Vrijdag 19 april 2019

1 BTW in 2019 mogelijk geen  prioriteitDe operationalisering van een systeem van BTW gedurende de stabilisatieperiode werd voor 1 januari 2018 ingeroosterd. Dat kwam op schema sinds de regering met het Internationaal Monetair Fonds in zee ging, en er een Stabilisatie- en Herstelplan werd opgesteld. Vervolgens werd het verschoven naar 1 juli. De derde verschuiving kwam in de maand april, zonder een streefdatum. Nu, aan bijkans het eind van het jaar is het nog steeds niet duidelijk wanneer de voorbereidingen van de belastingdienst worden geïmplementeerd. 

De vakbeweging heeft in april 2018 duidelijk gemaakt garantiestelling te willen hebben alvorens BTW wordt ingevoerd. “Een van de garanties moet zijn dat wij niet weer het kind van de rekening worden”, zei C-47-voorzitter Robby Berenstein. Hij verwees hierbij naar uitspraken van de ex-directeur der Belastingen, Roy May, die zou hebben gesteld dat er nauwelijks inflatie zal optreden bij invoering van BTW. Projecties wezen echter anders uit. President Bouterse gaf in oktober nog aan dat de invoering van de BTW in 2018 niet door is gegaan, omdat het technisch niet haalbaar bleek te zijn. De voorbereidingen terzake zijn wel voortgezet. “Het hele ICT-systeem en de financiële modules van de Belastingdienst moeten immers gemoderniseerd worden en dit zal mede ertoe leiden dat de inkomsten van de staat in de toekomst structureel zullen toenemen”, zei Bouterse. “De verdere voorbereidingen om te komen tot de invoering van BTW en het vervangen van het huidig IT-systeem van de Directe Belastingen blijven een belangrijk onderdeel van de hervorming in 2019”, schrijft de begroting van Financiën voort.

In 2019 ligt er een tweesporenbeleid met betrekking tot de hervorming van de belastingwetten en de belastingorganisatie in het vooruitzicht. Hierbij zal de verzelfstandiging van de Belastingdienst een belangrijk onderdeel van zijn. Gezien de vele problemen waarmee de Belastingdienst wordt geconfronteerd, zal het voor de wezenlijke verbetering van de effectiviteit van de belastingadministratie nodig zijn dat de volledige opzet van de Belastingdienst wordt hervormd. De verzelfstandiging van de Belastingdienst zal gebruikt worden als belangrijk vehikel voor verandering. Zowel het staatshoofd als de begrotingen zetten geen tijdlijn of zelfs een ambitie uit om in 2019 BTW in te voeren. Bouterse in zijn jaarrede en Financiën in haar begroting hebben het begrip BTW elk één keer genoemd.

May verwachtte dat, zoals in andere landen het geval is, BTW 2 tot 3 maal meer zal opleveren dan de staat nu verdient aan Omzetbelasting. “Als wij per jaar zo ongeveer SRD 600 miljoen OB naar binnen krijgen, dan kunt u 2½ maal 600 berekenen. Dan zitten wij op SRD 1.5 miljard. Daar zal de minister van Financiën erg blij mee zijn, denk ik”, zei May tijdens de launch van de website voor BTW. De totale belastinginkomsten van de overheid zijn voor 2019 geprojecteerd op SRD 3.8 miljard. Omzetbelasting alleen zal 592 miljoen opleveren. Dit zou vervangen worden bij de invoering van BTW. Indien de BTW in juli 2018 werd ingevoerd, mocht de verwachte extra inkomsten in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk SRD 103, SRD 602 en SRD 725 miljoen zijn. De resultaten van de BTW invoering zijn gebaseerd op berekeningen van een consultant, uitgaande van een tarief van 15 procent en verlichting van de directe belastingdruk voor de bevolking (bron: Planbureau 2018).

Kavish Ganesh