Donderdag 24 augustus 2017

MO-wiskunde

De minister van Financiën heeft in DNA ‘in de microfoon’ laten blijken dat hij niets kan leren van een DNA-lid dat slechts een MO-wiskunde bezit. Daarmee heeft de minister dus duidelijk aangegeven dat hij geen respect heeft voor DNA-leden die minder dan hem geschoold zijn. De vraag rijst hoe deze minister respect zal opbrengen voor de burgerij die voor een…

Beschermde dorpsgebieden goed begin

In DNA is op eigen initiatief een initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet ingediend ter wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (DBG). Deze voorgenomen wijziging draagt de naam Wet Beschermde Dorpsgebieden (WBD). Deze wetswijziging heeft de bedoeling om een aanzet te geven ter regulering van de landrechten / grondenrechten van de inheemse en tribale volken. De wet heeft volgens…

Transparantie heeft geen effect

De regering heeft enkele dagen terug een website gelanceerd waarop alle mijnbouwrechten zijn vrijgegeven. De bedoeling is dat alle concessies die door de regering (c.q. NH) zijn uitgegeven, op de website worden geplaatst. Als het om volledige informatie gaat, met naam en toenaam van bedrijven en traceerbare naam en toenaam van de aandeelhouders en directieleden, wat moeten wij dan nog…

Onderste uit de kan halen met vakantieproject

Het vakantieproject wat betreft de vakantiejob van de overheid waarin 5.000 kinderen betrokken zijn, is bedoeld om jongeren de gelegenheid geven wat bij te verdienen, waarmee ze hun schoolspullen kunnen kopen. Dat is een behoorlijke groep die een on-the-job-training kan krijgen gedurende werkdagen We hebben het eerder gesteld en benadrukken weer, dat deze gelegenheid een perfect moment is om de…

Pr alcoholgebruik richten op massa

Alcoholgebruik schijnt met de modernisering van Suriname te zijn toegenomen in ons land. Opmerkelijk is wel dat het aandeel van de vrouwen onder de zuipers is toegenomen; ook is het opvallend dat groepen die vanwege religieuze gronden niet mogen drinken (zoals moslims), ook steeds meer gaan drinken. Regelmatig horen we op het nieuws dat Surinamers anderen kapotrijden omdat ze dronken…

Malafide ondernemers

Er is in de media melding gemaakt van de intensiteit waarmee het zand op het strand wordt afgegraven. De Surinaamse regering hecht noch in theorie noch in de praktijk waarde aan het belang om het milieu te beschermen. Suriname is een land dat onder de aan zee grenzende ontwikkelingslanden in de top 5 voorkomt van de landen die gevaar en…