Vrijdag 22 maart 2019

1 Castelen “President probeert te bevestigen dat er onrust zal komen1“Hij moet weer uitkomen en uitleggen wat hij precies bedoelde”

President Desi Bouterse heeft onlangs op een persconferentie zijn misnoegen geuit over de rol die procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zou hebben gespeeld in het 8 decemberstrafproces. Dinsdag zei Bouterse dat de pg hem had geadviseerd om artikel 148 van de grondwet te gebruiken en daarmee het decemberstrafproces in het belang van de staatsveiligheid te beëindigen.
Ondanks het bevel van de president om artikel 148 te laten werken, heeft het Openbaar Ministerie (OM) 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de verdachte Bouterse in het 8 decemberstrafproces. Bouterse heeft op de persconferentie duidelijk blijk gegeven van zijn wantrouwen jegens de pg. Volgens de pg zijn statement in de media, blijkt het tegendeel. Die meent dat het idee van artikel 148 niet van hem kwam.

Het siert volgens SPA-voorzitter Guno Castelen een president in een rechtstaat niet om zulke uitspraken te doen. “Ik heb de reactie van de pg ook gehoord. Men kan zeggen dat het 1 op 1 is. Echter is in deze belangrijke issue de regering toentertijd uitgekomen op een persconferentie, waarbij andere regeringsfunctionarissen er ook waren. Het is dus niet iets dat door 2 personen alleen is besproken. Het is minstens door de adviseurs van de president besproken. Als het waar zou zijn dat het idee van artikel 148 van de pg zou komen, zouden meer mensen over moeten weten. De pg kennende, is dit een onwaarheid. Het siert de president dus niet om met onwaarheden te komen op zulke officiële bijeenkomsten”, stelt Castelen.

Hij benadrukt dat de president een verifieerbare onwaarheid verkondigt. Dit vindt hij des te erger. Verder vroeg Castelen zichzelf af wat de president precies wil bereiken met een verifieerbare onwaarheid. Het eerste waaraan gedacht wordt, is het imago van de pg. “Met welk doel zal de leider van het land, die baat heeft bij politieke economische en sociale rust, onder normale omstandigheden zo een actie plegen?”, vroeg Castelen zich af.

Uit zijn verdere redeneringen concludeert Castelen dat de president onmachtig is. De pg is voor het leven benoemd, nadat hij een behoorlijke screening heeft ondergaan. De president heeft volgens de grondwet geen enkele bevoegdheid om de pg te ontslaan. De president moet zich houden aan wet en recht. “Hij probeert de pg te schaden. De president zegt ook dat de pg de eer aan zichzelf moet houden. Hij weet dus dat hij het niet zelf kan doen”, stelt Castelen.

Castelen vroeg zichzelf verder af met wel doel de president onrust zou willen creëren in het land. “Waarschijnlijk is de president in nood”, denkt Castelen. De verwachting is dat voor de verdachte Bouterse in het 8 decemberproces een veroordeling zal komen. Volgens de wet is het OM die het vonnis moet uitvoeren. “Bouterse probeert nu de geloofwaardigheid van het instituut in het geding te brengen”, meent Castelen.

Geen enkele verdachte is verplicht zichzelf te criminaliseren. Op basis daarvan verwacht Castelen van de persoon Bouterse dat hij er alles aan zal doen om zijn onschuld te bewijzen. Dat heeft Bouterse ook gedaan middels de Amnestiewet in 2012. Het rechtssysteem heeft dat echter gecorrigeerd door de actie te pareren. De volgende poging was het inbrengen van artikel 148 van de grondwet. Het rechtssysteem heeft ook deze poging ontkracht. “Een verdachte mag alles doen binnen wet en regelgeving en het kader van onze democratie. Maar daar is dan de wet die baas is van iedereen. De wet moet balans brengen”, meent Castelen. Hij denkt dat Bouterse momenteel paniekvoetbal speelt. De president probeert volgens de SPA-voorzitter te bevestigen dat er onrust zal komen bij een mogelijke veroordeling van de persoon Bouterse. SPA verwacht van de president, indien het een uitglijpartij geweest zou zijn, dat hij zo groot zal zijn om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de pg. “Hij moet weer uitkomen en uitleggen wat hij precies bedoelde met zijn uitspraken. Als hij een fout heeft gemaakt, moet hij zijn excuses aanbieden. Hij is niet aan de persoon van Baidjnath Panday gekomen. Hij kwam aan het instituut van het OM. Dat is een kwalijke zaak in een rechtstaat. Als je dat (verontschuldigingen aanbieden, red.) niet doet, dan ben je laf. Ik hoop niet dat de president bij de gemeenschap het gevoel laat ontstaan dat wij een laffe president hebben. Niemand wil geleid worden door een lafaard. Wij willen geleid worden door mensen die staan voor nationale eenheid en rust”, aldus Castelen.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws