Woensdag 31 augustus 2016

Kleine clubs SVB in problemen

Onlangs is in de DNA tijdens de behandeling van de suppletoire begrotingen, het beroep gedaan door een assembleelid om de vermakelijkheidsbelasting bij kaarten die verkocht worden door de sportbonden en de verenigingen in de Topsectie op te heffen. Het lid vreest dat wanneer de situatie in het land voortduurt, verenigingen niet gaan kunnen bolwerken en over de kop zullen gaan.…

Zwak bericht Bank

Van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is in deze hardnekkige turbulente periode niet veel te merken. Misschien heeft de CBvS gewoon niet veel te vertellen of in de melk te brokkelen, omdat ze verlegen zou zitten om dollars en de valutamarkt niet kan dirigeren en naar haar hand zetten. De koersontwikkeling is onstuimig en er zijn geen nieuwe maatregelen…

Overheidstransport partner en reserve ‘van hier tot ginder’

De minister van Justitie en Politie heeft onlangs op de staatsradio aan opmerkelijke beurt gehad, waarop ze op klassieke wijze weer haar controle heeft verloren. Inzet was de auto waarin haar partner rijdt. Er zou een regeling zijn, volgens haar uit de jaren ’80, die het toestaat dat partners van ministers gebruik maken van vervoer welke gefinancierd wordt door de…

Toerismeplatform noodzakelijk

Er is positief nieuws vanuit de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname. De STS en de SLM hebben een overeenkomst getekend en daarmee hebben deze autoriteiten te kennen gegeven dat ze beseffen wat de kracht van samenwerken is. Het ware perfect geweest als TCT ook had meegetekend. Dan was er een uitzonderlijke tripartiet akkoord tot…

Uitspraak Juspol misplaatst

Door de minister van Juspol is een zeer gevaarlijke uitspraak gedaan in het kader van de veiligheid. Een minister die aangeeft de criminaliteit niet te kunnen aanpakken, kan moreelethisch bekeken niet langer op een ministersstoel zitten. Als de minister volgens haar de crime niet kan aanpakken, waarom moet men dan langer minister zijn voor dit departement? Deze minister doet heel…

Suriname berispt door IMF?

Het Surinaamse volk kreunt onder de lasten die op het prijzenfront allemaal op zijn smalle en steeds smaller wordende schouders wordt gelegd. Kennelijk deert dat het IMF niet. ‘Suriname rebuked by IMF for failing to implement energy price increases’ (Suriname berispt door IMF voor het falen om de stijging van de energieprijzen te implementeren) kopt een artikel van ‘Public Finance…

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname