Zaterdag 23 februari 2019

Leba yuru

De zaak van de ontslagen governor van de Centrale Bank zal de gemoederen nog enige tijd blijven bezighouden. Dit, omdat er aan het ontslag verbonden is een vrees bij de burgerij dat de fragiele rust weer wordt verstoord… door koersstijgingen en dus prijsstijgingen. Het ontslag van de governor heeft te maken met uw en onze portemonnee, het is dus een…

Systemen die ons bekend zijn

Gewoontedieren. Zo noemen aardbewoners elkaar vaker. Een terechte aanduiding? Zeer waarschijnlijk wel. Het betreft immers een predikaat dat op de werkelijkheid betrekking heeft. Psychologen zijn de mening toegedaan dat mensen voor meer dan 95% hun weg op de automatische piloot vervolgen. Overal waar mensen frequent met elkaar omgaan, ontstaan min of meer vaste manieren van denken, voelen en doen. Deze…

Governor is zonder reden ontslagen

Een hardwerkende en eerlijke Surinamer, die zich nooit schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelingen, is in DNA onterecht beschuldigd van deze handelingen. Dat is het lot van eerlijke dienaren van het volk bij deze regering. Er is op sommige momenten aangegeven dat de komende verkiezingen zullen gaan om goed en kwaad. Met het ontslag van de governor is dit duidelijk…

Vandalisme

Het journaal is voor mij elke avond vaste prik. Over de beeldbuis flitsen weer vernielingen door demonstranten. Grimmigheid, woede en zelfs een triomfantelijke lach staat er op de gezichten te lezen terwijl straten en gebouwen worden vernield en auto’s in brand gestoken. Het is geen prettig gezicht en toch betrap ik mezelf er op dat het mij niet veel meer…

Vier talentvolle Surinaamse politica

De politiek is een hard beroep en het is moeilijk werk. Wie niet tegen frustraties en kritiek kan en ook niet negatief in de belangstelling en in de publiciteit wil, moet zeker niet in de politiek. Politiek is geen kansspel. Politici die het politieke ambt van Volksvertegenwoordiger (D.N.A. lid) vervullen, dienen eigenlijk deskundigen op hun gebied te zijn. Zij moeten…

Meertaligheid een zegen, maar geen beleid in Suriname

Vandaag wordt internationaal de Internationale Moedertaaldag herdacht. Deze dag is zeer belangrijk voor Suriname. De VN-organisatie die zich bezighoudt met de behartiging van de taalbelangen is de Unesco (de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Moedertaal is de taal die mensen als eerste beginnen te praten als kind. De Internationale Moedertaaldag staat in het teken van de…

Mediatheekmedewerkers wachten nog steeds om geplaatst te worden

“Veel woorden, weinig wol van de regering” Om de kwaliteit van goede bibliotheken cq mediatheken te garanderen, is het ministerie van Onderwijs in 2004 van start gegaan met een bibliotheekopleiding (SMMBO) om kwalitatief goed onderrichte personen de mediatheken te doen managen. Wat mijn verbazing schetst, is dat het ministerie van Onderwijs cq de regering, het laat afweten om gekwalificeerde personen…

Selectief buitenlands beleid

Door de VHP is in het Engels een statement gemaakt naar aanleiding van de onrust die er nu heerst in Kashmir. De partij veroordeelt de aanslag op 40 leden van de veiligheidstroepen die gepleegd is door een organisatie genaamd Janish-e-Mohammed. De VHP spreekt haar solidariteit uit naar de familie en het Indiase volk en geeft aan dat ze voorstander is…

Gezegend land

Het moet in 1977 geweest zijn dat ik voor het eerst voet op Italiaanse bodem zette. Familie had een caravan gestationneerd in het Oostenrijkse plaatsje Ehrwald aan de voet van zuidelijke helling van de Zugspitze die de grens vormt tussen Oostenrijk en Duitsland. Aan de noordflank ligt ski-oord Garmisch-Partenkirchen. De grens loopt eigenlijk over de graat van de Zugspitze. Bergen,…

Jan Srudjnarainsingh Soebhag (9 maart 1959 – 9 februari 2019)

Enkele maanden geleden, om precies te zijn op 29 september 2018, had ik het genoegen om aan Jan Soebhag een exemplaar uit te reiken van mijn verzamelbundel “83 Recensies” in de Buitensociëteit Het Park te Paramaribo. Mijn bedoeling was om aan enkele personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben op het gebied van de Surinaamse kunst en cultuur een symbolische vorm…

Meer Binnenlands Nieuws