Zaterdag 15 december 2018

De minister van Justitie en Politie ad interim heeft een persconferentie belegd om de burgerij garanties te geven voor de veiligheid in de komende periode. De politieautoriteiten in Suriname hebben niet de gewoonte om te communiceren met de samenleving. Deze persconferentie was op tijd en de minister heeft zich inspanningen getroost om de samenleving gerust te stellen. De crime lijkt te zijn gestegen. Er worden regelmatig roofovervallen gepleegd op de openbare weg. Wat de laatste tijd opvalt is dat veel buitenlanders slachtoffers worden van roofpartijen, iets dat enkele jaren terug vele malen minder het geval was. Enige tijd terug is bijvoorbeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies naar Suriname aangepast. Het risico om beroofd te worden op straat werd benadrukt, de actie werd in Suriname als een politieke actie opgevat. Suriname zit vooral nu verlegen om middelen. De roep dat het toerisme meer moet opbrengen is luid, maar er komt geen schot in de zaak. Het ministerie van Toerisme heeft jaren achter elkaar de sector verwaarloosd. Een verhoogd risico voor toeristen kan remmend werken op de groei van het toerisme. De politietop was op de persconferentie aanwezig, maar wat is de stand van zaken binnen het politiekorps? Het is een feit dat de politie in de meest bewoonde districten vrijwel afwezig is in het straatbeeld. De politie onderneemt geen pogingen om het gedrag van de burgerij te beïnvloeden, de burgerij laat zich niet storen door de politie. Ongestoord dus wordt er in de meest dichtbevolkte districten hard gereden, hard muziek gespeeld, files ingehaald, gereden terwijl men onder invloed is van alcohol. Dezelfde auto’s die meedoen in car audio battles gaan op straat en spelen even hard muziek. De vraag rijst of de car audio battles legaal zijn althans wat de voorwaarden zijn waaraan de wedstrijden en de auto’s die meedoen, moeten voldoen. Er zijn auto’s met superzware geluidsboxen en geluidsversterkers die in de kofferbak en tegen de achterruit staan opgesteld. De car audio battles worden op straat voortgezet, de burgers die er niet bij waren tijdens de zogenaamde wedstrijden die worden getrakteerd op de mobiele discotheken. Er is een praktijk gaande waarbij burgers achter het stuur kruipen als anderen dronken of zonder rijbewijs aanrijdingen veroorzaken. Burgers met een rijbewijs en die nuchter zijn kruipen dan achter het stuur om te doen alsof zij de aanrijding hebben veroorzaakt. Er zijn politieagenten die daaraan meewerken. Er worden illegale alcohol en sigaretten verkocht bij heel veel winkels, agenten kopen ook deze goedkope en illegale goederen. In de drukbevolkte districten worden op veel vaste plekken en adressen drugs verkocht, de politie weet waar deze adressen zijn. Er zijn vaste plekken in deze districten waar rovers en criminelen bij elkaar komen. Deze plekken zijn bekend en komen voor in buurten waar de politiemannen zelf wonen, maar men kijkt de andere kant op. Op het verkeer heeft de politie al lang geen grip meer, de politiemannen en –vrouwen doen mee aan veel gerelateerde trends. Over het alcoholisme binnen de politie hebben we vaker hier geschreven, recent is nog het bericht verschenen van openbaar dronkenschap welke gefilmd werd op een bedrijfscamera. Er is een voortgezet patroon van roofpartijen vanuit bepaalde buurten. Auto’s worden tegenwoordig ook meegenomen en in brand gestoken. Geroofde auto’s worden steevast in bepaalde buurten terug gevonden. In de conceptbegroting van Juspol staat dat alle afdelingen en structuren van het ministerie actief hebben geparticipeerd in strategische planningssessies. Hierbij is er een SWOT analyse (sterkte-zwakte-kansen-uitdagingen-analyse) gemaakt, waarbij met de leiding en medewerkers van de verschillende structuren en/of afdelingen uitgebreid gediscussieerd is over de knelpunten/ aandachtspunten, de sterkten, de kansen en de bedreigingen. Op
basis hiervan zijn er strategische doelen geformuleerd. De planningssessies hebben uitgewezen dat hervorming en herstructurering van het totale ministerie cruciaal zijn om de geïdentificeerde beleidsdoelen te realiseren. In de begroting is over de interne veiligheid niet veel specifieks gezegd. In het kader van het herstel van het politiegezag en toezicht in het binnenland en de kustvlakte zal de bewaking van en het toezicht op het territoir en de grenzen van de Republiek Suriname in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries met alle ten dienste staande middelen gehandhaafd dienen te worden. Er zal geïnvesteerd moeten worden in de renovatie en nieuwbouw van politieposten. Met het oog op de criminaliteitsbeheersing zal het KPS de beschikking moeten hebben over een modern geavanceerde telecom netwerksysteem. Projecten die voorbereid, uitgevoerd dan wel afgerond zullen worden zijn de bestrijding van de criminaliteit te water, het afbouwen van het Hoofdbureau van Politie en overige posten, het opzetten van een geautomatiseerd (basis) informatievoorziening systeem waarop alle in Paramaribo gevestigde posten aangesloten zullen worden, het voorbereiden en uitvoeren van diverse criminaliteitsbestrijdingsprojecten, en het versterken en verder professionaliseren van de technische recherche door o.a. de opzet van een forensisch opsporingsgebouw. Wat we missen zijn concrete programma’s om de discipline, de ijver, de integriteit, de capaciteit (zoals het schrijven van pv’s) en de motivatie op te vijzelen. Daarover heeft de minister a.i. ook niets gezegd in zijn persconferentie. De vraag werd gesteld over de verkeerscriminaliteit, waarmee verband houden de car audio battles. Daarover is er niet nagedacht omdat iedereen meedoet.