Zondag 24 mei 2015

Rondjes kleuren

Over een aantal uren zijn wij in de gelegenheid zijn om weer naar de stembus te gaan om te kiezen de volksvertegenwoordigers, die uiteindelijk zullen bepalen wie de president wordt van het land. Deze president kiest uiteindelijk zijn mannetjes uit om het kabinet te formeren. De afgelopen dagen was het een drukte van jewelste vanuit de verschillende partijen en combinaties. […]

Infiltratie oneigenlijk kapitaal politiek

Een politieke partij die niet het algemeen belang dient, is in principe verboden in Suriname. Dat komt omdat de grondwet en de Wet op de politieke organisaties partijen opdragen om hun beginsel- en beleidsprogramma te delen met het electoraat. Voorts wordt bevolen dat deze programma’s uitsluitend het algemeen belang moeten dienen. We weten dat in Suriname er voor vele partijen […]

Politiek opportunisme

De lucht is opgeklaard tussen de president en de Sozavo-minister, maar dat maakt niet veel uit. Politieke partijen die aangeven dat ze met iedereen kunnen samenwerken, dus of links of rechts zoals een bekende coalitieleider zegt, zijn in beginsel niet oprecht en ethisch correct bezig. Het zijn opportunisten die het staatssysteem misbruiken om grip te krijgen op belastinggelden en andere […]

Water, elektriciteit, onderwijs en werk geen issue

De verkiezingspropaganda doet thematisch in veel opzichten denken aan een ander land dat veel op ons lijkt. Kongo is een multi-etnisch land met heel veel natuurlijke rijkdommen, maar toch nog met een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. Kongo was door enormen mensenrechtenschendingen en gewapende conflicten veel in het nieuws in de jaren ’90. In 2006 werden na […]

Vers bloed corruptielegioen

Onder de bloedzuigers van Mama Sranan zijn er geslepen leugenaars die waterdichte verzinsels kunnen opdissen, maar er zijn abominabele leugenaars die hard door de mand vallen. Het verhaal van de zus van Onderwijsminister Adhin is soep met balletjes en versterkt alleen maar de beschuldigingen van corruptie. Een heleboel vragen staan open, parallellen met andere foefjes in de praktijk zijn duidelijk […]

VES-debat: het is dus bijna leeg

Tijdens het VES-economiedebat is veel duidelijk geworden over de chaos en het puin die door deze regering in economische zin zijn aangericht. De adviseurs van de president zijn meesters in het hanteren van mooie lange gecombineerde zinnen met steeds nieuwe woorden, maar hun instelling is totaal verkeerd. De president heeft een stel foute adviseurs. Caldeira trad aan in het debat […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname