Vrijdag 20 april 2018

Over Michiel van Kempens ijver voor de Surinaamse literatuur

Surinaamse scribenten en schreeuwlelijke dichters Enige verdieping in de Surinaamse literatuur levert al gauw op dat enkel een paar al dan niet argeloze Neder-landers, die om welke redenen dan ook een poos in Suri¬name verbleven, er de meest baanbrekende studies heb-ben verricht. De meest recente publicatie is afkomstig van Michiel van Kempen, die met zijn popula¬riteit zelfs de triomfantelijke blik…

Wet Petflessen maken

De dc van Wanica Zuid-Oost heeft middels een bekendmaking medegedeeld dat zij nu financiële voorwaarden zal verbinden aan de vergunningen voor vermakelijkheid. Met name bij shows en andere openbare optredens, huwelijken en verjaardagen zullen er bedragen als waarborgsom moeten worden betaald. Voor het geval men rommel maakt en zich niet gedraagt conform de gemaakte afspraken, zullen die gelden worden gebruikt…

Koeien

Onlangs toog ik per trein naar de Nederlandse hoofdstad, een stad die ik gewoonlijk mijd als behept met een besmettelijke ziekte. Maar het kon nu even niet anders omdat ik er een Russische kunstenares zou ontmoeten die ik leerde kennen in het vliegtuig van Suriname naar Nederland. Masha Ru, 31 jaar, gepromoveerd in de wiskunde aan de Universiteit van Moskou,…

Sociale zorg koesteren

In de media wordt door vooral de mensen van de oppositie zeer laconiek gedaan over de sociale wetten die door de regering in 2014 zijn aangenomen, die enkele categorieën van pensioenen, een basiszorgverzekering en een minimumloon moeten garanderen voor de Surinaamse burgers. Deze burgers zijn er niet veel, dus het moet mogelijk zijn om een systeem in te voeren dat…

Het riante kiesdistrict Nickerie

Het riante kiesdistrict Nickerie met vijf DNA zetels zal bij de komende verkiezing een heftige “battle field” worden. Alle politieke partijen mogen zich nu al voorbereiden op een zeer heftige strijd. De kiezers in Nickerie en het grootste deel van de trekkers van politieke partijen in dit district hebben in 1955, 1958 en 1996 reeds overtuigend het bewijs geleverd dat…

Van Su naar E-Su, Ontwikkeling Peh?

In de beginjaren 90 hadden weinig mensen een desktopcomputer, een “cellulair” of toegang tot het internet, omdat deze technologieën erg duur waren. Nu hebben velen een smartphone, die miljoenen keer sterker is dan de “bigi bille” desktopcomputers van de jaren 90. Nu, vandaag de dag, technologie goedkoper en krachtiger geworden is, bevinden wij ons vaker online, in virtuele ruimten zoals…

Een ruk in de goede richting

De minister van Minowc heeft met haar optreden op de staatsradio gisteren een flinke ruk in de goede richting gegeven aan de ongelukkig gevallen eerste woorden die ze heeft geuit in haar nieuwe hoedanigheid als minister. Ook wij hebben toen ons kritisch uitgelaten over de minister, maar haar uitleg nu snijdt wel hout. De minister heeft haar uitspraak over haar…

Surinaamse media bepalen conclusie Amerika over witwassers

Onlangs verscheen in dWT een artikel van de hand van Ivan Cairo (jarenlange vriend van mij) met de titel “Autohandel, goudopkopers en cambio’s grootste witwassers”. Dit zou staan in een officieel Amerikaans rapport. Uit zijn online artikel (versie 11/04/2018 08:39) blijkt nergens dat de Amerikanen deze conclusie trekken omdat de Surinaamse persmedia dat zeggen. De ernst en gezaghebbendheid werd ingepeperd…

Van landbouwproducten naar kennis: rush naar de ACP-EU middelen

Er is geld ter beschikking voor Suriname, maar de regering laat die middelen links liggen omdat het geen plannen heeft. Dit is nu bekend bij enkele mensen en die hebben het tot hun missie gemaakt om ‘dingen te doen’ met dat geld, ‘want toch wil de Surinaamse regering het niet’. En uiteraard zal een deel van de miljoenen ergens blijven…

Corruptie onderdeel besmetting Surinamer

Er zijn in DNA beschuldigingen geuit aan het adres van de voormalige minister van OWT en C die net is vervangen. Deze minister heeft de politie middelen ontnomen om te werken, waardoor rovers hun gang konden gaan om de burger te mishandelen en te beroven. Het kan aangemerkt worden als een samenzwering met de rovers tegen de rechtgeaarde burgers van…

Meer Binnenlands Nieuws