Dinsdag 14 mei 2019

C-47 informeert leden over problemen binnen de diverse bondenTijdens de belegde Assemblee van de Arbeid op 16 november 2018 is de vakcentrale C-47 stil blijven staan bij de problemen die een aantal bonden momenteel ervaart met hun respectieve werkgever. Het ging in dit kader om de bonden bij de SLM , Iamgold en Newmont. Ook RKZ heeft met problemen te kampen gehad, echter is daar de rust reeds wedergekeerd. De zaak bij de bond van SLM had haar climax bereikt op een vergadering afgelopen woensdag in het bondsgebouw. Er werd toen een aantal zaken aan de orde gebracht. Besloten werd de overige lidbonden hierover omstandig te informeren, zodat indien de nodige stappen genomen moesten worden, de bonden goed geïnformeerd zijn. Volgens Robbie Naarendorp, die namens C-47 ook aanwezig was bij gesprekken tussen de BPSLM en de leiding, is het opvallend dat alle problemen gebeuren aan het einde van het jaar wanneer juist de cao-onderhandelingen rond zouden moeten zijn.

Bond SLM kondigt persstilte aan
Met betrekking tot de kwestie SLM was er een ultimatum gesteld, dat rond 14.00 uur gisteren zou aflopen. Dit ultimatum behelsde 3 aspecten, te weten vervolgen van de cao-besprekingen, de kwestie van het gebouw, alsook de kwestie van het businessplan van het bedrijf. Echter kreeg de bond op donderdag een uitnodiging van de SLM om een gesprek te voeren. Bestuurslid Brondenstein van de bond heeft aangegeven dat op deze vergadering alle pijnpunten goed zijn doorgenomen. Er is vervolgens een basis gelegd om samen in goed vertrouwen met elkaar op te trekken. In de meeting zijn zaken in alle openheid besproken. Vandaar dat zowel de bond als de leiding van de SLM een persstilte heeft ingelast, omdat men de mening is toegedaan dat voortzetting van de communicatie met de pers vervolgonderhandelingen in de weg zouden kunnen staan. Voor interne aangelegenheden zal de bond dus gedurende deze onderhandelingen niet meer naar buiten treden. De besprekingen met de SLM zullen de komende week worden vervolgd. Het primaire doel is de cao-onderhandelingen voort te zetten. Voorzitter Robby Berenstein gaf in dit kader aan dat C-47 hoewel zij partijen de gelegenheid gaan geven om te praten, zij de vinger toch aan de pols zal blijven houden.

Andere bedrijven nemen zaken over
Rond de eis van het bedrijf dat de voorzitter, Robby Maaijen, zijn verontschuldigingen zou moeten aanbieden voor gedane uitspraken, is het niet duidelijk gesteld als hij dat inderdaad heeft gedaan. Berenstein gaf aan dat ook deze kwestie is besproken en klaarblijkelijk ook van de tafel geschrapt is. Echter gaf de voorzitter aan dat het opvalt dat bedrijven zaken van elkaar overnemen. Niet lang na de bekendmaking van SLM dat zij eisen dat de bondsvoorzitter zich verontschuldigt, maakte de leiding van Iamgold eveneens bekend de verontschuldigingen van de bondsvoorzitter Lloyd Read te eisen. De leiding van Iamgold is naar de groene tafel gestapt. De rechter heeft hen echter naar de Bemiddelingsraad doorverwezen. Berenstein verklaarde dat de vakbeweging alert zal moeten blijven, omdat de werkgevers elkaars gedragingen overnemen en één vuist vormen tegen de vakbeweging. “Wij hebben dus geen keus en moeten ook één vuist vormen. Binnen de besturen kunnen we geen zwakheden gebruiken, omdat er een strategie gebruikt wordt, waarbij bestuursleden individueel worden benaderd. We moeten als uit één mond praten om die eenheid te garanderen”, aldus Berenstein.

NK