Zaterdag 23 augustus 2014

EBS had al problemen

Vanuit de burgerij zijn er al jarenlang veel klachten over de performance van de EBS. Dat lees je ook op de meldingen die men doet op social media. Heel vaak wordt gezegd dat de EBS laks is, omdat zij een monopolie heeft. Heel vaak zijn ook de hoge salarissen die aan de orde worden gebracht die betaald worden binnen het […]

Valse profeet slaat toe: politiek corrumpeert ‘geestelijke leiders’

De grootste vijand van de moslims overal in de wereld zijn de personen die van binnen en van buiten de geloofsorganisaties tweedracht zaaien onder de ‘ummah’ oftewel de moslimbroederschap voor eigen persoonlijk (politiek/economisch) gewin. Nu wordt beweerd dat de PL-voorzitter een scheuring probeert te brengen in een belangrijke en representatieve moslimorganisatie in Suriname, met name de SMA. Nu komt hij […]

Veteranen niet blijven negeren

Het Nationaal Leger heeft tot taak de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Deze taakstelling in de grondwet geeft aan hoe essentieel de taken van de militairen in Suriname zijn. Er is een trend internationaal en ook in Suriname om het leger/militairen ook in te zetten bij (civiel) ontwikkelingswerk. De grondwet […]

Politieke prostituees, politieke pooiers en politieke bordelen

De politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) heeft met een statement dat ze recent tijdens een persconferentie maakte, het wispelturig politiek gedrag van een aantal Surinamers afgewezen. De stellingname van de partijvoorzitter is niet eenvoudig of lichtvaardig, omdat hij tot nu toe als enige de uitdrukking ‘politieke prostitutie’ in de mond heeft genomen. Bij prostitutie horen prostituees, pooiers, […]

Politici moeten niet aansturen op conflicten

De politiek moet nalaten om door conflicten uit te lokken, de achterban te manipuleren met het spookbeeld van een vijand. Het is opvallend dat weer in aanloop naar de verkiezingen bepaalde burgers kansen nemen en overgaan tot occupatie van gronden, waarbij inbreuk wordt gemaakt op verkregen rechten van andere burgers. Opvallend is dat de politie erbij zou staan en niet […]

Publiek niet meesleuren in polarisatie

Politieke partijen moeten de burgers aanmoedigen tot ethisch hoogwaardig gedrag. Dat doen de partijen zelf door te doen wat men zelf predikt. Het uitlokken en losweken van elkaars kaders met beloftes en giften en dit breed uitmeten, is niet bevorderlijk voor ethisch verantwoord gedrag van de burgerij. Het is eigenlijk zelfs een voorbode hoe men te werk zal gaan als […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname