Vrijdag 14 december 2018

Suriname wel HFLD, maar heeft niet het grootste bos

Er wordt in Suriname over enkele weken een klimaatconferentie gehouden om te bepalen hoe Suriname en de overige landen aan de middelen kunnen komen die internationaal apart zijn geweest voor bijvoorbeeld kleine eilandstaten (small island developing states: SIDS). Een voormalige minister van Buza is op het kabinet van de president aangesteld als speciale ambassadeur inzake klimaat dan wel klimaatsverandering. Het…

Chantagepolitiek

Arrogantie, emotionele chantagepolitiek, manipulatie en of misleiding zijn onder andere de kenmerken waarmee de VHP in 2020 de boer op wil gaan om macht te verwerven. De laatste tijd merken wij dat de grootste oppositiepartij geen enkele duidelijkheid geeft voor een eventuele samenwerking in 2020 met de NDP. Deze kwestie baart menigeen zorgen omdat het Westen (vooral Nederland en Amerika)…

Beweging in partijen

In aanloop naar de verkiezingen van 2020 worden er nerveuze bewegingen gemaakt door politieke partijen en ook de regering. Door een oppositiepartij (PL) is bericht dat een hoge ambtenaar gevraagd is om thuis te blijven vanwege opmerkingen die hij tijdens een verjaringsfeest van de partij zou hebben gemaakt. De ambtenaar functioneerde op dat moment als een geestelijke en voorganger. Hij…

Oppassen voor gedachtegoed uit Pakistan

Pakistan is qua normen en waarden en beoordeeld naar Surinaamse standaarden een redelijk achterlijk land. De beleving van mensenrechten is vrijwel non-existent. Suriname moet oppassen dat die achterlijkheid op grote schaal geïmporteerd en uitgevoerd wordt in Suriname. Er zijn Surinamers die alles onvoorwaardelijk aannemen, wat door Pako mannen met baarden en een of twee vlekken op het voorhoofd wordt voorgeschoteld.…

IN RETROSPECTIE: SCHIETSCHIJF –VHP

De laatste woorden van VHP voorzitter Santokhi, op de onlangs gehouden persconferentie in “de Olifant” waren nog aan het wegebben toen uit alle hoeken van de zaal een regen van spitse vragen werd afgevuurd richting Oranjepartij en haar flamboyante voorzitter. De VHP had ruim een week terug deze persbijeenkomst belegd om apart van de reguliere zaken duidelijkheid aan de samenleving…

Kritische notities

Veel goed bedoelde kritiek op wat de regering of ondernemers doen (of juist niet doen) verliest aan waarde door de wijze waarop die wordt gepresenteerd. Wie regelmatig de kranten leest zal ongetwijfeld hebben gemerkt hoe kritiek op kwesties van zakelijke aard al gauw veranderen in aanvallen op personen. Burgers in de actieve politiek kunnen het maar niet laten hun (gif-)pijlen…

Filosofische en ideologische basis voor een grondwet

Na de artikelenserie getiteld “hoe democratisch is ons staatsbestel” en “Suriname failed state sinds 1987” was het mijn bedoeling een serie artikelen te wijten aan de grondwet en het kiessysteem; echter door omstandigheden is er niet veel van terechtgekomen. Thans presenteer ik het eerste deel van voornoemde serie over een grondwet inhoudende een regeersysteem en een kiessysteem van een kleine…

Wegen Verkeersveiligheid, Wegen Verkeersonveiligheid

Het Verkeersrecht, in Suriname het geheel van de wegen-verkeerswetten, behoort tot het strafrecht. Met een reikwijdte over het administratief- en civielrecht, is dit een uitermate boeiend en evoluerend fenomeen. Haast iedere weggebruiker, verkeersdeelnemende, zei het voetganger of bestuurder, wordt elke dag ermee geconfronteerd. De kerndoelen zijn, ordenen van gedragingen op de weg en wegonderdelen door geboden, verboden, handhaving en bestraffen…

Jaarlijks terugkerend wangedrag zaalvoetbal zonder ingrijpen bond

Het is weer zover. De zaalvoetbal play-offs zijn weer gaande en weer hebben spelers en het publiek zich buitenproportioneel gedragen. We merkten eerder op dat de zaalvoetbalbond het gewonnen heeft van de voetbalbond wat betreft het trekken van de aandacht van het publiek. Maar het loopt heel vaak tijdens de play-offs mis. Dezelfde feiten blijven zich steeds herhalen. En we…

Verkiezingen en STREI!

Er is nu veel te doen over de wijziging van de Kieswet en zeker over bundeling van partijen voor de verkiezingen. Sommigen denken dat het in hun voordeel zal werken, anderen in hun nadeel. Wat opvalt in de meeste reacties is dat het woordje regeermacht (mandaat) heel veel voorkomt. En dat bij de kiezers zich weer het idee op de…

Meer Binnenlands Nieuws