Zondag 16 juni 2019

Bus- en boothouders NVB dreigen met  acties (1)De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) is wederom geconfronteerd met de eeuwenoude ‘traditie’ van de autoriteiten: het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen. Hierdoor verkeren de NVB-vervoerders in een overmachtssituatie. Zij hebben voor de maand juli geen bezoldiging ontvangen en vrezen dat die van augustus ook op de lange baan geschoven zal worden. Daarom is de maat bij hen compleet vol. Er kan anytime een lamlegging van het NVB-vervoer optreden, benadrukt Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS, tegenover Dagblad Suriname. “De staat is weer achter met de betaling. Enkele van de bus- en boothouders hebben hun dienstverlening al gestopt, maar een groot deel kijkt nog de kat uit de boom en kan anytime tot acties overgaan.” Woon mist een strikte aanpak vanuit de directie van NVB om de overmaking zover te krijgen. Tijdens onderhandelingen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) werd de indruk gewekt dat de betaling reeds verricht is, echter bleek hierin geen waarheid te schuilen. Slechts het NVB-personeel werd uitbetaald. Daarom zal de OBS het heft in eigen handen nemen. Hun eis is om over de betaling van de verrichte diensten in zowel juli als augustus te beschikken.

KSR