Woensdag 22 februari 2017

Vroege waarschuwingssysteem noodzakelijk

Er is een watersnood in het binnenland. We hebben al vaker aangegeven dat zulke door de natuur veroorzaakte situaties ons niet meer moeten verrassen. Daarvoor zijn er in de wereld ‘early warning systems’ (vroege waarschuwingssystemen). De regering en het NCCR moeten nu ingrijpen. Door de president is aangegeven dat een aantal gemeenschappen in het binnenland op hoog gelegen gebieden plant,…

Nog steeds geen transparant beleid overheidsmedia

Uit de laatste blokkade van de uitzending van een programma bij de ‘staatszender’ blijkt dat er nog steeds geen transparant mediabeleid is wat betreft de staatsmedia. Dat was er niet tijdens het NF en dat is er nu ook niet. De STVS was lange tijd het enige tv-station, waarbij men tegelijk staatsmedium en vrij televisiestation was. Intussen is het spectrum…

NH-houding discutabel

De milieulobby in Suriname is zwak ontwikkeld. Er is een cultuur van vrees om met de overheid in botsing te komen en ruzie te maken. Suriname is in natuurlijk opzicht een bijzonder land. We zijn een van de groenste landen ter wereld. De hoeveelheid aanwezige zoetwater per hoofd van de bevolking zou ook hoog zijn. Suriname heeft vaker het wereldnieuws…

Samen is het te doen

De lerarenstaking is uitgesteld tot nader order. De BvL en de ALS zeggen nu de zaak via de rechter te zullen aanvechten. Dat gebeurt pas wanneer er bindende afspraken zijn gemaakt en wanneer deze afspraken ook in redelijkheid zijn af te dwingen. Door de raadsadviseurs zouden in elk geval toezeggingen zijn gedaan, waarop men nu terugkomt omdat de loonlast te…

Ordening uitzendbranche noodzakelijk

Er is in DNA een opmerkelijke wet in behandeling waarnaar de vakbeweging al een hele tijd heeft gevraagd. Het gaat om de wet die het uitzendwezen in Suriname uiteindelijk zal reguleren. Uitzendbureaus opereren al een hele tijd in Suriname, maar er zijn geen regels die aangeven waaraan deze bureaus gebonden zijn. Het is in de samenleving bekend dat een aantal…

Adviseurs spelen op de man

De adviseurs van de regering spelen nu niet op de bal, maar op de man in de zaak van de BvL. Bovendien is men inconsistent uitspraken aan het doen. Het is nu even onduidelijk waarom men geen deel met de BvL kan sluiten. Gaat het om geld dat de overheid niet heeft, per se omdat men bij elke verhoging de…