, het gaat niet om onze opvattingen vanuit ons eventuele chauvinisme. In The Telegraph is enkele dagen terug een artikel verschenen over de meest en minst beboste landen ter wereld. Suriname is het meest beboste land ter wereld. Het…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname