Zondag 16 juni 2019

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) overweegt het rijsttransport naar Paramaribo stil te leggen. “Wij vinden dat momenteel dit het beste pressiemodel is om een rechtvaardige opkoopprijs van de verwerkers op te eisen. Een eventuele actie tot hongerstaking moet het uiterste middel zijn, nadat alle legale pressiemiddelen uitgeput zijn”, stelt Radjoe Bhikharie, voorzitter van de BSP.

De stopzetting van rijsttransport zal tevens ook gericht zijn naar de overheid c.q. het ministerie, die haar verplichtingen als facilitator verzaakt heeft. “Ik wil benadrukken dat wij niet de intentie hebben om de consumenten te duperen, maar zij moeten zich ook realiseren dat bij een mindere inzaai en productie op gegeven moment de rijst ook onbetaalbaar wordt. Het zullen weer de opkopers en de rijsthandelaren zijn die profijt hierbij zullen halen en iedereen zal de rijstboeren onterecht verwijten dat zij zich verrijken, wat absoluut niet het geval is. Wij proberen om voor het stopzetten van het rijsttransport draagvlak te vinden. Nogmaals, bij een hongerstaking zijn wij in de uiterste fase beland”, zegt Bhikharie.

Elk seizoen is er een strijd om de opkoopprijs, die ook nog losbarst zonder structurele oplossingen. De BSP is voorstaander van een onafhankelijke positie van de rijstboeren en is geruime tijd bezig mogelijkheden te bekijken om in een grotere bundeling eigen drogers, opslagfaciliteiten en pelmolens op te zetten. Echter ondervindt zij enorm veel tegenstand. “Jammer te moeten constateren dat niet alle boerenorganisaties hiertoe bereid zijn. Dit heeft volgens mij te maken met het feit dat men de afhankelijke positie niet wenst te verlaten. Het vertrouwen in de overheid, die als facilitator de investeringen zou moeten voorschieten, is er niet. De toezichthoudende rol die de overheid zou moeten hebben in het geheel wordt door hen ook in twijfel getrokken”, aldus Bhikharie. De rijstsector bevindt zich momenteel volgens Bhikharie in een cruciale fase.

Kavish Ganesh