Woensdag 22 oktober 2014

Diwali: van onwaarheid naar waarheid

Morgen wordt in Suriname en wereldwijd het ‘Lichtjesfeest’ van de Hindoes, genaamd Diwali of Deepawali, herdacht. Door baanbrekend werk van de organisatie CUS en haar partners heeft het feest steeds meer een nationaal karakter gekregen. Dat komt door het zichtbaar maken van het feest middels de Suriname Dia op het Onafhankelijkheidsplein. De Suriname Dia is ter beschikking van de gehele […]

Informatie ebola niet geïsoleerd houden binnen DNA

Suriname moet steeds meer met beide benen op de grond staan. Voor Suriname moeten we niets uitsluiten, geen enkele bedreiging moeten wij bagatelliseren. We moeten in Suriname een cultuur opbouwen van ‘dringi dresi wakti siki’. Alles wat buiten gebeurt, kan ook hier plaatsvinden. Suriname is niet immuun voor geen enkel sociaalmaatschappelijk of natuurverschijnsel dat elders plaatsvindt. Misschien is alleen een […]

DNA-leden niet bereid tot correctie achterban

Politici in Suriname zijn er niet toe bereid om onvolwassen delen van de bevolking, die geen rekening houden met regels, te helpen opvoeden. Men stuurt erop aan dat deze delen van de bevolking als speciale burgers worden behandeld. Als er wat in hun contreien scheelt, dan zijn de grondwettelijk ingestelde politie en militairen en andere door de president ingestelde instituten […]

Loyaliteit vp in geding

De president en zijn vervanger zijn geen harmonieus koppel meer. Gisteren stelden wij dat de zaak ten aanzien van de ontheffingsresoluties niet zo onschuldig is als men wil doen voorkomen vanuit de beweegreden om de coalitie stabiel te houden. De directeur belast met administratiefrechtelijke zaken op het kabinet van de president heeft informatie uit de doeken gedaan die erop duiden […]

Dubieus kader ontheffingskwestie

Het is een storm in een glas water, wordt nu beweerd als het gaat om de toevallige wijziging van een resolutie van 2010. Het draait allemaal om een zogenaamde personeelsstop die noch in de Personeelswet (PW) noch in een andere wet is verankerd. Deze personeelsstop is altijd begrepen als een besluit van de Surinaamse regering om het aanstellen of contracteren […]

Minister niks waard

Met de recente uitspraak dat er een politieke partij is die niet graag heeft dat een ‘boslandcreool’ op de ministersstoel van Justitie en Politie zit, toont de betreffende bewindsman aan dat hij een ambtsdrager zonder waarde is. De minister heeft een juridische achtergrond, maar het niveau van de politiekvoering waarin hij zich mengt, heeft alle ‘kennisplooien’ glad gestreken. Van een […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname