Vrijdag 17 mei 2019

De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) is niet te spreken over de activiteiten bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De ontwikkelingen met betrekking tot de positie van de governor bij de bank, Glenn Gersie, zien er volgens partijvoorzitter Guno Castelen niet goed uit. Hij roept de regering op om de moederbank de ruimte te bieden als onafhankelijk instituut te functioneren. Wereldwijd is gebleken dat precies dit laatste het macro-economisch beleid in landen ten goede komt. “Als het beleid bij de bank politiek beïnvloed wordt en ingegeven wordt door populistische en expansionistische gedragingen, heeft dat tot gevolg dat de wisselkoers op hol slaat. Hierdoor wordt de koopkracht van de samenleving ondermijnd. Niemand is daarbij gebaat. Noch de productie, noch de consumptie, ook de overheid niet”, stelt Castelen.

Castelen: “Houd afstand van de operatie van de Centrale Bank!. Wij weten niet waarom de govornor bedankt heeft. Misschien heeft hij dat onder druk gedaan. Maar wij zullen kritisch volgen hoe het macro-economisch beleid zich zal ontwikkelen. Wij zullen niet schromen om onze stem te laten horen, en waar nodig de bevolking op te roepen tot acties als de basis van het leven van gezinnen wordt ondermijnd”, meent Castelen.

Castelen heeft ook zijn vermoedens rond de reden van Gersie zijn vertrek, maar geeft aan niet met geruchten te willen werken. “Wij zijn lang in het vak. Wij weten wat er speelt wanneer deze dingen zich voordoen. Het kan een spontane actie zijn vanuit zo een functionaris (puur uit principiële overwegingen, die indruisten tegen het geweten). Het kan ook dat er sprake is van druk (de regering wil bepaalde dingen doen, jij wilt niet doen, maak dus plaats voor andere mensen die het wel doen).”
“Gezien het huidig leningenbeleid is er genoeg vrees binnen de samenleving voor een structurele monetaire financiering. De verkiezingen zijn op komst. Het kan zijn dat Gersie geen zaken wilde doen die hij niet kon verantwoorden. Als dat het geval is, dan vraagt men natuurlijk om jouw ontslag in te dienen. Dat is allemaal speculatie. Wij wachten tot Gersie zelf zal praten. Die kan dit ons het best uitleggen”, zegt Castelen.

Vanuit de regering zou er in zulke cruciale gevallen (wil zij de rust in de samenleving behouden) gedetailleerde communicatie moeten zijn met de samenleving. De regering blijft echter stil. Castelen noemt dit niet eens een kalmte. “Kalmte is een teken van rust. Stil zijn wil nog niet zeggen dat je in rust bent. Je kunt stil zijn omdat je geen raad weet van wat te doen”, meent hij. Castelen heeft de indruk dat er paniek heerst binnen de regering over hoe de samenleving zal reageren op deze situatie.
De president van de CBvS heeft dinsdag zonder een verklaring zijn functie neergelegd. Dat deed hij na een gesprek met president Desi Bouterse en de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. De hoogste baas van de bank gaf geen reden voor zijn vertrek.

Kavish Ganesh