Woensdag 22 augustus 2018

Salarisverhogingen, een andere invalshoek!

Als wij de laatste verhogingen in ogenschouw nemen, dan is het makkelijk te concluderen dat de devaluatie een nog verdere afgang zal doormaken. Hopelijk zullen de prijzen, vooral voor de eerste levensbehoeften, niet verhoogd worden. Indien de regering de wisselkoersen reguleren en omlaag kunnen brengen, zullen de diverse verhogingen meer inhoud krijgen. De topambtenaren, DNA leden, de ministers en de…

Multinationals en de ring van corruptie

Suriname is voor zijn verdere ontwikkeling afhankelijk van multinationals. De paradox van multinationals is dat ze kennis meennemen, werkgelegenheid scheppen en de staatskas spekken, maar tegelijk ook het milieu vervuilen. Ze kunnen een land ook armer maken en de inkomensongelijkheid vergroten, vooral wanneer de lokale politieke elite bij het sluiten van deals alleen aan het eigen belang denkt. Het onderhandelen…

Offerfeest: behoefte aan offer van tijd en talent

De moslims vieren wereldwijd deze week Ied-ul-Adha oftewel het Offerfeest. Dit feest wordt groter geacht in de moslimwereld dan Ied-ul-Fitre. Dit laatste feest wordt gevierd aan het einde van de vastenmaand Ramadan. 70 dagen na dit feest wordt het Offerfeest gevierd. Het Offerfeest gaat terug naar de profeet Abraham, Ibrahiem genaaamd in het Arabisch. Abraham was bereid om hetgeen het…

Onderwijsproblemen worden niet aangepakt

Veel ouders en verzorgers maken een heel positieve periode mee in hun persoonlijke leven. De kinderen hebben goede toetsresultaten behaald, kinderen zijn overgegaan. Maar er zijn ook kinderen die het niet hebben gehaald en zijn blijven zitten. Het afgelopen jaar was niet gekenmerkt door stakingen bij de onderwijzers en onderwijsonderbrekingen. Het was een relatief rustig jaar, de berichten van een…

Effectieve overheidsorganisaties: een droombeeld?

Wanneer het om het veranderen van een overheidsorganisatie gaat bestaat een min of meer traditionele wijze van aanpak daarvan. In veel gevallen merken wij dan dat, zeer waarschijnlijk naar aanleiding van onbevredigend functioneren van het betreffende dienstonderdeel, een werkgroep of commissie wordt samengesteld die het onderzoek naar de disfunctionele verschijnselen zal verrichten. Het is ook mogelijk dat gewijzigd beleid noodzaakt…

Sportexport zwaar onderschat

Het is ongelooflijk hoe vaak de woorden ‘Suriname’ en ‘Surinamer’ vallen wanneer over de successen op het gebied van voetbal en ook atletiek in de diepte worden besproken in Nederland. Zo wordt zelfs door witte Nederlanders gezegd en geschreven dat bijvoorbeeld de KNVB en Ajax een gebaar moeten maken naar Suriname uit dankbaarheid van wat mannen die zich als Surinamers…

Ied-Ul-Adha, het Offerfeest

De Islam kent twee heel belangrijke feesten, die een bijzondere religieuze betekenis hebben. Deze feesten staan bekend onder de naam van ,,Ied”,hetgeen een terugkerend geluk betekent. Beide feesten, zowel de Ied-ul-Fitre als de Ied-ul-Adha, houden verband met de vervulling van een zekere plicht. Het eerste grote moslimfeest, de Ied-ul-Fitre, hebben wij ruim twee maanden geleden al gehad. Het markeert het…

Don’t lose faith in humanity

Als we jong zijn, leven we vaak alsof we het eeuwige leven hebben. We werken aan een toekomst omdat we een goed leven willen hebben, maar we staan zelden stil bij de gedachte dat het op een goede dag gedaan is met onze jeugd. In ons achterhoofd dreunt het continu: “Ik heb nog een zee van tijd!” En dan plots…

Suriname geen tribale samenleving

De president van Suriname heeft uiteindelijk zondag het grootopperhoofd van de Saramaccaners geinstalleerd. Dat betekent dat de regering de granmang in de administratueve sfeer heeft gebracht zoals het gebruik is. Over het proces en de rechtmatigheid van de benoeming zullen we het niet hebben, wel over de visie die het grootopperhoofd heeft over het eigen volk. Gezegd moet worden dat…

Zorgsysteem nu aanpassen en corrigeren

Een aantal in de zorg betrokken organisaties hebben per officieel schrijven hun misnoegen geuit over de capaciteit (bemensing) van de Zorgraad die een belangrijke rol toebedeeld heeft gekregen in het waken over het nieuwe basiszorgsysteem in Suriname. Dit werd in 2014 ingevoerd met de Wet Nationale Basiszorgverzekering. De Zorgraad is in de huidige vorm niet in staat een positieve bijdrage…

Meer Binnenlands Nieuws