Zondag 21 april 2019

NVB-bussen op de eindhalte te Heiligenweg

NVB-bussen op de eindhalte te Heiligenweg

Betaling over september en oktober blijft uit

De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) is wederom geconfronteerd met de eeuwenoude ‘traditie’ van de autoriteiten: het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen. Hierdoor verkeren de NVB-vervoerders in een overmachtssituatie. Zij hebben voor de maanden september en oktober van het huidig jaar geen bezoldiging ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat de NVB-diensten op elk ogenblik onderbroken kunnen worden. Dit bevestigt Iwan Woon, ondervoorzitter van OBS, tegenover Dagblad Suriname. “Zij die gebruikmaken van het NVB-vervoer moeten weten dat het niet kunnen leveren van de diensten op het conto van de regering geschreven moet worden. Het is al 2 maanden dat we de staat hebben voorgeschoten.” Thans zitten de bus- en boothouders van het NVB op zwart zaad. Alhoewel er een principeakkoord gesloten is tussen OBS en de overheid, over een loonsverhoging van 40%, nemen de NVB-dienstverleners vooralsnog genoegen met de uitbetaling van de reguliere bezoldiging op basis van een loonaanpassing van 25%. “Maar zelfs de reguliere betalingen kunnen niet verricht worden”, aldus Woon.

KSR