Zaterdag 21 juli 2018

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn niet ingenomen met het idee om een muilkorfwet in het leven te roepen ter bescherming van onder andere de hoogwaardigheidsbekleders tegen onacceptabel taalgebruik. “De regering vindt het lastig dat men zich op social media kritisch uit over haar. De mensen hebben een uitlaatklep nodig om hun gevoelens kenbaar te maken, want niet een ieder kan naar een nieuwsblad stappen om zijn visie te geven. Maar wanneer het gaat om een stukje persvrijheid in dit land, kunnen we niet meegaan met de muilkorfwet die nu in het parlement besproken wordt”, zegt vakbondsleider Wilgo Valies nadrukkelijk tijdens de persconferentie op dinsdag in het BvL-Centrum. “Als democratisch gestoelde organisatie zijn wij van oordeel dat men van de muilkorfwet dient af te blijven, anders gaan wij richting dictatuur. Wij zullen ons als vakbond ernstig beraden, wanneer zou blijken dat deze wet wordt doorgedrukt.” Volgens Valies is het heel belangrijk dat de samenleving zonder enige angst haar meningen kan ventileren over de maatschappelijke knelpunten in het land.

KSR